E-News, proiect TGE-PLAT - Nr. 6
Tehnologiile Generice Esentiale (TGE) aplicate in beneficiul IMM-urilor din Romania.

Pentru informatii detaliate privind celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
28 Februarie 2018
Activități în cadrul proiectului TGE-PLAT

Activitățile de tip A.  Stimularea transferului de cunoștințe

 • Sub-activitatea A1. Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate
  În cadrul acestei activități se elaborează Brosura privind  Oferta  publică de expertiză și servicii CD a IMT București  pentru cele trei direcții specificate în proiect: microsenzori, fotonică, unde milimetrice.  In brosura vor fi prezentate facilitatile tehnologice, de proiectare si testare pe care le pune la dispozitie partenerilor din industrie. Vom reveni curand cu forma electronica a acesteia.

 • Sub-activitatea A2. Asistență directă acordată întreprinderilor. Au avut loc întâlniri la cerere, cu întreprinderi, implicând discuții la sediul IMT referitoare la  posibilitatea realizării unor servicii și la colaborare în cadrul unor contracte de tip C și D.  

 • Sub-activitatea A3. Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile și  organizarea de evenimente tematice.
  În cadrul A3 au avut loc intalniri individuale cu întreprinderile, în cadrul unor vizite la IMT sau  la sediul unor firme interesate de colaborare.
  În cadrul lor s-a lucrat efectiv la definirea contractelor și anexelor acestora  pentru  propunerile de proiecte de tip D (cercetări realizate în colaborare efectivă cu o firmă).
 • Sub-activitatea A.4. Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A.
  Cursurile prevazute în cadrul acestei activități s-au incheiat.
  Va urma o serie de articole/ prezentări scrise de experții ITT din proiect pe temele cursurilor: proprietate intelectuală, transfer tehnologic și inovare. Vor fi prezentate concepte de baza, metode și instrumente științifice de suport pentru un transfer tehnologic eficient, potențial generator și catalizator al inovării in companiile industriale colaboratoare ale IMT-Bucuresti, prezente si viitoareAcestea se vor gasi pe site-ul proiectului și în buletinul electronic.

Activitățile de tip B și C.

În următoarea perioadă IMT București iși propune să încheie contracte subsidiare de tip B (Accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente) și C (Activități de transfer de abilități/ competențe CD și de sprijinire a inovării) cu firmele interesate, eligibile pentru acest tip de proiect. Invitația de participare va fi publică pe site-ul proiectului.

Activitățile de tip D.  Activități de cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă

În această etapa au fost negociate, semnate și trimise spre aprobare la MCI-OI cele 6 proiecte selectate, care se vor implementa începând cu luna martie 2018.  Lista proiectelor acceptate la finanțare poate fi consultată AICI.

Informații de interes privind activitatea din IMT

 • Prezentarea Laboratorului de Microsisteme pentru Aplicaţii Biomedicale și de Mediu (L2) condus de Dr. Carmen Aura MOLDOVAN.

Misiunea principală a laboratorului este cercetarea – dezvoltarea, axată pe dezvoltarea de microsenzori (senzori chimici, bio și mecanici), microstructuri și microelectrozi, microprobe pentru înregistrarea activității electrice a celulelor și tesuturilor, tehnologii microfluidice și integrate (siliciu, polimeri, biomateriale), procesare de semnal, achiziție de date și interfete grafice, dezvoltare de Platforme și Sisteme integrate pentru monitorizarea alimentelor și aplicații biomedicale, educație în domeniul micro-chemo-biosenzorilor și servicii tehnologice, de design și simulare pentru aplicații de senzori bio-, chemo- și micromecanici. O prezentare a acestuia puteți vizualiza aici.

Competiții și informații de interes pentru firme
 • S-a deschis competiția de primavara pentru proiectele EURIPIDES² 2018.
  Termenul pentru depunerea de proiecte este 12 Martie 2018, 17:00
  Toate detaliile competiției sunt disponibile la adresa: https://euripides-eureka.eu/events/52/euripides-2018-spring-call-is-open
  Toate țările membre EUREKA și țările asociate pot beneficia de sprijin financiar prin proiecte EURIPIDES². Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul web EURIPIDES² (Public Financing).
  ____________________________

 • S-au deschis noi competiții pentru proiecte  ECSEL JU - H2020 (2018-1-IA și ECSEL-2018-2-RIA)

  Actiunea constă, în principal în activități care vizează linii pilot, standuri de testare, demonstratoare, inovare și testare completă. Aceste activități aduc proiecte pentru produse, procese, metode și instrumente sau servicii noi, modificate sau îmbunătățite. În acest scop, acestea pot include prototipuri, testarea, demonstrarea, pilotarea, validarea pe scară largă a produselor și introducerea acestora pe piața.

  Data lansării: 21 Februarie 2018
  Termen: 26 Aprilie 2018, 17:00:00
  Termen etapa a 2-a: 20 Septembrie 2018, 17:00:00

  Acțiunea constă, în principal, în activități care vizează crearea de noi cunoștințe și/ sau explorarea fezabilității unei tehnologii, a unui produs, a unui proces, a unui serviciu, a unei metode, a unui instrument sau a unei soluții noi sau îmbunătățite

  Data lansării: 21 Februarie 2018
  Termen: 26 Aprilie 2018, 17:00:00
  Termen etapa a 2-a: 20 Septembrie 2018, 17:00:00

  Detalii despre toate apelurile deschise gasiți la adresa: https://www.ecsel.eu/calls/calls-2018 (ECSEL JU website)
  ____________________________

 • PRELUNGIREA TERMENULUI pentru depunerea  proiectelor  la apelul  “PROIECT TEHNOLOGIC” INOVATIV- POC  

  Prin Ordinul MDRAPFE nr. 71/12.01.2018, a fost prelungit termenul până la data de 15 martie 2018, ora 22:59 pentru depunerea proiectelor la apelul pentru "Proiect tehnologic inovativ" din cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 - Axa1. Puteți consulta aici  Ghidul solicitantului condiţii specifice de accesare a fondurilor.

  Proiectul tehnologic inovativ are ca scop realizarea unei inovări de produs (pentru bunuri şi/sau pentru servicii) sau de proces, inovare bazată pe cercetarea realizată în cadrul proiectului. Pentru această acţiune pot solicita finanţare întreprinderile cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare (cod CAEN 72..), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate. Apelul este deschis  din data de 15.11.2017.
  ____________________________

 • Apel MANUNET III 2018 -„ERA-NET on advanced manufacturing technologies - MANUNET III”

Apelul pentru propuneri de proiecte MANUNET III 2018 este direcționat către proiecte transnaționale de cercetare și dezvoltare orientate spre procese de fabricație cu aplicații și risc ridicat. Propunerile de proiecte trebuie să demonstreze:

 • Orientarea către piață;
 • Participarea activă a întreprinderilor;
 • Aplicarea și utilizarea practică a tehnologiilor de fabricație;
 • Expertiza partenerilor din propuneri în domeniile de competență declarate;
 • Valoarea adaugată prin cooperare transnațională;
 • Scara de impact și poziționare în piață a solicitanților;
 • Gradul ridicat de inovare și risc științific și tehnic.

Este obligatorie implicarea a 2 firme in proiect. Toate detaliile sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/manunet-iii.
Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este: 23 martie 2018, ora 17:00 (CET)

__________________________

 • TRANSFERUL TEHNOLOGIC ȘI FIRMELE INOVATIVE: CONCEPTE, METODE ȘI INSTRUMENTE ȘTIINȚIFICE SUPORT
  Serie de prezentări -

  Sub aceasta denumire generică, deschidem o serie de prezentări de concepte de baza, metode și instrumente știintifice de suport pentru un transfer tehnologic eficient, transfer potențial generator și catalizator al inovării în companiile industriale colaboratoare ale IMT-București, prezente și viitoare.

  O primă prezentare „Tehnologie, transfer, TRL (Tehnology Readines Level), inovare – noțiuni introductive” (disponibilă AICI) îl are ca autor pe Dr. Nicolae (Nichi) Varachiu, IMT-București, specialist proprietate intelectuală și transfer tehnologic în cadrul proiectului TGE PLAT.
  Nichi are peste 35 de ani de experiență în cercetarea știintifică aplicativă, publică și industrială (de corporație); A fost profesor invitat la Universitatea Calgary, Canada.Intre 2004 și 2016 a lucrat la Honeywell Intl unde este co-autor la 12 brevete (US, Wold si European) în domeniul senzorilor și a contribuit cu peste 20 M$ la dezvoltarea și implementatea de noi produse și procese (NPD/NPI până la nivelul TRL 9 inclusiv) și optimizarea/îmbunătățirea unora existente, în diviziile Aerospace, Transportation Systems, Automation and Control Solutions. În decembrie 2016 a obținut aici certficarea de Six Sigma Master Black Belt.

Informații privind activități viitoare, de interes general pentru domeniul proiectului

EPoSS-Smart Systems Integration este o  platformă europeană de comunicare  care definește prioritățile de cercetare și inovare viitoare pentru firme, universități  și institute de cercetare  în domeniul  integrării sistemelor inteligente, participă la realizarea road-map-urilor și a Agendelor Strategice Europene.  EPoSS reprezintă  comunitatea  Smart Systems  în TI ECSEL (Joint Technology Initiative Electronic Components and Systems for European Leadership).
La conferința de la  Dresda, Jochen Langheim, președintele EURIPIDES², va susține o prezentare privind tehnologiile cheie pentru automobilul viitorului și legăturile cu alte domenii electronice inteligente. Toate detaliile sunt accesibile la adresa: https://www.mesago.de/en/SSI/home.htm
____________________________

Pentru sustinerea acestui proces, sunt organizate o serie de ateliere de lucru legate de lanțurile valorice, cu scopul identificării nevoilor și obstacolelor existente cu care se confruntă companiile din Europa.
 Mai multe Workshopuri vor fi organizate la Brussels, Belgia, în lunile martie-aprilie 2018:

 • Health, well-being and medical technologies, 7 Martie 2018
 • Robotics, automation and autonomous systems (industry 4.0 and beyond), 8 Martie 2018
 • Energy management, including electrification of cars and smart grids, 22 Martie 2018
 • Automotive focussing on connected and autonomous driving, 11 Aprilie 2018
 • Artificial intelligence, low-power computing and acceleration, 18 Aprilie 2018
 • Essential technologies for aerospace, defence and cybersecurity, 19 Aprilie 2018

____________________________

 • INCD pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti organizeaza la București, în perioada 14-18 mai 2018, două Workshopuri cu tradiție:

  • WOCSDICE 2018-Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits held in Europe, București, România, 14-16 Mai 2018
   Topici: Novel materials and processing; New device concepts based on graphene and 2D materials; Nanostructures and nanotechnologies (physics & devices); Wide bandgap power electronics; Simulation and modeling; Microwave, millimeterwaves and thz devices; Sensors, biosensors; Microsystems, mems, NEMS; Energy harvesting devices; Advanced photonic devices. Termenul pentru transmiterea lucrărilor: 2 Martie 2018.

  • EXMATEC 2018- Expert evaluation and Control of Compounds of Semiconductor Materials and Technologies, București, România, 16-18 Mai 2018
   Topici: Advanced characterization techniques; Defects; Bulk & epitaxial growth; III-Vs, III-Ns, II-VIs, SiC, SiGe; Interfaces & Heterostructures; 2D Materials (physics, technologies and devices); Reliability Issues (physics of failure and degradation mechanisms); Photovoltaics (Materials & Technology); Device Process Technology. Termenul pentru transmiterea lucrărilor: 2 Martie 2018.

____________________________

Tematica EUROSENSORS 2018: •    Advanced Functional Materials for Sensing and Actuating; •    Micro- and Nanofabrication Technologies; •    Physical Sensors and Actuators; •    Chemical Sensors; •    Microfluidics, Bio(medical) Sensors, and Micro Analysis Devices; •    Photonic Sensor Devices; •    (Optical) MEMS & NEMS •  Energy Harvesting; • System Integration and Packaging; • Embedded Systems and Signal Processing •  Wireless Sensor Networks; • Reliability, Modelling and Simulation; • Special Topic I: Photonic & Quantum Sensors; • Special Topic II: Automotive Sensors. 
Data limita transmitere abstract: 16 aprilie 2018.

____________________________

Cea de-a 41-a editie a Conferinței Internationale de Semiconductori se desfașoară anul acesta în intervalul 10-12 octombrie 2018, la Sinaia. Informații complete se gasesc la adresa www.imt.ro/cas.

Tematicile conferinței: -Nanoscience and Nanoengineering; - Micro- and nanophotonics and Optoelectronics; - Microwave and Millimeter Wave Circuits and Systems; - Microsensors and Microsystems; - Modelling; - Semiconductor Devices; - Integrated Circuits.
Lucrările prezentate la conferința sunt indexate IEEE Xplore. 
Termenul de transmitere a lucrărilor este 4 iunie 2018.

Management Comunicare TGE-PLAT