E-Flash News, proiect TGE-PLAT - Nr. 3
3 MARTIE 2017

Tehnologiile Generice Esentiale (TGE) aplicate in beneficiul IMM-urilor din Romania.

Pentru informatii detaliate privind celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Noi competitii nationale Noi competitii internationale

Axă prioritară/ Prioritate de investiţii/Obiectiv specific/Acţiune: PI1.1/OS1.1/ Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri  de Cercetare Dezvoltare/Secţiunea A - Tip proiect: Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor
Beneficiari eligibili: Întreprinderi din sectorul CDI – privaţi
Data lansării apelului de proiecte trim. 1 2017
Data închiderii apelului de proiecte trim. I 2017
Bugetul alocat apelului de proiecte (euro) Total eligibil: 23.874.000,00 din care UE20.000.000,00
Stadiu Ghidul solicitantului: În curs de pregatire

Axă prioritară/ Prioritate de investiţii/ Obiectiv specific/ Acţiune: PI1.1/OS1.1/ Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri  de Cercetare Dezvoltare – Secţiunea B - Tip proiect: Proiecte pentru  clustere de inovare
Beneficiari eligibili: Clustere (Ordonanța nr.26/2000) sau un membru al clusterului - privaţi
Data lansării apelului de proiecte trim I 2017
Data închiderii apelului de proiecte trim. I 2017
Bugetul alocat apelului de proiecte (euro) Total eligibil: 17.905.500,00   din care 15.000.000,00
Stadiu Ghidul solicitantului: În curs de pregatire.Pentru apelul lansat in 2016 se adaugă şi valoarea ramasă din apelul lansat în 2015. Valoarea totală a apelului de proiecte va fi de prox. 42.3 mil. euro

Axă prioritară/ Prioritate de investiţii/ Obiectiv specific/ Acţiune: PI1.2/OS1.3/ Creşterea investiţiilor private în CDI- Proiect Tehnologic Inovativ
Beneficiari eligibili: Întreprinderi-privaţi
Data lansării apelului de proiecte trim. I 2017
Data închiderii apelului de proiecte trim I 2017
Bugetul alocat apelului de proiecte (euro) Total eligibil:  62.848.379,00 din care 52.384.147,00

INTERREG Europe - pregătire pentru al treilea apel
Programul Interreg Europe va accepta aplicații pentru cel de al 3-lea apel începând cu data de 1 martie până pe 30 iunie 2017.
Puteți obține co-finanțare din partea Fondului European pentru Dezvoltare Regională pentru a lucra cu alte regiuni, pentru a învăța unii de la alții și pentru a rezolva provocări comune sub oricare din cele patru teme: cercetare si inovare, competitivitatea IMM-urilor, economie cu amprentă scazuta de carbon, mediul inconjurator și eficiența resurselor.
http://www.interregeurope.eu/europecooperates2017/

Competitie M-ERA.NET 2017
Competitia M-ERA.NET 2017 va fi lansata in Martie 2017.
Tematicile pentru aceasta acompetitie sunt: Integrated computational materials engineering (ICME); Innovative surfaces, coatings and interfaces; High performance composites; Multifunctional materials; New strategies for advanced material-based technologies in health applications; Materials for additive manufacturing
Mai multe informatii sunt disponibile la adresa: https://m-era.net/

Competitie ECSEL 2017
In data de 22 februarie au fost lansate 2 call-uri ECSEL, pentru “Research and Innovation Action” si “Innovation Action”. Ambele call-uri au 2 etape de evaluare, primul termen pentru depunerea propunerilor (“Proposal Outline”) este 11 mai 2017.

ECSEL-2017-2: RIA
ECSEL-RIA ECSEL Research and Innovation Action competitie in doua etape:
Datele limita pentru aplicatii prima etapa:11 Mai 2017 17:00:00
etapa 2: 21 Septembrie 2017 17:00:00

ECSEL-2017-1: IA
ECSEL-IA ECSEL Innovation Action competitie in doua etape:
Datele limita pentru aplicatii prima etapa: 11 Mai 2017 17:00:00
etapa 2: 21 Septembrie 2017 17:00:00

Competitie H2020 dedicata SME

SMEInst-02-2016-2017: Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs
Tipul de actiune SME-1 SME faza 1, Datele limita pentru aplicatii: 03 Mai 2017 17:00:00; 06 Septembrie 2017 17:00:00; 08 Noiembrie 2017 17:00:00
Tipul de actiune SME-2 SME faza 2, Datele limita pentru aplicatii: 06 Aprilie 2017 17:00:00; 01 Iunie 2017 17:00:00; 18 Octombrie 2017 17:00:00 

SMEInst-04-2016-2017: Engaging SMEs in space research and development
Tipul de actiune SME-1 SME faza 1, Datele limita pentru aplicatii: 03 Mai 2017 17:00:00; 06 Septembrie 2017 17:00:00; 08 Noiembrie 2017 17:00:00
Tipul de actiune SME-2 SME faza 2: 06 Aprilie 2017 17:00:00; 01 Iunie 2017 17:00:00; 18 October 2017 17:00:00 

Competitie ICT 2017

ICT-30-2017: Photonics KET 2017
Tipul de actiune: CSA Coordination and support action, IA Innovation action, RIA Research and Innovation action
Datele limita pentru aplicatii: 25 Aprilie 2017 17:00:00

ICT-31-2017: Micro- and nanoelectronics technologies
Tipul de actiune:Tipul de actiune: CSA Coordination and support action, IA Innovation action, RIA Research and Innovation action
Datele limita pentru aplicatii: 25 Aprilie 2017 17:00:00

Evenimente de interes

H2020 Campanie de comunicare
Ministerul Cercetării și Inovării în colaborare cu Comisia Europeană și Institutul de Chimie Macromoleculara "Petru Poni" Iași, vă invită în data de 21 martie 2017 la campania de informare/comunicare lansată de Comisia Europeană cu titlul "H2020 Communication Campaign".
Evenimentul se va desfășura în cadrul Palatului Culturii din Iași începând cu ora 9:00.
Obiectivul general al campaniei este de a preîntâmpina erorile de natură financiară și legală în managementul de proiect și de a discuta particularitățile naționale.
Participarea este gratuită, înscrierile se pot face până la data de 19.03.2017. Prezentările/sesiunile vor fi susținute în limba română.
Teme de discuție: Modelul Acordurilor de grant; Tipuri de contracte de muncă; Calculul costurilor de personal; Costuri directe (calcul, identificare și condiții de eligibilitate); Părți terțe (tip, clasificare și caracteristici); Subcontractare (subcontractare vs. contracte, caracteristici, condiții eligibilitate, conflictul de interese și oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic);  Sinergii cu alte granturi (principii de bază).
Eventualele dumneavoastră întrebări le puteți adresa în cadrul rubricii ”observații” din platforma de înregistrare. http://events.ancs.ro/event_register.php?id=61

PNC eveniment de pregatire: Managementul PI in H2020
Data de desfasurare: 23.03.2017, 10 am - 1:30 pm
Locatie: Bucuresti, Romania, Biblioteca Academiei Romane, Amfiteatrul "Heliade Radulescu"”, Calea Victoriei 125,
Gazde: Ministerul Cercetarii si Inovarii - ROSTeu
Invitat: Jörg Scherer
Pentru inregistrarea la eveniment accesati: http://events.ancs.ro/events.php

Introducere Clasificarea Internationala a Brevetelor, IPRs – Webinars
Data: 08 March 2017 11:00 - 12:00
Tipul de eveniment: Online
Acest webinar are ca tema Clasificarea Internationala a Brevetelor.
Nivel de expertiza: incepator,
Informatii si inregistrare: Email [email protected];
Website http://bit.ly/2lgx7OZ

ICT-41-2017 sesiune de informare online
Data: 07/03/2017 - 14:30 - 16:00
Tipul de eveniment: Online
Adresa web: https://ec-wacs.adobeconnect.com/_a1107535429/ict-41-2017/
Dupa sesiunea de informare ICT-41 din 25 Januarie 2017, CE ofera o a doua runda de informare, online, pe 7 Martie 2017, 14:30 CET.
Materialele de la prima sesiunea de informare ICT-41 din 25 Januarie 2017 sunt disponibile aici.
Din agenda: The NGI initiative, idea behind and long term perspective, Peter Fatelnig, Deputy Head of Unit E3: Next Generation Internet
ICT-41-2017: Objectives of the call and practicalities + Q&A, Johanna Schepers, Project Officer, Unit E3: Next Generation Internet
Proposers' time: presenting project ideas and looking for potential consortium members
Pentru mai multe informatii vizitati pagina web: https://ec.europa.eu/futurium/en/content/ict-41-info-session

IMM-urile în H2020
Executive Agency for SMEs ( EASME ), agenția de finanțare a Comisiei Europene pentru IMM-uri a realizat un site original al proiectelor finanțate, două dintre acestea fiind și din România.
Pentru consultarea acestuia accesați: https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument-factsheets

Consultare publică - Evaluarea parteneriatelor de tip public-public (inițiativa Art.185)
În contextul evaluării la jumătatea perioadei a programului Orizont 2020, a fost lansată consultarea publică a părților interesate - Evaluarea parteneriatelor de tip public-public (inițiativa Art.185).
Vă invităm să vă aduceți contribuția, până la data de 30 aprilie 2017.
În acest sens accesați chestionarul online de pe pagina web aici.

Conferinta Internationala CAS 2017 - “IEEE International Semiconductor Conference - CAS”, a 40-a editie
www.imt.ro/cas
Tematica conferintei este: Nanoscience and Nanoengineering; Micro- and Nanophotonics and Optoelectronics; Microwave and Millimeter Wave Circuits and Systems; Microsensors and Microsystems; Modelling; Semiconductor Devices; Integrated Circuits. Lucrarile prezentate la conferinta sunt indexate IEEE Xplore.
Termen limita pentru transmiterea lucrarilor: 25 Mai, 2017
Notificarea de acceptare: 15 Iulie, 2017

Management Comunicare TGE-PLAT