GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI

CONDITII DE PARTICIPARE

GRUPUL TINTA al proiectului este format din întreprinderile care doresc sa aibe acces la un portofoliu de activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic care se pot grupa în patru categorii principale astfel:

A. - transfer de cunoștințe prin:
- asistență directă pentru a ajuta întreprinderile, inclusiv acele întreprinderi care nu au mai avut activități de colaborare cu organizația de cercetare, să identifice din oferta de expertiză disponibilă a organizației de cercetare ce se potrivește cu nevoile și cerințele afacerii pe care doresc să le dezvolte și care sunt posibilitățile concrete de sprijin din partea organizației de cercetare;
- evenimente tematice regulate pentru a furniza subiecte de inspirație și a da idei pentru acele întreprinderi care au fost implicate în proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare cu organizația de cercetare, împreună cu oportunitatea de a fi invitați membri din echipele academice (profesori/cercetători) care conduc activități de cercetare în colaborare cu industria.

B. - accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale IMT- București în scopul realizării unor analize, testări, experimente etc. necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătățite.

C. - transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării, inclusiv cercetare contractuală executată la cererea întreprinderii (activități de CD oferite de organizația de cercetare) și detașare de personal specializat dinspre organizația de cercetare spre întreprindere.

D. - cercetare-dezvoltare realizată în colaborare efectivă cu o întreprindere.

 

Grupurile ţintă vizate prin proiect sunt structurate pe subdomenii de activitate, după cum urmează:

I. Subdomeniul Securitate: potențiali beneficiari IMM-uri din trei categorii diferite de întreprinderi (cu activitate recunoscută pe piață și respectiv întreprinderi noi inovative.
I.1. Firme cu activitate in domeniul senzorilor
I.2. Firme cu expertiza in optica/optoelectronica
I.3. Firme cu activitate in domeniul dispozitivelor si sistemelor pentru unde milimetrice, submilimetrice si in domeniul Teraherzilor

II. Subdomeniul “spațiu”

Grupul ţintă vizat este format din agenţii economici care vor dispune de rezultatele transferului de cunoştinţe privind tehnologiile TGE şi care vor putea sa dezvolte produse/tehnologii de proces moderne performante, generatoare de valoare adăugată economică ridicată, cerute de piaţă şi care fac parte din următoarele clase de activități CAEN rev.2 ale economiei naţionale:

  • 7219 - Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie
  • 7211 - Cercetare-dezvoltare în Biotehnologie
  • 2612 - Fabricarea altor componente electronice
  • 2670 - Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

REGLEMENTĂRI PRIVIND PARTICIPAREA FIRMELOR (Eligibilitate și Co-finanţare)

 

Informaţii preliminare, specifice proiectului TGE-PLAT. Menţionam faptul că domeniul de specializare inteligentă în care se încadrează proiectul este: 2. TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI DE COMUNICAŢII, SPAŢIU ȘI SECURITATE. Firmele trebuie să aibă cercetarea-dezvoltarea în domeniul de activitate. Proiectul se desfășoară pe trei direcţii principale pentru activitatea CD:

  1. Microsenzori
  2. Componente fotonice și sisteme fotonice cu aplicaţii în spaţiu și securitate
  3. Dispozitive și sisteme pentru unde milimetrice, submilimetrice și în domeniul Terahertzilor

Precizăm faptul că tematica CD detaliată care poate fi abordată în interiorul fiecăreia din cele trei direcţii prin contracte finanţate din proiectul TGE-PLAT, poate evolua după interacţiunea cu potenţialii beneficiari.

Contracte: Toate contractele necesar a fi încheiate de organizaţia de cercetare cu întreprinderi pentru desfășurarea activităţilor de tip B, C și D vor trebui notificate spre aprobare către Organismul Intermediar pentru CDI. Contractele aferente activităţilor de tip B și C se vor implementa prin semnarea unor contracte subsidiare între beneficiarul finanţării de bază (organizaţia de cercetare) și întreprindere. Contractele aferente activităţilor de tip D se vor implementa prin semnarea unor contracte subsidiare între beneficiarul finanţării de bază (organizaţia de cercetare), întreprindere și Organismul Intermediar pentru CDI.

Modalităţi de finanţare – asistenţe financiare nerambursabile
Pentru executarea activităţilor de tip B și C, organizaţia de cercetare poate încheia unul sau mai multe contracte subsidiare cu o întreprindere, de următoarele tipuri:

1. contract tip ”de minimis” de max. 800.000 lei valoare eligibilă, pentru care întreprinderea trebuie să asigure o co-finanţare din fonduri proprii de minimum 20% din costurile eligibile ale organizaţiei de cercetare și prin care întreprinderea primește sprijin public pe baza unei scheme de acordare de ajutoare ”de minimis” dedicată acestei acţiuni;
2. contract tip ”ajutor de stat” de max. 1.800.000 lei valoare eligibilă, pentru care întreprinderea trebuie să co-finanţeze din fonduri proprii activităţile eligibile realizate de organizaţia de cercetare;