Acasa
Obiective
Rezultate
Diseminare
Contact
         

Titlu proiect: Senzori rezistivi bazati pe materiale nanocarbonice pentru aplicatii IoT - de la sinteza de material, la electronica de readout
Acronim: CARESS
Categoria de proiect: Proiect experimental - demonstrativ
Contract No. 673 PED/2022 (PN-III-P2-2.1-PED-2021-4158), Durata proiectului: 21.06.2022 - 21.06.2024
Buget proiect: 598.795,00  lei
Director de proiect: Dr. Octavian BUIU
Domeniu de incadrare: Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate
Coordonator: INCD pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti, Partener: Universitatea Politehnica Bucuresti

Despre proiect

CARESS - este un proiect de cercetare multidisciplinar care își propune integrarea în arhitecturi de tip IoT a unor structuri sensitive de tip rezistiv, cu circuitul electronic de prelucrare a semnalelor senzorilor, necesar implementării unei citiri digitale, pentru calibrare, control şi corecţii. Execuţia proiectului este asigurată de către cercetatori (IMT Bucuresti, UPB) cu experiență (incl. managerială), post-doci, precum și 2 doctoranzi. Principalele obiective ale proiectului sunt: a) realizarea de noi structuri rezistive de detectare, bazate pe materiale nanocarbonice fluorurate (subiectul a două cereri de brevet – TRL 2) și b) proiectarea, realizarea și testarea (în conditii de laborator-TRL4)– impreuna cu senzorii rezistivi dezvoltaţi – a unui circuit de citire versatil, de cost redus, conceput pentru multiple aplicații. Obținerea materialelor nanocarbonice fluorurate va fi posibilă printr-un proces de expunere în plasma, urmând un plan bine pregătit de "proiectare a experimentelor". Caracteristicile structurale si cele functionale vor fi validate experimental. Vor fi proiectate si realizate (substrat flexibil) geometrii senzitive interdigitate (tip punte Wheatstone). Utilizând o tehnică de microprintare cu cerneluri pe bază de materiale nanocarbonice vor rezulta structuri bine definite din punct de vedere al dimensiunilor și valorii rezistenței electrice. Arhitectura circuitului preconizat, are la bază elementul de detectare monolitic cu jumătate de punte Wheatstone. Este un circuit versatil, conceput să prelucreze secvențial semnale de la mai multe tipuri se senzori rezistivi (umiditate, gaz,etc.). Timpul de operare şi câştigul în tensiune al circuitului, tensiunea de polarizare şi consumul de putere al întregului sistem, vor fi comandate şi controlate printr-un microcontroler inclus în architectura circuitului electronic. Sistemul integrat va fi caracterizat şi testat cu echipamente special dezvoltate, de care dispun ambii parteneri din proiect.

 

Coordonator

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti
Director Proiect:
Dr. Octavian BUIU

E-mail: [email protected]

Contact

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti

Tel: +40-21-269.07.70; +40-21-269.07.75;

Fax: +40-21-269.07.72; +40-21-269.07.76;

Website: www.imt.ro