Obiective generale:

 

 • Dezvoltarea de tehnologii noi utilizând procese tehnologice avansate pe straturi subtiri de polisiliciu si siliciu amorf, a proceselor tehnologice individuale de depunere si aliere a straturilor subtiri metalice si de realizare de jonctiuni superficiale prin tehnici neconventionale.
 • Identificarea si implementarea tehnologica a tehnicilor de concentrare a luminii pe suprafete microstructurate
 • Realizarea demonstratorului experimental si brevetarea tehnologiilor
 • Validarea tehnologi

Principalele probleme care vor trabui rezolvate in cadrul proiectului sunt:

1. Probleme de proiectare si probleme tehnologice pentru realizarea structurii:
 • proiectarea de noi structuri de celulelor fotovoltaice de eficienta ridicata pe baza de straturi subtiri de siliciu policristalin si amorf;
 • proiectarea structurilor de celule fotovoltaice de eficienta ridicata utilizand date furnizate de programele  de simulare de dispozitiv si proces
 • proiectarea seturilor de masti pentru realizarea unor demonstratoare pe straturile subtiri studiate pe suport de siliciu si/sau sticla
 • texturizarea suprafetei celulelor fotovoltaice pe straturile subtiri de polisiliciu si amorf prin porozificare urmata de acoperire cu pulberi dopante nanostructurate pentru eliminarea reflexiilor  la suprafata de incidenta a luminii;
 • procese de realizare a jonctiunilor superficiale si a straturilor subtiri antireflective prin metode sol-gel si metoda pulberilor
 • procese specifice de  contactare a straturilor sutiri de polisiliciu si siliciu amorf depuse
 • procese de  metalizare pe suprafete microstructurate a fotocelulele de eficienta inalta
2. Caracterizare procese si dispozitive
 • caracterizarea si optimizarea proceselor tehnologice prin masuratori interoperatii;
 • caracterizarea si optimizarea proceselor de depunere a straturilor subtiri de polisiliciu si siliciu amorf pe substart de siliciu monocristalin si sticla
 • caracterizarea suprafetei straturilor depuse de polisiliciu si siliciu amorf, sol-gel si pulberi nanostructurate pentru celulele solare;
 • caracterizarea parametrilor electri ai dispozitivului
 • realizarea montajelor de testa

Obiectivele măsurabile ale proiectului sunt:

 • Simulari procese tehnologice neconventionale din fluxul de fabricatie al celulelor solare ultrausoare si de mare eficienta.
 • Caracterizarea morfologiei filmelor subtiri depuse prin metode  microscopice ultraperformante; AFM, SEM si XPS
 • Filme subtiri sol-gel si pulberi dopate cu caracteristici optime, nepoluante, ieftine, energoeconomic;
 • Analiza tehnico-economică
 • Specifiaţia tehnică de realizare
 • Documentaţia tehnică de realizare
 • Prezentarea si demonstrarea utilitatii demonstratoarelor;
 • Comunicarea si publicarea rezultatelor.
 • Brevetarea rezultatelor