Rezultate:

 

 • Obiective relizate:

  • Studii si analize privind selectia de solutii si tehnologii noi utilizate pentru realizarea dispozitivelor fotovoltaice cu eficienta de conversie crescuta
  • Analiza capabilitatilor de simulare a pachetelor software existente si a posibilitatilor de utilizare a acestora pentru simularea proceselor de realizare a celulelor solare ultrausoare si mare eficienta. Estimarea posibilitatilor de utilizare a structurii obtinute in urma simularii pentru extragerea principalelor caracteristici electrice ale dispozitivului
  • Studii si analize privind selectia de precursori adecvati in vederea obtinerii prin metoda sol-gel de straturi oxidice nedopate si dopate pentru realizarea dispozitivelor fotovoltaice cu eficienta energetica crescuta
  •  Studii si analize privind selectia de metode si materiale specifice pentru obtinerea pulberilor nanostructurate pentru realizarea dispozitivelor fotovoltaice cu eficienta energetica crescuta
  •  Studii si analize privind selectia metodelor si tehnicilor specifice de caracterizare a dispozitivelor fotovoltaice cu eficienta energetica crescuta
  • Analiza si selectia metodelor si tehnicilor de caracterizare a dispozitivelor
  • Depuneri de straturi subtiri de poli-Si pe substrate diferite. Caracterizarea fizica a straturilor obtinute
  • Modelarea fenomenelor fizice fundamentale care stau la baza functionarii celulelor solare ultrausoare si de mare eficienta
  • Experimente preliminarii pentru selectia de precursori  adecvati in vederea obtinerii prin metoda sol-gel de straturi oxidice nedopate si dopate pentru realizarea dispozitivelor fotovoltaice cu eficienta energetica crescuta
  • Experimente preliminarii pentru obtinerea pulberilor nanostructurate pentru realizare dispozitive fotovoltaice cu eficienta energetica crescuta 
  • Caracterizare de material prin metode spectrometrice 
  • Investigare pe tehnica XPS a substratelor si straturilor subtiri depuse

   Rezultate obtinute:

   • Rapoarte de cercetare
   • RIA
   • Studii si solutii tehnologice
   • baze de date
   • metode de caracterizare
   • prelucrari de date experimentale
   • achizitii de echipamente tehnologice
   • articole si publicatii (cotate ISI) in tara si strainatate
   • participari si comunicari sustinute la manifestari stiintifice la nivel national si international (conferinta)
   • o carti