126A, Erou Iancu Nicolae street, 077190, Bucharest, ROMANIA
Tel:   +40-21-490.85.83; +40-21-490.82.12; +40-21-490.82.03; +40-21-490.84.12;
+40-21-490.82.36
Fax: +40-21-490.82.38
; +40-21-490.85.82
023573 Bucharest, ROMANIA

 

Job opportunities

*************
(in Romanian)

ANUNT concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la IMT Bucuresti, 15.03.2023

ANUNT romana (.pdf); Announcement (.pdf)

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT București, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.655 din 26 august 2016, Partea I.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT are sediul în str. Erou Iancu Nicolae nr. 126A, or. Voluntari, jud. Ilfov.

Domeniul/obiectul de activitate este efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative, de interes public şi naţional, în domeniul microtehnologiei, în conformitate cu prevederile din Anexa  la Hotărârea nr. 998/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 701 din 16 august 2006, Partea I.

Condițiile de participare la concurs sunt cele prezentate în anexa nr.1 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr.576/2016.

Componența dosarului de concurs este conform anexei nr.2 la metodologia de concurs prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr.576/2016.

Dosarul de concurs se depune on-line la adresa: https://selectingmanagers.research.ro .    
Programul de desfăşurare a concursului:

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

15.03.2023

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților

28.04.2023

Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs – etapa I

08.05.2023

Data limită pentru analiza și evaluarea dosarelor - etapa II / faza I

15.05.2023

Data pentru realizarea interviului: - etapa II / faza II

25.05.2023

Data estimată pentru validarea dosarului candidatului declarat câștigător

16.06.2023

Locul de desfăşurare a interviului: sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării - Bucureşti, Str. Mendeleev, Nr. 21-25, Sector 1, etajul 3, camera 301.

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: https://www.research.gov.ro/sistemul-de-cercetare/institute-nationale-de-cercetare-dezvoltare/ și https://imt.ro/

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul comisiei de concurs: telefon centrală 021.303.41.99/interior 600, email: [email protected].

Lista documentelor oferite spre consultare:

 

 

 

 


Designed for 1024x768 Resolution
Last update: March, 2023