Obtinerea unor substrate piezoelectrice monocristaline sau a unor straturi nano sau microstructurate de materiale piezoelectrice cristaline pentru obtinerea unui raspuns optimizat al microsenzorului (sensibilitate , selectivitate si reactie chimica minima la contactul cu antigenele si anticorpii);
 
Proiectarea unei familii de microsenzori cu geometrii (lay-out-uri) diferite optimizate pentru cresterea sensibilitatii senzorului. Se va realiza o structura matriciala care sa poata decela Mycobacterium in cele doua forme critice ale sale pentru om (tuberculosis si bovis);
 
Realizarea tehnologiei – proiectarea proceselor tehnologice individuale si a fluxurilor tehnologice;
 
Experimentari pentru evidentierea reactiei specie- specifice antigen-anticorp si optimizarea raspunsului;
 
Dezvoltarea tehnologiilor de depunere si caracterizare a straturilor de imunodetectie si compatibilizarea tehnologica (cu structurile de microsenzori realizate anterior);
 
Dezvoltarea de tehnologii de realizare a integrarii analizei de semnal- prin lay-out sau hibrid MCM (caracterizare si, implicit, testare);
 
Dezvoltarea de metodologii de testare (in mediu lichid si gazos) si interpretare a rezultatelor si a posibilitatilor de reutilizare a structurilor dupa indepartarea straturilor senzitive (active biologic);
 
Dezvoltarea de metode de calibrare si verificare a reproductibilitatii masuratorilor;
 
In fiecare dintre obiectivele anterioare se obtin modele experimentale/prototipuri. Acestea vor fi omologate si/sau experimentate pentru demonstrare functionala dupa caz. Se va realiza brevetarea rezultatelor originale. Se va realiza documentatia de transfer tehnologic.Se elaboreaza standarde de produs/tehnologie cel putin pentru substrat si microsenzor.
 
Formarea unui cluster stiintific si tehnologic privind microsenzori piezoelectrici care sa cuprinda intreg consortiul si ulterior sa se extinda in toate euroregiunile Romaniei;
 
Initierea unui transfer tehnologic (de preferat un spin-on) pentru realizarea fie a produsului finit fie a materialelor/ dispozitivului obtinute pe parcurs;
 
Elaborarea unei propuneri de proiect FP7;
 
Intrarea in platforma specifice proiectului – XXXX- cat si in programele specifice combaterii tuberculozei din UE si cel global al ONU.