MICROSISTEME INTEGRATE DE MONITORIZARE IN TIMP REAL
A PARAMETRILOR DE FORAJ PENTRU OPTIMIZAREA
EXPLOATARII RESURSELOR PETROLIERE
  
Proiect complex finantat din Programul Cercetare de Excelenta (CEEX 2005), al Ministerului Educatiei si Cercetarii (MEdC)