NANOPROTECT

 

English version

 

REZULTATE PRELIMINARE :

Sinteza si caracterizarea nanopulberilor de oxid de zinc si oxid de titan

  - Oxid de zinc

Sinteza nanopulberilor de ZnO – metoda coprecipitarii

Caracterizarea nanopulberilor de ZnO

a)
b)

Imagine SEM a pulberilor de ZnO (a) nedopat, (b) Ag/ZnO.

   
ZnO-tehnic Ag-ZnO

Spectrele de difractie RX ale pulberilor ZnO (a) nedopat; (b) Ag/ZnO.

   
Spectre FTIR  pentru pulberile de ZnO si Ag/ZnO

Sinteza si caracterizarea nanopulberilor de TiO2

  • Sinteza nanopulberilor de TiO2 – metoda sol-gel
  • Caracterizarea nanopulberilor de TiO2
   

Imagine SEM a pulberilor de TiO2 (a) nedopat, (b) Ag/TiO2


Spectre de difractie RX a pulberilor de TiO2 nedopat si Ag/TiO2


Spectre FTIR pentru pulberile de TiO2 si Ag/TiO2