MICRONANOFAB

Fabrica microfluidica pentru auto-asamblarea asistata a nanosistemelor


Program Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii pentru viitorul dumneavoastra"

 

 

home
   

Program Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
"Investitii in viitorul dumneavoastra"

   
Informatii generale | Pagina principala
 
 
 
Descrierea proiectului | Obiectivele proiectului |Echipa proiectului |
 
Descrierea proiectului
 

 

Proiectul se afla la confluenta a trei domenii de mare interes stiintific: microfluidica, nano si biotehnologie. Proiectul multidisciplinar, care alatura specialisti din domeniul micro- nanotehnologiei, chimiei, biologiei moleculare, are ca obiectiv fundamental realizarea pâna la nivel de prototip a unui sistem microfluidic integrat capabil sa dozeze, sa incapsuleze si sa livreze la tinta, diferite substante  pentru tratament medical.

Scopul proiectului este crearea si dezvoltarea unui nucleu de inalta competenta stiintifica si tehnologica, cu implicatii directe asupra dezvoltarii in Romania a domeniului de varf reprezentat de bio-nanoinginerie, coroborat cu extinderea bazei de cunostinte si cresterea capacitatii de cercetare cu implicatii favorabile asupra competitivitatii nationale si internationale a cercetarii romanesti, in domeniul integrarii microfluidicii cu biomedicina.

   
 
Top
   
   

Obiectivele proiectului

 

 

Obiectivul fundamental al proiectului este realizarea pana la nivel de prototip a unui sistem microfluidic integrat capabil sa dozeze, sa incapsuleze si sa livreze la tinta, diferite substante  pentru tratament medical.

Proiectul are urmatoarele obiective specifice:

 • Crearea unor platforme tehnologice pentru sisteme microfluidice, al caror potential aplicativ poate fi dezvoltat si exploatat ulterior, in cadrul altor proiecte nationale si europene, ori pentru abordarea unor colaborari in parteneriat cu intreprinderi, institute de cercetare sau universitati, sau pentru initierea unor colaborari internationale.
 • Dezvoltarea unor mini-echipamente de laborator: sistemele de prelucare uscata in XeF2, si in vapori de HF, echipamente care vor fi folosite la fabricarea platformelor microfluidice. Se va urmari creare unor prototipuri adecvate necesitatilor experimentale, evaluate in cadrul institutiei, sau a altor colective de cercetare (licenta sau spin-off).  Consideram ca este necesar crearea unui brand „Realizat la IMT”. Un mini-echipament care sa poata fi valorificat, fie la inceput in laboratorele din universitatile locale (sigur chiar non-profit) si apoi in lume. Acest lucru ar crea un impact pozitiv in ceea ce priveste cercetare la nivel institutional, poate chiar o emulatie in cadrul celor mai buni studenti din universitati.
 • Crearea unui colectiv multidisciplinar, competitiv la nivel european, capabil sa abordeze probleme de interfata in domeniul bio-nano-ingineriei. In acest scop se urmareste atragerea in proiect a unor tineri cercetatori cu expertiza stiintifica diversa, aflati la inceput de cariera, doctoranzi sau viitori doctoranzi, alaturi de cercetatori experimentati care ii pot indruma (si in cadrul programelor de doctorat), cercetatori  din IMT cu experienta in participarea si coordonarea unor proiecte europene FP6 si FP7.
 • Generarea unui impact pozitiv in comunitatea stiintifica internationala prin publicarea rezultatelor cercetarii in jurnale internationale de reputatie internationala, bine cotate in sistemul ISI Thomson (3-4 publicatii in jurnale cu impact factor intre 1 si 3, 2-3 publicatii in jurnale cu factor de impact intre 3-5 si o publicatie intr-un jurnal cu impact factor mai mare de 5. Publicarea rezultatelor cercetarii in reviste internationale de prestigiu este o autentificare a calitatii cercetarii, iar obiectvul propus –la nivelul publicatilor- este in concordanta cu cerintele unui nivel competitiv in domeniu. consideram ca abordarea unei probleme intr-un domeniu bio-nano-inginerie, un domeniu care a „explodat” in ultimii ani poate produce un impact pozitiv in comunitatea stiintifica internationala, si poate demonstra competitivitatea tehnico-stiintifica colectivului si a institutului.


   
 
Top
   
   
Echipa proiectului
 

Echipa proiectului este formata din echipa de management si echipa de implementare.

ECHIPA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI

Directorul de proiect, Dr. Ciprian Iliescu, a publicat peste 160 de lucrari in reviste de specialitate, un numar important dintre ele fiind pubicate in reviste de top din domeniu. A fost responsabil stiintific de proiecte de cercetare si este co-autor a 3 brevete de inventie, unul dintre ele urmind a fi comercializat. Dr. Iliescu a participat si participa la proiect industriale alaturi de companii de prestigiu (Maxim _USA si recent Johnson & Johnson), lucrind 10 ani in cadrul unei firme de circuite integrate.

Responsabilitati in cadrul proiectului:

 • Conducerea activitatilor stiintifice si tehnologice ale echipei de implementare a proiectului.
 • Stabileste si mentine legaturi stranse de colaborare cu intregul colectiv de lucru, printr-o comunicare eficienta si permanenta cu partile implicate in implementarea proiectului;
 • Raspunde de elaborarea rapoartelor tehnice;
 • Raspunde de elaborarea strategiei de implementare a rezultatelor proiectului.
 • Participa la selectia membrilor inca nenominalizati ai echipei de implementare

Acad. Dan Dascalu, director general al IMT-Bucuresti, Bucuresti, este director fondator al IMT si al INCD-Microtehnologie (IMT-Bucuresti), profesor la Universitatea “Politehnica” din Bucuresti, membru titular al Academiei Romane, autor a numeroase carti si articole, dintre care trei monografii stiintifice in Editura Academiei (doua in limba engleza, in coeditare cu o editura din Marea Britanie). A coordonat proiecte finantate din fonduri europene si din programele nationale. Coordoneaza in prezent “Centrul de nanotehnologii” (sub egida Academiei Romane), care include si cele doua laboratoare din care fac parte toti cei 5 participanti din IMT care lucreaza in colectivul de implementare al prezentului proiect.   
Functia in cadrul proiectului: Coordonator relatii inter- si intrainstitutionale

Responsabilitati in cadrul proiectului:

 • Coordoneaza colaborarea intre colectivul de implementare al proiectului si compartimentele institutului;
 • Coordoneaza activitatea colectivului de management din institut
 • Coordoneaza selectia si eventual formarea profesionala si/sau intruirea personalului inca nenominalizatm care va fi implicat in derularea proiectului. 
 • Asigura interfata cu OM/OI
 • Asigura interactiunea cu organizatiile din tara si din strainatate care sunt interesate de colaborare in valorificarea rezultatelor cercetarii.din proiectul de fata.
 • Coordoneaza activitatile de diseminare a rezultatelor proiectului.

Dr. Raluca Muller, Director Stiintific al IMT – Bucuresti, este autor a peste 70 de lucrari stiintifice si are o experienta manageriala probata prin coordonarea a numeroase proiecte nationale CEEX si PNII, precum si ca responsabil de contract din partea IMT pentru proiecte FP6 (de tip CA, NoE, Marie Curie) sau membru in colectivul de lucru in proiecte FP7.
Functia in cadrul proiectului: Responsabil stiintific

Responsabilitati in cadrul proiectului:

 • Coordoneaza receptia interna  a lucrarilor de cercetare;
 • Avizeaza  trimiterea lucrarilor si comunicarilor stiintifice elaborate de catre colectivul de cercetare;
 • Monitorizeaza si avizeaza efortul individual in cadrul activitatilor de cercetare (pontaj);

Dr. Adrian Serbandoctor in fizica si MBA, expert in valorificarea activitatilor de cercetare, a lucrat in ultimii ani in cadrul Agentiei guvernamentale de Stiinta din Singapore urmarind valorificarea proiectelor si breventelor rezultate din activitatea de cercetare. In cazul realizarii proiectului, el isi va desfasura activitatea in IMT cu principal obiectiv in realizarea si valorificarea prototiputilor miniechipamentelor precum si in dezvoltarea aplicativa  a platformelor microfluidice.
Functia in cadrul proiectului: Responsabil cu valorificarea cercetarii si cu implementarea facilitatilor tehnologice

Responsabilitati in cadrul proiectului:

 • Raspunde de receptia echipamentelor tehnologice;
 • Raspunde de punerea in functiune a echipamentelor tehnologice;
 • Participa la evaluarea ofertelor tehnice;
 • Raspunde de valorificarea cercetarii
 • Raspunde de implementarea tehnologiilor de proces;
 • Participa la evaluarea ofertelor tehnice;
 • Monitorizarea utilizarii echipamentelor si intretinerii echipamentelor, etc.;

Ec. Domnica Geambazi – Director Economic al IMT – Bucuresti, are experienta in managementul economic si financiar al proiectelor de cercetare nationale si internationale si se va ocupa de monitorizarea bunei desfasurari a proiectului din punct de vedere economico – financiar, al corectitudinii si legalitatii contractelor incheiate si achizitiilor efectuate, asigurând respectarea procedurilor specifice, conform celor mai bune practici si reglementari legislative (nationale si europene) existente in domeniul achizitiilor publice si atribuirii contractelor de prestari servicii.
Functia in cadrul proiectului: Responsabil Economic

Responsabilitati in cadrul proiectului:

 • Verifica devizele estimative;
 • Supervizeaza activitatea de colectarea a documentelor justificative pentru realizarea cheltuielilor conform planificarii bugetare;
 • Raspunde de realizarea rapoartelor financiare;
 • Colaboreaza cu oficiul specializat de audit in vederea validarii documentelor justificative;
 • Raspunde de aplicarea bunurilor practici de management financiar pe tot parcursul proiectului;
 • Evalueaza ofertele financiare;
 • Raspunde de intocmirea registrului electronic al proiectului, de completarea documentelor financiare ale proiectului conform cerintelor OI si de arhivarea acestora.

Alina - Mihaela Popescu – CS 3 are experienta in managementul administrativ si economico - financiar al proiectelor de cercetare, in domeniul marketingului si calitatii si este absolvent al unor cursuri de: IP, Marketing, Promovarea Produselor, Managementul Resurselor Umane, Management Strategic, Comunicare in Afaceri si Societati si Contracte Comerciale.
Functia in cadrul proiectului: Responsabil cu Activitatile administrative si Achizitiile Publice

Responsabilitati in cadrul proiectului:

 • Asigura secretariatul tehnic si administrativ al proiectului.
 • Raspunde de elaborarea documentatiei pentru licitatii (specificatii tehnice si caiete de sarcini);
 • Intocmeste documentatia pentru licitatii, caietul de sarcini, urmarind totodata si indeplinirea tuturor procedurilor necesare achizitionarii de echipamente si lucrari necesare realizarii proiectului;

Ionica MiresteanuAdministrator baze de date si Director interimar al Centrului de Transfer Tehnologic pentru Microinginerie este masterand al UPB, Facultatea de Automatica si calculatoare „Managementul inovarii si transferului tehnologic”; are experienta in management de proiect: Retea Tehnologica destinata integrarii Romaniei in Platforma Europeana de NANOELelectronica (ENIAC), administrare proiecte nationale, organizarea expozitii, seminarii, conferinte de presa, intalniri de proiect si workshopuri in tara; conferinte nationale si internationale, simpozioane. 
Functia in cadrul proiectului: Responsabil cu promovarea proiectului

Responsabilitati in cadrul proiectului:

 • Raspunde de organizarea si realizarea activitatilor si materialelor de informare si publicitate;
 • Raspunde de proiectarea si completarea paginii web a proiectului.

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Echipa de implementare a proiectului este constituita din personal de cercetare cu experienta al IMT, specialisti cu experienta recunoscuta pe plan international, dar si tineri cercetatori din tara si strainatate.

Ciprian Iliescu– director de proiect

Responsabilitati in cadrul proiectului:

- coordonarea si managementul proiectului;
- coordonarea activitatilor pentru dezvoltarea platformelor microfluidice;
- proiectarea zonei experimentale dedicate proiectului;

Andrei Marius Avram– cercetator

Responsabilitati in cadrul proiectului:

- dezvoltarea tehnologica a platformelor microfluidice;
- modelarea si simularea elementelor microfluidice;
- dezvoltarea, stabilirea parametrilor tehnologici si a procedurilor de utilizare a mini-echipamentelor de laborator (pentru procesarea in vapori de HF si XeF2);

Antonio Marian Radoi – cercetator

Responsabilitati in cadrul proiectului:

- modelarea teoretica si experimentala a nanotransportorilor lipidici;
- autoasamblarea asistata a nanosistemelor lipidice;

Adina Bragaru – cercetator

Responsabilitati in cadrul proiectului:

- Dezvoltari experimentale pentru functionalizarea chimica a suprafetelor;
- Dezvoltari experimentale pentru autoasamblarea nanosistemelor lipidice

Marioara Avram – cercetator

Responsabilitati in cadrul proiectului:

- dezvoltarea tehnologica a platformelor microfluidice
- activitati pentru instruirea/integrarea cercetatorilor tineri in echipa proiectului
- dezvoltarea tehnicilor de microfabricatie a platformelor microfluidice pe sticla, siliciu si polimeri
- dezvoltarea tehnicilor de corodare uscata anizotropa adanca (DRIE)
- dezvoltarea tehnicilor de modificare controlata a suprafetelor de Si, sticla, PDMS in plasma RF

Radu Popa – responsabil stiintific

Responsabilitati in cadrul proiectului:

- monitorizarea progresului stiintific si tehnologic din cadrul proiectului in vederea valorificarii optime a proprietatii intelectuale

   
 
Top
 
home

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Copyright © 2010 | Toate drepturile rezervate.