ACOMEMS

 

 

Home

Consortiu

Obiective

Grupuri de activitati

Microsisteme ce se vor dezvolta

Rezultate

 

 

 

 

 

 

 

 
 


MICROSISTEME INTEGRATE DE TIP RF MEMS REALIZATE PE SILICIU, GALIU-ARSEN SI SEMICONDUCTORI DE BANDA LARGA PENTRU APLICATII IN DOMENIUL COMUNICATIILOR AVANSATE

ACOMEMS

Program: CERCETARE DE EXCELENTA
Categoria de proiect: PROIECTE DE CERECTARE DEZVOLTARE COMPLEXE
Perioada de desfasurare: 2005-2008
Contract nr.: 29 CEEX / 2005
Director proiect: DR. ALEXANDRU MULLER (INCD Microtehnologie, Bucuresti) alexandru.muller@imt.ro