English version

Dezvoltarea Unui Model Conceptual Al Laboratorului De Analiza Pe Un Chip Pentru Separarea Continua A Particulelor Prin Magnetoforeza Si Dielectroforeza


Titlu: Dezvoltarea Unui Model Conceptual Al Laboratorului De Analiza Pe Un Chip Pentru Separarea
Continua A Particulelor Prin Magnetoforeza Si Dielectroforeza

Acronim: Magnetoforeza

Coordonator: Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT-Bucuresti

Director de proiect: Dr. M
ărioara Avram

Finantator: Consiliul National al Cercetarii din Institutul Superior - CNCSIS

Durata proiectului: 36 luni (2008-2011)






New! Rezumat 2009 [...]


 

 

Webmaster