Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5: „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: Dezvoltarea Resurselor Umane prin Cercetare Postdoctorala in Domeniul Micro si Nanotehnologiilor
Cod contract : POSDRU/89/1.5/S/63700
Beneficiar : Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT-Bucureşti
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Proiecte de Fonduri Structurale
------------------------------------------------------------------

 

POSDRU

 

Proiectul postdoctoral de “micro-si nanotehnologii” MNT-POSTDOC/POSDRU


Tematica MNT-POSTDOC finantat din fonduri POSDRU (www.imt.ro/mnt-postdoc) este strans legata de activitatea beneficiarului proiectului: INCD-Microtehnologie (IMT-Bucuresti).

Se presupune ca bursierii vor lucra impreuna cu IMT si in interesul IMT. Interactiunea cu un colectiv din IMT este o circumstanta favorabila pentru derularea proiectului de cercetare. Profilul laboratoarelor apare pe site-ul www.imt.ro (Organization/Research labs).

Deoarece programul este preponderent experimental se presupune ca se va folosi o baza materiala competitiva existenta in IMT, in alte institute sau universitati din tara, in organizatii din strainantate (in care se va face stagiul de 3 luni de zile).

Este esential ca propunerea de proiect pe care o vor face cei selectati in urma depunerii expresiei de interes sa faca referire la baza materiala necesara pentru derularea cercetarii. Pentru aceasta se vor mentiona dotarile din IMT (informatii relevante la adresa www.imt.ro/MINAFAB) sau din exteriorul IMT la care solicitantul are acces (de regula din institutia la care este angajat).

In cazul in care activitatea legata de proiectul postdoctoral se desfasoara in paralel in IMT si in organizatia in care este angajat bursierul, este necesara o intelegere scrisa intre aceste institutii care sa reglementeze diverse aspecte, cum ar fi accesul la aparatura, acoperirea unor costuri materiale legate de experimentari, drepturile de proprietate intelectuala.

Subliniem faptul ca proiectul postdoctoral trebuie sa fie clar delimitat de alte activitati de cercetare. La activitatile respective pot insa colabora si alti cercetatori in afara bursierului care a propus proiectul.

 

 

 

     

HOME

top of page

Last update: April 28, 2010