» Home optolab
» Obiective
» Rezultate preconizate
» Resurse existente
» Etape de realizare/
Rezultate
» Publicatii

 

home IMT -Bucharest


                            
 


Rezultate preconizate


 

  • Echipamente de cercetare achizitionate – spectrometru Raman, module pentru up-gradarea elipsometrului, analizor de spectru optic, radiometru / fotometru, surse de radiatie coerenta, aparatura electronica de baza (un multimetru digital performant, osciloscop de banda larga si un amplificator transimpedanta) in limita fondurilor existente.
  • Metoda de determinarea constantelor optice (n, k) si a grosimii si compozitiei straturilor de materiale depuse in straturi multiple,  ultrasubtiri (nanometrice) prin tehnici spectrofotometrice – elipsometrie spectrala, spectrometrie Raman
  • Metode de caracterizare dispozitive optoelectronice si fotonice - metoda de determinare a caracteristicilor spectrale pentru componente optoelectronice, metoda de masurare a fotocurentului pentru componente optoelectronice si a senzorilor optici, metoda de masurare si determinare a distributiei spectrale pentru dispozitive optoelectronice de emisie.