Platforma Națională de Tehnologii Semiconductoare PNTS
proiect prioritar predefinit


Program: Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027
Prioritatea 1. Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România
Obiectiv Specific: Dezvoltarea și îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate
Apel de proiecte: Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate pentru crearea de hub-uri de inovare și
transfer tehnologic în domenii prioritare, în cadrul Acțiunii 1.2

Platforma Națională de Tehnologii Semiconductoare
Invită IMM-urile inovative interesate de dezvoltarea unor produse și tehnologii microelectronice
să se alăture consorțiului de implementare.

INCD pentru Microtehnologie - IMT București, în calitate de coordonator al proiectului prioritar “PNTS”, anunță deschiderea procesului de selecție a partenerilor privați (IMM-uri) pentru includerea acestora în consorțiul care va implementa proiectul "PNTS", finanțat prin programul POCIDIF.

Entitățile private selectate vor semna Acordul de parteneriat, alături de cele 6 organizații publice care formează consorțiul actual al proiectului “PNTS”: INCD pentru Microtehnologie – IMT București; Universitatea Națională de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA București – UPB;  INCD pentru Fizica Materialelor – INCDFM; INCD pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației – INFLPR; INCD pentru Fizică Tehnică, Iași – INCD-IFT;  INCD pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare – INCDTIM.

Platforma Națională pentru Tehnologii Semiconductoare reprezintă materializarea unei inițiative de susținere și  consolidare a implicării României în domeniul strategic al microelectronicii. Proiectul propune revitalizarea ecosistemului național în domeniul tehnologiilor semiconductoare, cu accent pe dezvoltare și transfer tehnologic de produse și servicii pentru industrii integratoare cheie.

Realizarea acestui obiectiv se va baza pe dezvoltarea de linii pilot și facilități de microproducție, capabile să asigure un lanț valoric complet și eficient – de la stadiul de concept până la producție la scară mică și transfer spre industrie – pentru o gamă largă de dispozitive și sisteme care utilizează tehnologiile semiconductoare. Facilitățile dezvoltate vor adopta o politică de tip acces deschis și nerestrictiv pentru IMM-uri inovative, pentru transferul efectiv de tehnologie și know-how în vederea dezvoltării de produse cu valoare adăugată ridicată.

Nou! SELECTIE 2 (INCHIS)

Data publicare anunt: 07.12.2023
Termen de depunere a documentației de participare: 08.01.2024, ora 16:00.
 
Comunicarea rezultatelor finale: 19.01.2024; 16.01.2024

ANUNT! SE MODIFICA DATA COMUNICARII REZULTATELOR FINALE - NOUA DATA ESTE 16.01.2024

Aplicantii trebuie să transmită o cerere de preînregistrare la adresa [email protected], care să conțină numele firmei și persoana/persoanele de contact, pentru a le fi alocat un spațiu dedicat de cloud in vederea transmiterii documentației în format electronic, Cererea de preînregistrare trebuie să fie semnata și stampilata de reprezentantul legal.

Anuntul si documentele procesului de selectie.

Nou! Anunt rezultate evaluare (16 ianuarie 2024)

__________________

SELECTIE 1 (INCHIS)

 

Contact:
Email:  [email protected]
Telefon Secretariat: 021 269 0777

Alte informatii utile:

Data publicare: 21.09.2023

Data actualizarii calendarului 07.12.2023

Q&A

1. Î: În cazul în care un IMM intentioneaza sa implementeze un proiect în parteneriat cu o organizatie de cercetare, la momentul depunerii aplicatiei/expresiei de intentie, organizația de cercetare trebuie identificată deja și informatii referitoare la aceasta trebuie incluse in documentatie?

Răspuns: 
”Expresia de interes se va referi exclusiv la activitatile pe care le va desfasura firma dumneavoastra in cadrul consortiului, partenerii universitati si INCD punand la dispozitie Infrastructurile de Cercetare (training, servicii de cercetare, servicii tehnologice) in vederea sustinerii activitatilor dumneavoastra. In cazul in care ati identificat deja posibitatea colaborarii cu una sau mai multe din cele 6 entitati publice ale consortiului proiectului, puteti sa mentionati modul in care estimati ca se va derula aceasta colaborare. In cazul in care nu ati identificat un partener posibil, este indicat sa specificati care ar sunt nevoile care vor fi acoperite de PNTS.
Bugetul solicitat se va referi exclusiv la bugetul necesar IMM-ului pentru implementarea activitatilor. 
Colaborarile - proiecte CDI - din cadrul proiectelor propuse trebuie sa se realizeze doar cu organizatiile de cercetare publice deja existente in condortiu.”

2. Î: Vă rugăm să ne specificați dacă în cadrul Programului "Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027" (Tehnologii Semiconductoare) în procesul de selecție al partenerilor privați se incadreaza inclusiv societățile comerciale infiintate in anul curent. 

Răspuns: 
"Societățile comerciale înființate mai recent decat in ultimii 2 ani sunt eligibile pentru a intra în parteneriatul PNTS dacă respectă toate condițiile de eligibilitate. Pentru acest caz, vă rugăm să transmiteți situațiile financiare disponibile la data depunerii aplicatiei. De asemenea, pentru a respecta criteriul (din Declaratia Unica) referitor la ”capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, precum și de a acoperi cheltuielile neeligibile și de a asigura costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului”, toate IMM-urile participante, în cazul în care sunt selectate în consorțiu, vor trebui să dovedească existența resurselor financiare pentru asigurarea cofinanțării."

3. Î: În urma anuntului publicat (https://www.imt.ro/PNTS/ ) suntem foarte interesati sa participam.
Va rugam sa ne confirmati daca este posibila o discutie online.

Răspuns: 
"Conform Anuntului de Participare pregatit pentru aceasta competitie, clarificarile si comunicarile cu potentialii candidati se realizeaza via email la adresa [email protected]. Pe site-ul competitiei (https://www.imt.ro/PNTS/) actualizam in timp real lista de intrebari si raspunsuri."

4. Î:- putem face un proiect extins pe 5 ani, C +  D + punere in productie?
- exista o limita de buget/proiect, sau o recomandare rezonabila de buget?
- documentele se pot trimite pe mail pachet semnat electronic, sau prin curier?

Răspuns: 
"In legatura cu intrebarile Dvs. privitoare la proiectul pe care doriti sa il propuneti, va rugam sa consultati cu atentie documentul "ANUNT privind intentia de selectare parteneri privati - proiect PNTS.pdf" al competitiei de selectie, in special punctele 3, 4, 10, din care reiese si faptul ca propunerile trebuie sa se incadreze in unul sau mai multe dintre cele 4 tipuri de colaborare mentionate, iar nivelul TRL urmarit este de pana la TRL 6.
Nu a fost fixata o limita de buget, dar ne asteptam, considerand ratele de cofinantare, la propuneri rezonabile, care sa ne permita colaborari cu cel putin 20 de parteneri IMM in cadrul bugetului alocat pentru proiectele in colaborare cu partenerii selectati.
In ceea ce priveste modul de transmitere a aplicatiei, pentru a facilita monitorizarile ulterioare ale proiectului, este necesara transmiterea documentelor in format fizic (inclusiv prin curier), cu respectarea cerintelor de la punctul 12.1 din Anuntul de selectie.
"

5. Î:- Bugetul solicitat se va referi exclusiv la bugetul necesar IMM-ului pentru implementarea activitatilor. 
Sa intelegem ca se refera exclusiv la bugetul care va fi cheltuit de catre IMM, in afara celui care se va stabili ca necesar in cadrul colaborarii cu partenerii INCD, si care se va adauga la acesta, cum a fost in cazul proiectelor POC tip D? Este deci posibil ca dupa eventuala selectare a companiei sa existe un dialog direct cu INCD-urile preferate pentru a se delimita colaborarea ca activitati si bugetul lor?

Răspuns: 
"Bugetul mentionat in Anuntul de selectie este bugetul total disponibil EXCLUSIV pentru IMM-urile care vor fi selectate, iar partenerii consortiului de baza (cele 6 organizatii de cercetare) au buget separat pentru activitatile necesare in cadrul colaborararilor cu partenerii economici.
In cadrul expresiei de interes veti face referire doar la bugetul considerat necesar pentru implicarea IMM-ului. IMM-urile selectate nu vor semna un contract similar cu proiectele POC-D, ci vor semna Acordul de Parteneriat al proiectului. În cadrul acordului de parteneriat se vor detalia activitățile fiecărui partener (IMM, organizatie de cerectare), pornind de la propunerile exprimate in Expresia de Interes; pentru aceasta detaliere, si pentru alte informatii care vor fi necesare urgent dupe selectie (de ex., bugetul detaliat pe subcapitole) vor exista interactiuni punctuale cu consortiul PNTS."

6. Î:- Data de primire a scrisorii de intentie etc. se considera cea la care primiti mesajul pe mail? Pentru ca de ex. putem face dovada trimiterii in timp pe curier, dar este posibil ca vineri..., iar luni pe 16.10 curierul sa ajunga dupa ora 12.00. Puteti preciza oficial ca data primirii este cea la care se inregistreaza mesajul pe mail, iar in cazul trimiterii este data postei/curierului? Ca sa evitam orice situatie neprevazuta.

Răspuns: 
"Da, vor fi acceptate aplicatiile conform momentului in care se vor primi pe email, cu condiția să primim în timp util o confirmare de expediere din partea dumneavoastră (poză/scan după AWB sau document echivalent)."

7. Î:- Odata cu Anexa 1 - Expresia de interes - este necesar a se trimite la aceasta etapa si Anexa 4 - Plan de afaceri?

Răspuns: 
" In legatura cu Anexa IV: in Anunțul privind intenția de selectare transmis, la punctul 14, este specificat:
Anexa IV - Model Plan de Afaceri (va fi transmis după competiție de către aplicanții selectați)
Pentru participantii selectati, urgenta maxima va fi transmiterea Machetelor Financiare (fisier excel, din pachetul apelului proiectului nostru), completate la foile de: Buget si de Analiza financiara (AF).

8. Î:- Structura echipei de cercetare a aplicantului și justificarea costurilor cu resursa umană (corelat cu 2.3. Buget solicitat); Se completeaza numele sau doar functia persoanelor implicate in proiect ?

Răspuns: 
" Se pot completa doar functiile, calificarile, si orice alte informatii pe care le considerati relevante pentru procesul de evaluare."

9. Î:- Exista o lista cu tehnologii TRL 2-3 puse la dispozitie ?

Răspuns: 
"Pentru informatii utile privitoare la "Capabilitatile științifice și tehnologice ale consorțiului", va rugam sa consultati sub-sectiunea cu acest nume din Anuntul privind intentia de selectie, din pachetul publicat."

 

 

Actualizat 11.10.2023

_________

Anunț cumparare imobile (24.10.2023)

În vederea implementării proiectului „Platforma Națională pentru Tehnologiile Semiconductorilor” – PNTS – proiect prioritar predefinit în cadrul programului „Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027”, IMT București urmărește extinderea spațiilor tehnologice disponibile în prezent, concomitent cu implementarea unor procese și tehnologii noi, ce vor conduce la operaționalizarea a două linii pilot de microfabricație. 
În urma analizei de nevoi au fost stabilite următoarele cerințe esențiale privitoare la necesitățile de extindere: 

  • Situare: în imediata vecinătate a facilităților de cameră curată a infrastructurii actuale (Str. Erou Iancu Nicolae 126A, Voluntari, Ilfov).

  • Spații: în clădire de tip industrial, cel puțin 4000 mp desfășurat, având cel puțin subsol, parter (minim 800 mp), etaj(e) pentru laboratoare experimentale și birouri.

Se dorește în acest scop achiziționarea unui imobil care să îndeplinească aceste cerințe minimale.

Termen de primire a ofertelor: Luni, 30 Oct., ora 16:00.HOME

top of page

Last update: Decembrie, 2023