Home

PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-0052 contract nr.2 (Parteneriate)

Immunoassay Lab-on-a-chip for cellular apoptosis study (CELLIMMUNOCHIP)
Lab-on-a-chip pentru testarea imunologica a apoptozei celulare

Proiect coordonat de Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Microtehnologie,
IMT-Bucuresti,

Director de proiect: Dr. Marioara Avram

Proiect finantat din Programul National de Cercetare PN II
Contract nr 2/2012