MODERNIZARE LABORATOR DE DEPUNERI STRATURI SUBTIRI DIELECTRICE SI CONDUCTOARE PENTRU MICRO SI NANOFABRICATIE (DDC-LAB)

 

English version

   
...........Home | Despre | Obiective | Echipa | Rezultate | Servicii | Contact


Obiective:

Proiectul are ca Obiectiv general dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru depunerea straturilor dielectrice si conductoare care să permită cercetătorilor din IMT si din institutiile partenere să lucreze cu aparatură şi echipament performant, facilitand astfel participarea la programe de cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI) nationale si internaţionale, pe deplin aliniat cu Obiectivul general al Programului Capacitati.

Obiective specifice:

1. „Dezvoltarea infrastructurii de cercetare”, prin achizitionarea de noi echipamente si realizarea de lucrari de realibilitare si modernizare a laboratorului.
2.”Creşterea gradului de utilizare a infrastructurii de cercetare”, prin a) deschiderea acestei infrastructuri catre realizarea de servicii stiintifice si tehnologice, b) prin implicarea cercetatorilor cu experinta dar si a tinerilor cercetatori, a doctoranzilor si studentilor in realizarea de modele experimentale care sa verifice conceptele si ideile stintiintifice rezultate din activitatea de cercetare
3.”Valorificarea potenţialului şi a resurselor CDI în plan regional” prin dezvoltarea de noi aplicatii pentru mediu, sanatate, securitatea alimentatiei si a persoanelor, industrie, etc. implicand cercetare multidisciplinara, din institutii diferite (ca activitate) din Romania.
4.”Participarea entităţilor CDI la programe internaţionale de cercetare”, prin crearea suportului tehnologic de participare la programele europene de cercetare (FP7, Eureka, MNT-ERANET, programe regionale, colaborari bilaterale), prin actiuni de „training”, prin suport informational (web, diseminare, identificare de experti) pentru participarea la Platforme Europene si Retele de excelenta in domeniul fabricatiei de micro si nanodispozitive si structuri pentru diferite aplicatii.