FOTONTECH


Dezvoltari  de tehnologii  mixte  pentru  micro/nano  structuri
si sisteme  fotonice integrate cu aplicatii in comunicatii.

 
   
Pagina principala
Parteneri
Obiective
Resurse
Activitati/Rezultate
Publicatii
Proiecte europene
Evenimente
Contact


 


for the English version
click here

 

 

 

Obiective

Obiectiv principal: dezvoltarea de tehnologii mixte pentru micro/nano structuri si sisteme  fotonice integrate cu aplicatii in comunicatii, pe baza de noi procese si materiale si pe concepte avansate de structuri.

Obiectivele specifice ale proiectului

I. Crearea, consolidarea si managementul unei retele pe domeniul micro/nano fotonica formata din  grupuri de cercetare din 2 institute nationale( INCD - Microtehnologie, INCD –Fizica Laserilor, Plasmei si a Radiatiilor ), un institut al academiei (ICF), 2 universitati ( UPB, UAIC-Iasi) si un institut de cercetare privat (IC-PALV  SA) cu  expertize si resurse complementare in  domeniul proiectarii, tehnologiei si carcaterizarii micro/nano structurilor fotonice cu aplicatii in comunicatii.

Activitati:

  • inventarierea resurselor si up-gradare dotari, achizitionare de noi echipamente pentru domeniul nanotehnologiilor;
  • dezvoltarea unui sistem informational intre parteneri cu respectarea confidentialitatii
  • constituirea unei platforme comune si competitive pentru caracterizare materiale, procese, micro/nano structuri fotonice.
II. Elaborare de noi procese pe baza de materiale semiconductoare

Activitati:  

  • studii teoretice si experimentale de micro/nano structurare a Si
  • experimentari procese tehnologia SOI;
  • depuneri de straturi pe baza de aliaje de siliciu prin LPCVD si caracterizarea acestora,
  • experimentari de noi procese litografice submicronice.

III. Elaborare procese pentru obtinerea de straturi subtiri destinate aplicatiilor de micro si nanofotonica.

Activitati: elaborarea de procese de obtinere si depunere a trei tipuri de straturi subtiri cu aplicatii in mico/nanofotonica si anume: straturi sol-gel dopate cu pamanturi rare; straturi pe baza de materiale polimerice hibride anorganic/organice si straturi si conductive de oxizi metalici

IV -  Elaborarea de procese si structuri multistrat cu proprietati optice co

Activitati:  elaborarea de procese pentru structuri multistrat prin depuneri succesive de straturi dielectrice si metalice cu grosimi nanometrice si cu contrast mare intre indicii de refractie

V – Elaborare de procese de micropaternare  cu laser

Activitati: elaborarea de processe de micropaternare cu laser pentru obtinerea de microstructuri.

VI.  Dezvoltarea de tehnici de  modelare/simulare materiale avansate si structuri. 

Activitati:  

  • simularea de materiale avansate cum sunt metamaterialele fotonice
  • modelari si simulari de micro/nanostructuri fotonice in scopul unei proiectari optimizate in raport cu procesele si materialele cercetate in cadrul FOTONTECH.

VII. Integrare procese mixte si experimentare  microstructuri  fotonice demonstrative

Activitati: optimizarea si compatibilzarea proceselor individuale cu tehnologia siliciului si  integrate lor in fluxuri tehnologice mixte specifice unor tipuri de micro/nanostructuri fotonice de baza

VIII - Diseminare rezultate.

Rezultatele obtinute in cadrul proiectului FOTONTECH vor fi larg diseminate prin: comunicari si publicatii stiintifice, organizare de sectiuni  de Mico/nano fotonica in cadrul unor conferinte interne cu participare internationala precum si prin organizare de work-shop-uri cu invitatrea de parteneri industriali. Activitatile de diseminare vor contribui la promovarea domeniului in tara si la atragerea de intreprinderi IMM-uri catre aceast domeniu. 

IX. Instruire/educare  tineri intr-un domeniu de perspectiva - micro/nano fotonica

Problemele propuse se refera activitati comune cu univeristatile implicate in consortiu pentru – instruire/educare tineri  domeniu de varf  si de perspectiva – micro/nano fotonica.