GIGASABAR

 

"Rezonatori de tip SAW si FBAR dedicati aplicatiilor in comunicatii pentru gama 2-6 GHz si in domeniul senzorilor, obtinuti prin tehnici de microprelucrare si nanoprocesare a semiconductorilor de banda larga (GaN si AlN)"
 
 

 

     Program: PN II
Categoria de proiect: Parteneriate
Perioada de desfasurare: 2008-2011
Coordonator: INCD Microtehnologie - IMT Bucuresti
Director proiect: DR. ALEXANDRU MULLER
alexandru.muller@imt.ro
Autoritatea contractanta: Centrul National de Management Programe - CNMP