126A, Erou Iancu Nicolae street, 077190, Bucharest, ROMANIA
Tel:   +40-21-490.85.83; +40-21-490.82.12; +40-21-490.82.03; +40-21-490.84.12;
+40-21-490.82.36
Fax: +40-21-490.82.38
; +40-21-490.85.82
023573 Bucharest, ROMANIA

 

Job opportunities

NEW! Are you interested in applying for a job in IMT? Please, fill in the registration form [...]

*************
(in Romanian)

Nou! ANUNȚ (17.12.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare având  titlul Metode noi de monitorizare a sarcinii si diagnostic prenatal -MiMoSa”, contract nr. PCCDI 67 / 2018, Proiecte componente:  „Sistem pentru monitorizarea glicemiei in timpul sarcinii” si „Sistem multi-senzor de monitorizare a activitatii fetale pe parcursul sarcinii”, pentru următorul post vacant:
 
Licențiat in  stiinte medicale/ inginerie biomedicala – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată  21.01.2019–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 14 Ianuarie  2019, Ora: 12.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 11 Ianuarie 2019 ora: 16.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 • Licențiat al unei facultăți de Stiinte medicale/ Inginerie Biomedicala
 • Master/ Doctorand /Doctor   (Adeverinta de la Facultate/ Diploma)
 • Experiență dovedită ca membru în echipe de cercetare pe proiecte naționale si internationale
 • Rezident în România;
 • Comunicare excelentă în limba română;
 • Cunoștințe f bune  (scris, vorbit) de limba română și engleză.

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului (min 3 din cele de mai jos) :

 • Experienta in biologie celulara si moleculara,  genetica – cunostiinte avansate
 • Diabet si  Sindrom Metabolic  - Cunostiinte avansate
 • Cunostiinte de utilizare a aparatelor medicale specifice pentru monitorizarea Diabetului (CGM)
 • Cunostinte de statistica pentru procesare date medicale
 • Capacitatea de a defini protocoale de masura a unor senzori de glucoza realizati in proiect in scopul comparatiei cu metode “Golden Standard”.
 • Tehnici de depunere materiale enzimatice pe traductori electrochimici
 • Cunostinte de baza de microtehnologie si fabricatie a senzorilor (fotolitografie,  depuneri de straturi metalice, curatiri chimice, corodari)

V. Probe de concurs:
Etapa I -  Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidatii care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs si indeplinesc conditiile de participare.
Etapa II - Interviu (14 Ianuarie, ora: 12.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

____________
Nou!
ANUNȚ
 
(13.12.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare având  titlul „Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor”,  contract nr. PCCDI 71/ 2018, pentru următorul post vacant:
 
Licențiat in inginerie Electronica/ Mecatronica/ Automatizari si Calculatoare– 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată  14.01.2019–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 08 Ianuarie  2019, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 07 Ianuarie 2019 ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de inginerie Electronica/ Mecatronica/ Automatica si Calculatoare  
 2. Minim Asistent de cercetare / Cercetator stiintific
 3. Doctorand sau Doctor este considerat un avantaj
 4. Experiență ca  membru în echipe de cercetare pe proiecte naționale si internationale se considera un avantaj  
 5. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 6. Rezident în România;
 7. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului (minim 2 din cele de mai jos):

 • Cunoasterea unor tehnici de modelare
 • Activitate de cercetare – dezvoltare  in domeniul  dispozitivelor semiconductore
 • Cunostiinte despre  tehnologii MEMS, dispozitive MEMS, sisteme integrate si tehnici de fabricatie. 
 • - simulare  si proiectare in scopul fabricatiei de senzori, dispozitive MEMS,  sisteme integrate  (COMSOL, COVENTORWARE, ANSYS )
 • Cunoasterea unor tehnici de proiectare CAD  (Solidworks)
 • Cunostiinte despre tehnologii pentru  achizitie si procesare de date
 • Algoritmi  pentru  interpretare date, cunostiinte software

V. Probe de concurs:
Etapa I -  Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidatii care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs si indeplinesc conditiile de participare.
Etapa II - Interviu (08.01. 2019, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Rezultate concurs: Dragomir David Catalin: 9,00.

____________
Nou!
ANUNȚ
 
(12.12.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare având  titlul „Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor”,  contract nr. PCCDI 71/ 2018, pentru următorul post vacant:
 
Licențiat in inginerie electronica – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată  14.01.2019–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 08 Ianuarie  2019, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 7 Ianuarie  2019 ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de inginerie Electronica/ Cercetator stiintific  
 2. Experiență dispozitive piezoelectrice de minim 5 ani
 3. Experiență dovedită ca membru în echipe de cercetare pe proiecte naționale si internationale  de minim 5 ani;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • R&D de dispozitive SAW si de volum,  dezvoltare de noi materiale piezoelectrice
 • Activitati de cercetare si dezvoltare cu privire la dispozitivele piezoelectrice cu unda acustica de volum  si dispozitive cu unda acustica de suprafata 
 • Design si dezvoltare tehnologica pentru dispozitive miniaturizate pentru generare de energie si senzori de gaze
 • Cunostiinte generale despre dispozitive MEMS, sisteme integrate si tehnici de fabricatie. 
 • Cunoștiințe de bază de microtehnologie și fabricație a senzorilor (fotolitografie,  depuneri de straturi metalice, depuneri de straturi piezoelectrice);
 • Experiență în tehnici de caracterizare dispozitive piezo: Laser Interferometer, Piezometru

V. Probe de concurs:
Etapa I -  Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidatii care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs si indeplinesc conditiile de participare.
Etapa II - Interviu (08.01. 2019, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Rezultate concurs: Anghelescu Adrian 9,33.

____________
Nou!
ANUNȚ
 
(29.11.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare având  titlul Metode noi de monitorizare a sarcinii si diagnostic prenatal -MiMoSa”, contract nr. PCCDI 67 / 2018, pentru următorul post vacant:
 
Licențiat in chimie/ biochimie– 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată  01.01.2019–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 14 Decembrie  2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 13 Decembrie 2018 ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de Chimie, profilul Chimie, Biochimie
 2. Doctorand  / Doctor
 3. Experiență în biochimie și imunologie medicală de minim 5 ani
 4. Experiență dovedită ca membru în echipe de cercetare pe proiecte naționale de minim 5 ani;
 5. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 6. Rezident în România;
 7. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Experiență în functionalizarea suprafetelor active ale senzorilor  (aceste suprafețe pot fi siliciu, sticla, Au, Pt, SiO2, PET sau combinații ale acestora);
 • Experiență în depunerea de filme chemosenzitive polimerice  prin metode electrochimice;
 • Experiență în depunerea de filme chemosensitive polimerice prin alte metode;
 • Experiență în depunerea de biomateriale, de anticorpi pe suprafețe de aur prin metode specifice aplicației;
 • Experiență în depunerea de bioconjugate pe membrană de nitroceluloză, cum ar fi anticorpi conjugați cu quantum dot-uri;
 • Cunoștiințe de bază de microtehnologie și fabricație a senzorilor (fotolitografie,  depuneri de straturi metalice, curățiri chimice, corodări);
 • Experiență în tehnici de caracterizare: UV-VIS, FTIR, Raman, Spectrometrie de impedanta, Voltametrie ciclica

V. Probe de concurs:
Etapa I -  Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidatii care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs si indeplinesc conditiile de participare.
Etapa II - Interviu (14 Decembrie, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Rezultate concurs: Mihailescu Carmen Marinela – nota 9.67

____________
Nou!
ANUNȚ
 
(26.11.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 2 “Senzori de  hidrocarburi pe SiC pentru securitatea in exploatare in medii industriale ostile” proiect component al PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 -Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor” –contract 71PCCDI/2018 pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat fizică/electronică: – 2 posturi
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.01.2019–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 13 decembrie 2018
Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov
I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 11 decembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de fizică/ inginerie electronică; 
 2. Masterand sau Doctorand se considera avantaj;
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază în fizica solidului / cunoștințe de bază de micro/nanotehnologie;
 • Cunoștințe de caracterizare electrică a dispozitivelor electronice / cunoștințe de bază în modelarea si simularea dispozitivelor electronice.

V. Probe de concurs:
Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (13 decembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

____________
Nou!
ANUNȚ
 
(23.11.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0619 - „Materiale carbonice nanostructurate pentru aplicații industriale avansate”, contract PCCDI 42/2018 pentru următooarele posturi vacante:

Licențiat în fizică / științe inginerești aplicate: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.01.2019–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 12 decembrie 2018
Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov
I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 10 decembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii superioare, a foilor matricole și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitate (dacă este cazul).

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți cu profil tehnic; 
 2. Student masterand sau doctorand;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Cerințe specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:
            Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (12 decembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Rezultate examen: Boldeiu George Alexandru – 10:00

____________
Nou!
ANUNȚ
 
(30.10.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul proiectului de cercetare P3Informatie cuantica cu vortexuri optice (Q-VORTEX)” proiect component al proiectului  PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0338 “Dezvoltarea informației cuantice și a tehnologiilor cuantice în România QUTECH-RO”  contract de cercetare – 79 PCCDI/2018  pentru următorul post vacant:

Asistent de cercetare cu expertiza in  stiințe exacte (profil fizică sau matematica) sau Științe ingineresti (profil electronică, automatică, telecomunicații, tehnologia informației, microtehnologii) – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.12.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 16 noiembrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 13 noiembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro).
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii  și documente care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă și/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă sau  în specialitate ( dacă este cazul) .

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Absolvent al unei facultati de științe exacte (Fizică, Matematică) sau absolvent al unei facultati de științe ingineresti (Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației / Științe aplicate, Automatică etc.); 
 2. Titlul de Doctor prezintă un avantaj;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază într-unul dintre următoarele domenii: fizică, electronică, informatică, telecomunicații, tehnologia informației, microtehnologii.
 • Cunoștințe de bază în programare sau layout design sau simulare dispozitive.
 • Cunoștințe de fizica teoretica, de mecanica cuantica sau de optică/fotonică reprezintă un avantaj.

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (16 noiembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! Rezultate concurs din 16 noiembrie 2018 – PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0338

Bulzan George Andrei – 9.1 ADMIS
Plesa Mihail Iulian - 8.8 Respins

____________
Nou!
ANUNȚ
 
(29.10.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0214 - „Platformă microfluidică pentru detecția celulelor tumorale circulante din sânge concentrate prin dielectroforeză – magnetoforeză și analizate prin spectroscopie dielectrică și impedanță electrochimică”, contract PCCDI 3/2018 pentru următorul post vacant:

Licențiat în biologie/biochimie: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.12.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 15 noiembrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 noiembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro).

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă si/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate (dacă este cazul).

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de biologie/biochimie; 
 2. Doctor în biologie/biochimie;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (15 noiembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

____________
Nou!
ANUNȚ
 
(29.10.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 2 “Senzori de  hidrocarburi pe SiC pentru securitatea in exploatare in medii industriale ostile” proiect component al PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 -Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor” –contract 71PCCDI/2018 pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în Electronica, Telecomunicații si Tehnologia Informației: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.12.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 15 noiembrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 noiembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de inginerie electronica; 
 2. Masterand sau Doctorand;
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (15 noiembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

____________
Nou!
ANUNȚ
 
(29.10.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 2 Senzori de  hidrocarburi pe SiC pentru securitatea in exploatare in medii industriale ostile proiect component al PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 -Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor” –contract 71PCCDI/2018 pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat fizică/electronică: – 2 posturi
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.12.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 15 noiembrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 noiembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de fizică/ inginerie electronică; 
 2. Masterand sau Doctorand;
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază în fizica solidului / cunoștințe de bază de micro/nanotehnologie;
 • Cunoștințe de caracterizare electrică a dispozitivelor electronice / cunoștințe de bază în modelarea si simularea dispozitivelor electronice.

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (15 noiembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Rezultate concurs:

Bratosin Irina Nicoleta – nota 9.9
Negreci Felicia-Maria – nota 8.8
Argesanu Doru Mihail – nota 1.0

Castigatorii sunt:

Bratosin Irina Nicoleta – nota 9.9
Negreci Felicia-Maria – nota 8.8

____________
Nou!
ANUNȚ
 
(17.10.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0152, acronim VARDIMTECH, avînd titlul - „Paradigme tehnologice în sinteza și caracterizarea structurilor cu dimensionalitate variabilă” –contract 75 PCCDI/2018 pentru următorul post vacant:

Licențiat fizică cu experiență în cercetare: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.01.2019–30.09.2020
Data la care are loc concursul: 22 noiembrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 16 noiembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă adeverinţe care să ateste vechimea în muncă și în cercetare, dacă este cazul;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de fizică; 
 2. Experiență dovedită în cercetare;
 3. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 4. Rezident în România;
 5. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe în fizica solidului;
 • Cunoștințe de caracterizare electrică a dispozitivelor electronice;
 • Cunoștințe de electrochimie.

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (22 noiembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! Rezultate concurs: Craciun Gabriel – 9.67

____________
Nou!
ANUNȚ
 
(17.10.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0152, acronim VARDIMTECH, avînd titlul - „Paradigme tehnologice în sinteza și caracterizarea structurilor cu dimensionalitate variabilă” –contract 75 PCCDI/2018 pentru următorul post vacant:

Licențiat al unei facultăți de Științe exacte cu profil Fizică sau domenii conexe: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.01.2019–30.09.2020
Data la care are loc concursul: 22 noiembrie 2018; Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 16 noiembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări ;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă adeverinţe care să ateste vechimea în muncă și în cercetare, dacă este cazul;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de Ștințe exacte cu profil Fizică sau domenii conexe; 
 2. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 3. Rezident în România;
 4. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (22 noiembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou!

Gavrila Rolando Lucian -8.67
Dragomir Elena Raluca – 7.33

____________
Nou!
ANUNȚ
 
(27.09.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0619 - „Materiale carbonice nanostructurate pentru aplicații industriale avansate”, contract PCCDI 42/2018 pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în fizică / științe inginerești aplicate: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.11.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 24 octombrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 22 octombrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii superioare, a foilor matricole și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitate ( dacă este cazul).

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți cu profil tehnic; 
 2. Student masterand sau doctorand;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Cerințe specifice necesare pentru ocuparea postului:
- Cunoștințe de bază în minim unul dintre următoarele domenii: fizică, electronică, tehnologia informației, microtehnologii;
- Cunoștințe de bază în procese și metode utilizate în micro/nanotehnologie reprezintă un avantaj.

V. Probe de concurs:
Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (24 octombrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! Nou Rezultate concurs - 25.10.2018

PĂUN Costel - Nota: 8 ADMIS
Contestatiile se pot depune pana pe 26.10.2018

____________
Nou!
ANUNȚ
 
(25.09.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0214 - „Platformă microfluidică pentru detecția celulelor tumorale circulante din sânge concentrate prin dielectroforeză – magnetoforeză și analizate prin spectroscopie dielectrică și impedanță electrochimică”, contract PCCDI 3/2018 pentru următorul post vacant:

Licențiat în medicină: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.11.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 24 octombrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 22 octombrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro).

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă si/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate (dacă este cazul).

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de medicină; 
 2. Doctor în medicină;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază de bionanotehnologie;
 • Experiență în managementul tumorilor;
 • Cunoștințe de bază de genetică și biologie moleculară.

V. Probe de concurs:
            Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (24 octombrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

____________
Nou!
ANUNȚ
 
(25.09.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- - „Metode noi de monitorizare a sarcinii si diagnostic prenatal”, contract PCCDI 67/2018 pentru următorul post vacant:

Licențiat în inginerie/ biochimie: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.11.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 24 octombrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 22 octombrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți cu profilul inginerie/ biochimie; 
 2. Masterand sau Doctorand ;
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază de micro/nanotehnologie;
 • Experiență in tehnologia nanomaterialelor ;
 • Cunoștințe de bază de genetica si biologie moleculara

V. Probe de concurs:
Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (24 octombrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! Nou Rezultate concurs - 25.10.2018

CONSTANTIN Elena - Nota: 8 ADMIS
Contestatiile se pot depune pana pe 26.10.2018

____________
Nou!
ANUNȚ
 
(21.09.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 3 „Materiale nanostructurate pe bază de carbon pentru dezvoltarea de senzori pentru monitorizarea unor gaze și hidrocarburi aromatice policiclice” din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 - Materiale carbonice nanostructurate pentru aplicații industriale avansate” pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în fizică: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.11.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 24 octombrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 17 octombrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de științe exacte (Fizică, etc) în profilul fizică; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Experiență în metode de caracterizare de nanomateriale sau nanocompozite pe baza de carbon;
 • Cunoștințe de bază de micro/nanotehnologie;

V. Probe de concurs:
Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (24 octombrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! Nou Rezultate concurs - 25.10.2018

CIOBANU Steluta Carmen - Nota: 9,33 ADMIS

Contestatiile se pot depune pana pe 26.10.2018

____________
Nou!
ANUNȚ
 
(14.09.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 2 “Senzori de  hidrocarburi pe SiC pentru securitatea in exploatare in medii industriale ostile” proiect component al PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 -Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor” –contract 71PCCDI/2018 pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat fizică: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 24 octombrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de inginerie electronica; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază în fizica solidului;
 • Cunoștințe de caracterizare electrică a dispozitivelor electronice.

V. Probe de concurs:
Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu 24 octombrie 2018, Ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.
____________
Nou!
ANUNȚ
 
(14.09.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 2 Senzori de  hidrocarburi pe SiC pentru securitatea in exploatare in medii industriale ostile proiect component al PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 -Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor” –contract 71PCCDI/2018 pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în Electronica, Telecomunicații si Tehnologia Informației: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.11.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 24 octombrie 2018; Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 17 octombrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de inginerie electronica; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (24 octombrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

______________
Nou!
ANUNȚ
 
(14.09.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 2 Senzori de  hidrocarburi pe SiC pentru securitatea in exploatare in medii industriale ostile proiect component al PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0419 -Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor” –contract 71PCCDI/2018 pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în Electronica, Telecomunicații si Tehnologia Informației: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi);
Perioada angajării: determinată 01.11.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 24 octombrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 17 octombrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de inginerie electronica; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (24 octombrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

____________________
Nou!
ANUNȚ
 
(14.09.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 2 “Senzori de  hidrocarburi pe SiC pentru securitatea in exploatare in medii industriale ostile” proiect component al PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 -Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor” –contract 71PCCDI/2018 pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat fizică: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.11.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 24 octombrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 17 octombrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de inginerie electronica; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază în fizica solidului;
 • Cunoștințe de caracterizare electrică a dispozitivelor electronice.

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (24 octombrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

_____________________
Nou! ANUNȚ (24.08.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0033, acronim GRAPHENEFERRO,  cu titlul: „Dispozitive nanoelectronice avansate bazate pe heterostructuri grafenă/feroelectric”, contract 7/2018, pentru următorul post vacant:

Asistent cercetare inscris ca doctorand la Școala doctorală de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației în domeniul Nanoelectronică: – 1 post
Norma de lucru: maxim (4 ore/zi),
Perioada angajării: determinată 01.11.2018–30.06.2022
Data la care are loc concursul: 23 octombrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 16 octombrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii (licență și master), inclusiv a foilor matricole și documente care atestă calitatea de doctorand și/sau efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • scrisoare de recomandare de la conducatorul de doctorat .

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – verificare eligibilitate candidat (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (23 octombrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

_____________________
Nou! ANUNȚ (24.08.2018) - 26.10.2018

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul proiectului de cercetare P3Informatie cuantica cu vortexuri optice (Q-VORTEX)” proiect component al proiectului  PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0338 “Dezvoltarea informației cuantice și a tehnologiilor cuantice în România QUTECH-RO”  contract de cercetare – 79 PCCDI/2018  pentru următorul post vacant:

Asistent de cercetare cu expertiza in fizică, matematica sau domenii conexe sau Științe ingineresti cu profil electronică, automatică, telecomunicații, tehnologia informației, microtehnologii: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.11.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 23 octombrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 16 octombrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro).
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii (licență și master) și documente care atestă calitatea de doctorand și/sau efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă și/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă sau  în specialitate ( dacă este cazul) .

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Doctorand al unei școli doctorale de științe exacte (Fizică, Matematică sau domenii conexe) sau doctorand al unei scoli doctorale în științe ingineresti (Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației / Științe aplicate, Automatică etc.); 
 2. Titlul de Doctor prezintă un avantaj;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază în minim unul dintre următoarele domenii: fizică, electronică, informatică, telecomunicații, tehnologia informației, microtehnologii.
 • Cunoștințe de bază în programare sau layout design sau simulare dispozitive.
 • Cunoștințe de optică/fotonică sau mecanică cuantică reprezintă un avantaj.

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (23 octombrie 2018, ora: 11.00, IMT București).

Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro

Nou! ANUNȚ (24.08.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul proiectului de cercetare P2 ”Dispozitive optice integrate pentru tehnologii cuantice fabricate prin litografie 3D (Q-CHIP)”  proiect component al proiectului  PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0338 “Dezvoltarea informației cuantice și a tehnologiilor cuantice în România QUTECH-RO”  contract de cercetare – 79 PCCDI/2018  pentru următorul post vacant:

Asistent de cercetare cu expertiza in fizică, matematica sau domenii conexe sau Științe ingineresti cu profil electronică, automatică, telecomunicații, tehnologia informației, microtehnologii: – 1 postNorma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.11.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 23 octombrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 16 octombrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro).
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii (licență și master) și documente care atestă calitatea de doctorand și/sau efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă și/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă sau  în specialitate ( dacă este cazul) .

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Doctorand al unei școli doctorale de științe exacte (Fizică, Matematică sau domenii conexe) sau doctorand al unei scoli doctorale în științe ingineresti (Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației / Științe aplicate, Automatică etc.); 
 2. Titlul de Doctor prezintă un avantaj;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază în minim unul dintre următoarele domenii: fizică, electronică, informatică, telecomunicații, tehnologia informației, microtehnologii.
 • Cunoștințe de bază în programare sau layout design sau simulare dispozitive.
 • Cunoștințe de optică/fotonică sau mecanică cuantică reprezintă un avantaj.

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (23 octombrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! Nou Rezultate concurs - 25.10.2018

CĂRĂMIZOIU Ștefan - Nota: 7,63 ADMIS

Contestatiile se pot depune pana pe 26.10.2018

___________
Nou! ANUNȚ (24.08.2018)

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 3 “Senzori în infrarosu pentru aplicații în securitatea infrastructurilor ” proiect component al PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0419 - „Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor” –contract 71PCCDI/2018  pentru următorul post vacant:

Licențiat al unei facultăți de Științe exacte: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.11.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 23 octombrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 16 octombrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro); Pentru detalii suplimentare puteti contacta responsabilul de proiect la adresa roxana.tomescu@imt.ro).
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate.

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de științe exacte (Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației / Fizică / Științe aplicate / Chimie, etc.); 
 2. Calitatea de Masterand sau Doctorand prezintă un avantaj;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază în electronică/fizica solidului;
 • Cunoștințe de bază în programare/layout design/simulare dispozitive
 • Cunoștințe de optică/fotonică reprezintă un avantaj.

V. Probe de concurs:
Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (23 octombrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! Nou Rezultate concurs - 25.10.2018

ARGESEANU Doru Mihail - Nota: 5,7 RESPINS
IORDACHE Rebeca Mihaela - Nota: 7,07
RESPINS
PĂUN Costel - Nota: 8,57
ADMIS

Contestatiile se pot depune pana pe 26.10.2018

___________
Nou!
ANUNȚ
 
(24.08.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concurs în vederea angajării pentru următoarele posturi vacante:
Femeie de serviciu: – 2 posturi
Norma de lucru: 8 ore/zi, Perioada angajării: nedeterminată
Data la care are loc interviul: 12 septembrie 2018 Ora: 12.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 11.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • cerere de inscriere la concurs (format liber);
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a actelor de studii;
 • copie a carnetului de muncă și/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă.

III.  Condiții pentru ocuparea postului:

 • Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 • Rezident în România;
 • Apt medical pentru angajarea pe postul de femeie de serviciu;
 • Experiența dovedită ca femeie de serviciu/ agent curățenie reprezintă un avantaj.

IV. Probe de concurs:
Etapa I - Analiza dosarului candidatului, Interviu și Testarea abilităților practice (12 septembrie 2018, ora: 12.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma interviului și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! ANUNȚ (14.08.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0033, acronim GRAPHENEFERRO,  cu titlul: „Dispozitive nanoelectronice avansate bazate pe heterostructuri grafenă/feroelectric”, contract 7/2018, pentru următorul post vacant:

Cercetător cu experiență în proiectare și caracterizare în microunde și unde milimetrice: – 1 post
Norma de lucru: maxim (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.11.2018–30.06.2022
Data la care are loc concursul: 23 octombrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 28 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă titlul de doctor si gradul de cercetător deținut;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă si/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate.

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – verificare eligibilitate candidat (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (23 octombrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! Nou Rezultate concurs - 25.10.2018

BUICULESCU Valentin - Nota: 10 ADMIS

Contestatiile se pot depune pana pe 26.10.2018

___________
Nou! ANUNȚ
 
(14.08.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0033, acronim GRAPHENEFERRO,  cu titlul: „Dispozitive nanoelectronice avansate bazate pe heterostructuri grafenă/feroelectric”, contract 7/2018, pentru următorul post vacant:

Cercetător cu experiență RF sputtering: – 1 post
Norma de lucru: maxim (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.11.2018–30.06.2022
Data la care are loc concursul: 23 octombrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 28 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă titlul de doctor si gradul de cercetător deținut;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă si/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate .

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – verificare eligibilitate candidat (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (23 octombrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! Nou Rezultate concurs - 25.10.2018

VULPE Silviu - Nota: 9,67 ADMIS

Contestatiile se pot depune pana pe 26.10.2018

___________
Nou! ANUNȚ
 
(14.08.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul proiectului de cercetare PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0033, acronim GRAPHENEFERRO,  cu titlul: „Dispozitive nanoelectronice avansate bazate pe heterostructuri grafenă/feroelectric”, contract 7/2018, pentru următorul post vacant:

Cercetător cu experiență Atomic layer deposition: – 1 post
Norma de lucru: maxim (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.11.2018–30.06.2022
Data la care are loc concursul: 23 octombrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 28 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă titlul de doctor si gradul de cercetător deținut;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă si/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate .

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – verificare eligibilitate candidat (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (23 octombrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! Nou Rezultate concurs - 25.10.2018

NASTASE Florin - Nota: 9,67 ADMIS

Contestatiile se pot depune pana pe 26.10.2018

___________
Nou! ANUNȚ
 
(10.08.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 2 “Nanocompozite oxidice functionalizate pentru aplicatii de senzori” proiect component al PN-III-P1-1.2-PCCDI 2017-0871 -Noi direcții de dezvoltare tehnologică și de utilizare a materialelor nanocompozite avansate” –contract 47PCCDI/2018 pentru următorul post vacant:

Asistent cercetare științifică profil fizică: – 1 post  ( pozitia 18 din proiect)
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–12.10.2020
Data la care are loc concursul: 20 septembrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de fizică; 
 2. Masterand sau Doctorand;
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază în fizica solidului/optica;
 • Cunoștințe de caracterizare electrică a dispozitivelor electronice/senzorilor.

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! (19.09.2018)

Candidat admis la concursul din 20 septembrie 2018: Lazlo Edwin Alexandru (dosar 441/10.09.2018)

Rezultat examen: 8,67. Contestatiile se pot depune pana luni, ora 16 la Serviciul resurse umane.

___________
ANUNȚ
angajare 
(2.08.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul proiectului component 1 cu titlul: «Efecte piezorezistive in filme carbonice nanocristaline si aplicatii in senzori de tensiune mecanica  (PIEZOCARB)» din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0619 - „Materiale carbonice nanostructurate pentru aplicații industriale avansate”, contract PCCDI 42/2018 pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în fizică / științe inginerești aplicate: – 3 posturi
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 septembrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii superioare, a foilor matricole și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitate ( dacă este cazul).

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți cu profil tehnic; 
 2. Student masterand sau doctorand;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Cerințe specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! (19.09.2018)

Candidati admisi la concursul din 20 septembrie 2018:

 • Tutunaru Oana Andreea (dosar 446/11.09.2018). Rezultat examen: 10,00.
 • Anghel Elena Simona (dosar 429/3.09.2018).. Rezultat examen: 9,00.

Contestatiile se pot depune pana luni, ora 16 la Serviciul resurse umane.

___________
Nou!
ANUNȚ (1.08.2018) (EURAXESS)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PN-III-P1-1.2-PCCDI- 2017-0152, acronim VARDIMTECH, avînd titlul - „Paradigme tehnologice în sinteza și caracterizarea structurilor cu dimensionalitate variabilă” –contract 75 PCCDI/2018 pentru următorul post vacant:

Licențiat fizică cu experiență în cercetare: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.01.2019–30.09.2020
Data la care are loc concursul: 21 august 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 16 august 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă titlul de doctor;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă și în cercetare;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de fizică; 
 2. Doctor în fizică sau chimie;
 3. Experiență dovedită în cercetare;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe în fizica solidului;
 • Cunoștințe de caracterizare electrică a dispozitivelor electronice;
 • Cunoștințe de electrochimie.

V. Probe de concurs:
            Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (21 august 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! (20.08.2018) Candidati admisi pentru interviu: Dr. Suchea Mirela Petruta
Nou! (22.08.2018) Rezultatele concursului: Dr. Suchea Mirela Petruta- 9,33.
Candidatul a fost declarat admis.
Eventualele contestantii se pot depune pana miine, 23.08.2018, ora 16:00.

_________________
ANUNȚ (27.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0214 - „Platformă microfluidică pentru detecția celulelor tumorale circulante din sânge concentrate prin dielectroforeză – magnetoforeză și analizate prin spectroscopie dielectrică și impedanță electrochimică”, contract PCCDI 3/2018 pentru următorul post vacant:

Licențiat în medicină: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 septembrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro).

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă si/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate (dacă este cazul).

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de medicină; 
 2. Doctor în medicină;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! (19.09.2018)

Candidat admis la concursul din 20 septembrie 2018: Petrescu Ina (dosar 438/7.09.2018).

Rezultat examen: neprezentare.

__________
ANUNȚ
 (27.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0214 - „Platformă microfluidică pentru detecția celulelor tumorale circulante din sânge concentrate prin dielectroforeză – magnetoforeză și analizate prin spectroscopie dielectrică și impedanță electrochimică”, contract PCCDI 3/2018 pentru următorul post vacant:

Licențiat în inginerie: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.11.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 septembrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro).

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă si/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate (dacă este cazul).

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți cu profil ingineresc; 
 2. Masterand sau Doctorand microfluidică;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! (19.09.2018)

Candidat admis la concursul din 20 septembrie 2018: Chiriac Eugen (dosar 435/6.09.2018).

Rezultat examen: 10,00.


_________________
ANUNȚ (17.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul proiectului de cercetare P2 ”Dispozitive optice integrate pentru tehnologii cuantice fabricate prin litografie 3D (Q-CHIP)” proiect component al proiectului  PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0338 “Dezvoltarea informației cuantice și a tehnologiilor cuantice în România QUTECH-RO”  contract de cercetare – 79 PCCDI/2018  pentru următorul post vacant:

Doctorand al unei facultăți de Științe exacte cu profil fizică sau domenii conexe sau Științe ingineresti cu profil electronică, automatică, telecomunicații, tehnologia informației, microtehnologii: – 1 post

Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 12 septembrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 23 august 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro).

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii (licență și master) și documente care atestă calitatea de doctorand și/sau efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă și/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă sau  în specialitate ( dacă este cazul) .

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Doctorand al unei școli doctorale de științe exacte (Fizică, Matematică sau domenii conexe) sau doctorand al unei scoli doctorale în științe ingineresti (Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației / Științe aplicate, Automatică etc.); 
 2. Titlul de Doctor prezintă un avantaj;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază în minim unul dintre următoarele domenii: fizică, electronică, informatică, telecomunicații, tehnologia informației, microtehnologii.
 • Cunoștințe de bază în programare sau layout design sau simulare dispozitive.
 • Cunoștințe de optică/fotonică sau mecanică cuantică reprezintă un avantaj.

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (12 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

_____________________
ANUNȚ angajare doctorand (17.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul proiectului de cercetare P3Informatie cuantica cu vortexuri optice (Q-VORTEX)” proiect component al proiectului  PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0338 “Dezvoltarea informației cuantice și a tehnologiilor cuantice în România QUTECH-RO”  contract de cercetare – 79 PCCDI/2018  pentru următorul post vacant:

Doctorand al unei facultăți de Științe exacte cu profil fizică sau domenii conexe sau Științe ingineresti cu profil electronică, automatică, telecomunicații, tehnologia informației, microtehnologii: – 1 post

Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 12 septembrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 23 august 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro).
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii (licență și master) și documente care atestă calitatea de doctorand și/sau efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă și/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă sau  în specialitate ( dacă este cazul) .

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Doctorand al unei școli doctorale de științe exacte (Fizică, Matematică sau domenii conexe) sau doctorand al unei scoli doctorale în științe ingineresti (Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației / Științe aplicate, Automatică etc.); 
 2. Titlul de Doctor prezintă un avantaj;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază în minim unul dintre următoarele domenii: fizică, electronică, informatică, telecomunicații, tehnologia informației, microtehnologii.
 • Cunoștințe de bază în programare sau layout design sau simulare dispozitive.
 • Cunoștințe de optică/fotonică sau mecanică cuantică reprezintă un avantaj.

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (12 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

_______________

ANUNȚ (11.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 3 “Senzori în infrarosu pentru aplicații în securitatea infrastructurilor ” proiect component al PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0419 - „Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor” –contract 71PCCDI/2018  pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat al unei facultăți de Științe exacte: – 2 posturi

Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.09.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 august 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 3 august 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro); Pentru detalii suplimentare puteti contacta responsabilul de proiect la adresa roxana.tomescu@imt.ro).
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate.

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de științe exacte (Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației / Fizică / Științe aplicate / Chimie, etc.); 
 2. Calitatea de Masterand sau Doctorand prezintă un avantaj;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază în electronică/fizica solidului;
 • Cunoștințe de bază în programare/layout design/simulare dispozitive
 • Cunoștințe de optică/fotonică reprezintă un avantaj.

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 august 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Anunt! Candidati admisi pentru participarea la interviul din 20 august 2018: (14.08.2018)
– nr. dosar 365/24.07.2018

Rezultate concurs: Calinoiu Ramona Elena- 9.
Candidatul a fost declarat admis. Eventualele contestantii se pot depune pana pe 23.08.2018, ora 16:00.

_____________________

ANUNȚ (03.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 2 “Senzori de  hidrocarburi pe SiC pentru securitatea in exploatare in medii industriale ostile” proiect component al PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 -Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor” –contract 71PCCDI/2018 pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat fizică: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 septembrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de inginerie electronica; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Cunoștințe de bază în fizica solidului;
 • Cunoștințe de caracterizare electrică a dispozitivelor electronice.

V. Probe de concurs:
Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

_________

ANUNȚ (03.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 2 “Senzori de  hidrocarburi pe SiC pentru securitatea in exploatare in medii industriale ostile” proiect component al PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 -Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor” –contract 71PCCDI/2018 pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în Electronica, Telecomunicații si Tehnologia Informației: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 septembrie 2018
Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de inginerie electronica; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:
Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

_________

ANUNȚ (03.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 2 “Senzori de  hidrocarburi pe SiC pentru securitatea in exploatare in medii industriale ostile” proiect component al PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0419 -Senzori si sisteme integrate electronice si fotonice pentru securitatea persoanelor si a infrastructurilor” –contract 71PCCDI/2018 pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în Electronica, Telecomunicații si Tehnologia Informației: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 septembrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de inginerie electronica; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:
Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

_________

ANUNȚ (03.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- - „Metode noi de monitorizare a sarcinii si diagnostic prenatal”, contract PCCDI 67/2018 pentru următorul post vacant:

Licențiat în inginerie medicala: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 septembrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți cu profilul inginerie; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:
Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! (19.09.2018)

Candidat admis la concursul din 20 septembrie 2018: Ermenean Andreea Laura (dosar 408/24.08.2018).

Rezultat concurs: Candidatul nu s-a prezentat la concurs.

_________

ANUNȚ (03.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017- - „Metode noi de monitorizare a sarcinii si diagnostic prenatal”, contract PCCDI 67/2018 pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în biochimie/chimie: – 2 posturi
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 septembrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de științe exacte profilul biochimie/ chimie organica/ biologie; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:
Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! (19.09.2018)

Candidati admisi la concursul din 20 septembrie 2018:

 • Bujor Alexandru Mihai (dosar 622/ 3.09.2018). Rezultat examen: 10.
 • Purcarea Alexandra Mihaela (dosar 437/ 7.09.2018). Rezultat examen: 10.

Contestatiile se pot depune pana luni, ora 16 la Serviciul resurse umane.

_________

ANUNȚ (03.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 3 „Materiale nanostructurate pe bază de carbon pentru dezvoltarea de senzori pentru monitorizarea unor gaze și hidrocarburi aromatice policiclice” din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 - Materiale carbonice nanostructurate pentru aplicații industriale avansate” pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în chimie: – 2 posturi
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 septembrie 2018
Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de științe exacte (Chimie, Știința materialelor, Inginerie chimică, etc);
 2. Masterand sau Doctorand;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Experiență în metode de funcționalizare, derivatizare, obținere de nanomateriale, nanocompozite, etc;
 • Cunoștințe de bază de nanotehnologie/nanomateriale;
 • Experiență în tehnici de caracterizare instrumentală: UV-VIS sau FTIR sau electrochimice, sau Raman, etc.

V. Probe de concurs:
Etapa I -  Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

Nou! (19.09.2018)

Canditat admis la concursul din 20 septembrie 2018: Apostol Adrian Alexandru (dosar 428/3.09.2018).

Rezultat examen: 10.

___________________

ANUNȚ (03.07.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 3 „Materiale nanostructurate pe bază de carbon pentru dezvoltarea de senzori pentru monitorizarea unor gaze și hidrocarburi aromatice policiclice” din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 - Materiale carbonice nanostructurate pentru aplicații industriale avansate” pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în fizică: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată 01.10.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 20 septembrie 2018, Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 12 septembrie 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de științe exacte (Fizică, etc) în profilul fizică; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

V. Probe de concurs:
Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.
Etapa II - Interviu (20 septembrie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București: www.imt.ro.

_________________

ANUNȚ (08.05.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 3 „Materiale nanostructurate pe bază de carbon pentru dezvoltarea de senzori pentru monitorizarea unor gaze și hidrocarburi aromatice policiclice” din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 - Materiale carbonice nanostructurate pentru aplicații industriale avansate pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în fizică: – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajăriideterminată 01.06.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 29 mai 2018, Ora11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 22 mai 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 1. scrisoare de intenție (format liber);
 2. curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 3. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia actului de identitate;
 5. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 6. copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de științe exacte (Fizică, etc) în profilul fizică; 
 2. Masterand sau Doctorand
 3. Experiență dovedita este considerata avantaj
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:
a.Experiență în metode de caracterizare de nanomateriale sau nanocompozite pe baza de carbon;
b. Cunoștințe de bază de micro/nanotehnologie;

V. Probe de concurs:

Etapa I - Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.

Etapa II - Interviu (29 mai 2018ora: 11.00, IMT București).

Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT Bucureștiwww.imt.ro.

.............................

ANUNȚ (08.05.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PROIECT 3 „Materiale nanostructurate pe bază de carbon pentru dezvoltarea de senzori pentru monitorizarea unor gaze și hidrocarburi aromatice policiclice” din cadrul PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0619 - Materiale carbonice nanostructurate pentru aplicații industriale avansate pentru următoarele posturi vacante:

Licențiat în chimie: – 2 posturi
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajăriideterminată 01.06.2018–31.12.2020
Data la care are loc concursul: 29 mai 2018, Ora11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 22 mai 2018, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 1. scrisoare de intenție (format liber);
 2. curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 3. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia actului de identitate;
 5. copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 6. copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de științe exacte (Chimie, Știința materialelor, Inginerie chimică, etc);
 2. Masterand sau Doctorand;
 3. Experiența dovedită este considerată avantaj;
 4. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 5. Rezident în România;
 6. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

a. Experiență în metode de funcționalizare, derivatizare, obținere de nanomateriale, nanocompozite, etc;
b. Cunoștințe de bază de nanotehnologie/nanomateriale;
c.Experiență în tehnici de caracterizare instrumentală: UV-VIS sau FTIR sau electrochimice, sau Raman, etc.

V. Probe de concurs:

Etapa I -  Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidații care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs și îndeplinesc condițiile de participare.

Etapa II - Interviu (29 mai 2018ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București : www.imt.ro.

..............................

ANUNȚ (18.04.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concurs pentru ocuparea postului aferent funcției de Director Economic.

Domeniul de activitate este stabilit prin HG 998/2006 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare a INCD pentru Microtehnologie – IMT București, publicată în MO 701/2006.

Condițiile de participare la concurs, componența dosarului sunt prezentate în metodologia de concurs.

Bibliografia de concurs este accesibila aici. Modelul cererii de inscriere.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 18 mai 2018, ora: 16.00 la Compartimentul de Resurse Umane din Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov, persoana de contact: Daniela Bucur (tel: +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro).

Programul de desfășurare al concursului:

Etapa

Termen limită

Publicarea anunțului pentru concurs

18.04.2018

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs

18.05.2018

Data limită pentru verificarea și selecția dosarelor de concurs

22.05.2018

Perioada de desfășurare a interviului

25.05 - 08.06.2018

Data estimată pentru declararea câștigătorului concursului

29.06.2018

Locul de desfășurare al concursului: sediul IMT București din Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr.126A, județ Ilfov.
Informațiile suplimentare și documentele oferite spre consultare sunt disponibile pe pagina de internet www.imt.ro.

Anunt! Lista candidatilor inscrisi pentru concurs:

 • Simon Constantina, nr dosar 199/11.05.2018

Candidatul selectat pentru interviu este Simon Constantina  (nr. dosar concurs 199/11.05.2018) – 
Interviul va avea loc in data de 30 mai 2018ora: 17.00, la sediul IMT București (22.05.2018)

Nou! Rezultatele finale concurs -30 mai 2018.

Canditatul declarat castigator pentru ocuparea postului aferent functiei de Director economic in cadrul INCD pentru Microtehnologie – IMT Bucuresti este doamna Simon Constantina (nota obtinuta 8,5). 

. _________________________________________________

ANUNȚ (28.03.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării în cadrul contractului de cercetare PNIII P1-1.2-PCCDI-2017-0419, având  titlul „Senzori și sisteme integrate electronice și fotonice pentru securitatea persoanelor și a infrastructurilor” pentru următorul post vacant:

Licențiat în chimie – 1 post
Norma de lucru: întreagă (8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată  01.05.2018–31.12.2022
Data la care are loc concursul: 25 aprilie 2018
Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: sediul IMT București - Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 23 aprilie 2017, ora: 12.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);

II. Conţinutul dosarului de concurs:

 • scrisoare de intenție (format liber);
 • curriculum vitae semnat de către candidat și lista lucrărilor publicate (format liber);
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia actului de identitate;
 • copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

III.  Condiții generale pentru ocuparea postului:

 1. Licențiat al unei facultăți de Chimie, profilul Chimie, specializarea: Chimie-Fizică;
 2. Doctorand 
 3. Experiență în biochimie și imunologie medicală de minim 5 ani
 4. Experiență dovedită ca membru în echipe de cercetare pe proiecte naționale de minim 5 ani;
 5. Cetățean român sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene;
 6. Rezident în România;
 7. Cunoștințe foarte bune de limba română și engleză (scris, vorbit).

IV. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului:

 • Experiență în functionalizarea suprafetelor active ale senzorilor  (aceste suprafețe pot fi siliciu, sticla, Au, Pt, SiO2, PET, AlN  sau combinații ale acestora);
 • Experiență în depunerea de filme chemosenzitive polimerice  prin metode electrochimice;
 • Experiență în depunerea de filme chemosensitive polimerice prin alte metode;
 • Cunoștiințe de bază de microtehnologie și fabricație a senzorilor (fotolitografie,  depuneri de straturi metalice, curățiri chimice, corodări);
 • Experiență în depunerea de biomateriale, de anticorpi pe suprafețe de aur prin metode specifice aplicației;
 • Experiență în depunerea de bioconjugate pe membrană de nitroceluloză, cum ar fi anticorpi conjugați cu quantum dot-uri;
 • Experiență în tehnici de caracterizare: UV-VIS, FTIR.

V. Probe de concurs:
Etapa I -  Analiza dosarului candidatului – selecție de dosare  (eliminatorie);
Sunt acceptați să participe la interviu doar candidatii care au depus toate actele necesare înscrierii la concurs si indeplinesc conditiile de participare.
Etapa II - Interviu (25 aprilie 2018, ora: 11.00, IMT București).
Lista candidaților acceptați în urma analizei dosarelor de concurs și rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul IMT București : www.imt.ro.

Rezultate concurs 25.04.2018

Savin Mihaela- 9,17.

Contestatiile pot fi depuse la Serviciul Resurse umane pana miine, 26.04.2018, ora 16.

Nou! Rezultat final 27.04.2018.

Savin Mihaela - Admis (9,17)

.......

Candidatul selectat pentru interviu Savin Mihaela (nr. dosar concurs 153/19.04.2018) - 24.04.2018
Interviul va avea loc miine, 25 aprilie 2018, ora: 11.00, la sediul IMT București

Restul candidatilor nu au indeplinit conditiile de participare la concurs.

.

************

ANUNT angajare (9.02.2018)

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București, organizează concursul în vederea angajării pentru următorul post vacant:
Asistent cercetare debutant -1 post
Norma de lucru: întreagă ( 8 ore/zi)
Perioada angajării: determinată - 01.03.2018–31.08.2018
Data la care are loc concursul: 26 februarie 2018 Ora: 11.00
Locul desfășurării concursului: la sediul IMT București din Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, localitatea Voluntari, județul Ilfov.
I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 23 februarie 2018, ora: 15.00 la Compartimentul de Resurse Umane (Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126 A, Voluntari, Ilfov), persoana de contact: Daniela Bucur (tel +4021.269.07.70 int. 24; E-Mail: resurse.umane@imt.ro);
II. Conţinutul dosarului de concurs:
            - scrisoare de intenție (format liber);
            - copie carte de identitate/certificat de căsătorie;
            - CV;
            - copie diploma de licență sau adeverință de absolvire.
III.  Condiții minime necesare pentru ocuparea postului:

 • Licențiat al unei facultăți cu specific în: fizică tehnologică.

IV. Probe de concurs:

- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie);
- Interviu (26 februarie 2018, ora: 11.00, IMT București).

Arhiva

 

 

 

 


Designed for 1024x768 Resolution
Last update: December, 2018

Webmaster