Sistem micro-electro-fluidic pentru separarea si electroporarea celulelor biologice

 

Program: Parteneriate in domenii prioritare

Tip proiect: PCCA - proiecte colaborative de cercetare aplicativa
PN-II-PT-PCCA-2013-4-1141/AD-1
Proiect finantat din Programul National de Cercetare PN II
Contract 30/2014

 

Perioada: 2014-2016

Coordonator: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT Bucuresti

Director Proiect: Dr. Oana Tatiana Nedelcu (IMT Bucharest)