Rezultate preconizate

Din punct de vedere tehnic:
- Proiect sistemu micro-electro-fluidic care integreaza componente precum reteaua de microcanale, incinte de intrare / iesire /, sistemul de electrozi si circuite electrice;
- Modele experimental virtuale utilizand pachete software dedicate, pentru testarea si optimizarea prin simulare a specificatiilor de proiectare si a functionalitatii componentelor microsistemului;
- Tehnici de modelare si simulare cuplata a fenomenelor care stau la baza functionalitatii microsistemului;
- Proiectare si realizare masti, proiect tehnologic de realizare a sistemului microfluidic si componentelor electrice;
- Model experimental microsistem;
- Caracterizare microfizica a structurilor experimentale;
- Testarea experimentala a separarii celulelor si a electroporarii;
- Evaluarea microsistemului din punct de vedere al eficientei de electroporare: cuantificarea celulelor electroporate prin metode electrice si optice;

Din punct de vedere biologic:
- Sintetizarea, functionalizarea orientata si caracterizarea nanoparticulelor feromagnetice utilizate pentru atasarea/captarea si detectia celulelor;
- Prepararea celulelor pentru utilizare in experimente si caracterizarea in-vitro a proprietatilor dielectrice si biofizice inainte si dupa electroporare;
- Sinteza si caracterizarea biconjugatelor: nanoparticule feromagnetice cu anticorpi specifici celulari pentru atasarea celulelor;
- Cuantificarea celulelor prin tehnica de citometrie in flux;
- Corelare si interpretare rezultate bazate pe detectie electrica.

Din punct de vedere optic:
- Metodologie de detectie si cuantificare celule electroporate prin metode optice;
- Teste experimentale de separare si electroporare bazate pe detectie optica prin inregistrari holografice;
- Reconstructie imagini holografice, procesarea imaginilor pentru obtinerea parametrilor morfologici si structurali ai celulelor;
- Corelare si interpretare rezultate de testare optice