Despre proiect

Titlu proiect: Front-end de imagistica cu unde milimetrice pentru aplicatii in securitate si medicale
Acronim: MI-4-SEMA
Program: IDEI
Categoria de proiect: Proiecte de cercetare exploratorie;
Autoritate finantatoare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) – www.uefiscdi.gov.ro
Contract Nr. 202/2011
Perioada de desfasurare: 2011-2016;
Buget: 1.425.000 RON
Institutia coordonatoare: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Microtehnologii – IMT Bucuresti – www.imt.ro
Director proiect: Dr Dan Neculoiu