"NOI TEHNOLOGII DE OBTINERE A MICROBIOSENZORILOR
PENTRU DETECTIA IN TIMP REAL SI MONITORIZAREA TUBERCULOZEI
IN GRUPURI CU POTENTIAL DE RISC CRESCUT"
 

 
Proiect complex finantat din Programul Cercetare de Excelenta (CEEX 2006),
al Ministerului Educatiei si Cercetarii (MEdC)