Titlu proiect: Nanostructuri 1D si 2D pe baza de ZnO si procese tehnologice innovative pentru integrarea lor directa in dispozitive de sesizare gaze si de detectie a radiatiei UV.

Acronim:  NANOZON

Program PN II: “Proiecte colaborative de cercetare aplicativa”,  D1-  Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii, 1.7 Nanoelectronica, fotonica şi micronanosisteme integrate Nanoelectronica.

Codul de inregistrare: PN-II-PT-PCCA-2013-4-2104

Numar Contract: 27/2014

Perioada: 2014 -2016

Coordonator: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie- IMT Bucuresti (www.imt.ro)

Finantat de:  Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a  Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

Director proiect: Dr. Munizer Purica