Home

 

Modul M 2.1 - Modelare/proiectare dispozitive si componente optice, micro si nanostructurate [...]

 

  • Obiective:

    • dezvoltare tehnici de modelare/simulare bazate pe programe comerciale cat si pe programe software proprii
    • cercetari teoretice de fizica dispozitivelor nano-optice (inclusiv cristale fotonice)
    • proiectare structuri test pentru verificarea proceselor tehnologice
    • proiectare structuri demonstrative  • Rezultate: noi metode de modelare, noi concepte, proiecte de structuri micro si nano-optice
Scop
Parteneri
Obiective
Module activitati
Resurse
Activitati/Rezultate
Publicatii
Proiecte europene
Evenimente
Contact