Home

 

Modul M3. Activitati de educatie prin cercetare si diseminare [...]

  • Obiective:

    • educarea studentilor, doctoranzilor si tinerilor cercetatori
    • diseminarea rezultatelor in cadrul consortiului, precum si in afara

  • Rezultate: formare de specialisti cu competenta multidisciplinara (nanotehnologie, optica, fotonica, biologie); lucrari stiintifice; manifestari stiintifice organizate.
Scop
Parteneri
Obiective
Module activitati
Resurse
Activitati/Rezultate
Publicatii
Proiecte europene
Evenimente
Contact