MICROSEN
Home Diseminare Stadiul
Rezultate Despre proiect Contact

 


 

 

Despre proiect

Prezentul proiect isi propune dezvoltarea capacitatii de cercetare la nivel national in domeniul Micro-NanoSistemelor Integrate si al componentelor micro-nano fotonice/ optice (prioritatea tematica 1.7. Nanoelectronica, fotonica si micro-nanosisteme integrate), prin dezvoltarea infrastructurii necesare pentru abordarea problemelor de fiabilitate ale domeniului. La tot acest domeniu, se face referire cu notatia: MNSI. Desi pentru domeniul MNSI se previzioneaza o dezvoltare dinamica, aplicatiile avand un impact major asupra industriei si societatii, dezvoltarea MNSI la nivel comercial este inca mult limitata. In afara costurilor inca ridicate pentru punerea in fabricatie a MNSI, cauza majora a acestei limitari este complexitatea problemelor de fiabilitate. Acestea sunt consecinta unor functii noi ale MNSI, care solicita interactii ale dispozitivului cu mediul extern (optice, mecanice, de contact), fapt care ingreuneaza mult asigurarea protectiei fata de mediu. MNSI pot contine elemente mecanice in miscare, care in mod inerent au un grad crescut de fragilitate. Microactuatorii actioneaza asupra mediului extern folosind forte de valori foarte mici (forte cinetice, de suprafata, moleculare, energia termica, fotoelectroni, unda acustica). Fiabilitatea acestor actionari este inca o problema critica. In general, MNSI avansate sunt mult mai complexe decat dispozitivele conventionale si, la dimensiunile micro-nano ale acestor dispozitive, stabilitatea interactiilor dintre fenomenele multiple, de natura diferita, ridica probleme noi. Competitivitatea pe piata a MNSI va fi obtinuta daca vor fi asigurate cerintele de fiabilitate specifice diferitelor domenii de aplicatii. IMT Bucuresti, ca institut national de CD in domeniul micro-tehnologiilor, isi propune dezvoltarea infrastructurii de cercetare necesara pentru abordarea problematicii de fiabilitate a MNSI, ca o conditie absolut necesara pentru dezvoltarea intregului domeniu.

Obiectivele specifice/ rezultatele concrete, ale proiectului sunt urmatoarele:

I. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Laboratorului de fiabilitate MNSI din IMT pentru:

· incercari de fiabilitate noi, complexe/ combinate (factori de solicitare multipli), care vizeaza cresterea eficientei incercarilor accelerate si imbunatatirea gradului de simulare in incercari a conditiilor de exploatare (cerinte legate de functiile noi si domeniile noi de aplicatii ale MNSI); · analiza defectarilor pentru: i) identificarea mecanismelor de defectare (prelucrarea datelor pe mecanisme de defectare este o cerinta pentru utilizarea corecta a legilor de distributie statistica in evaluarea fiabilitatii MNSI) si ii) diagnoza defectarilor (stabilirea actiunilor corective);

II. Dezvoltarea infrastructurii pentru un sistem informatic care sa realizeze: · monitorizarea incercarilor de fiabilitate si prelucrarea centralizata a datelor; · crearea unei legaturi operationale laborator de fiabilitate-client. · instruirea personalului/ tinerilor si diseminarea cunostintelor din domeniul fiabilitatii MNSI.

Se urmareste imbunătăţirea capacităţii de cercetare, de a realiza şi oferi servicii ştiinţifice şi de incercari de fiabilitate in domeniul MNSI si atragerea tinerilor pentru activitatea de cercetare. 

III. Extinderea ofertei de servicii a laboratorului de cercetare/ incercari fiabilitate MNSI, elaborarea si diseminarea larga a acesteia. Se are in vedere creşterea gradului de utilizare a infrastructurii de cercetare a Laboratorului de fiabilitate MNSI de la 35% la 65%.

IV. Asigurarea conditiilor de management al calitatii, respectiv extinderea acreditarii laboratorului de fiabilitate MNSI din IMT, conform SR EN 17025 (in conformitate cu principiile ISO 9000).

Impactul economic / social al realizarii proiectului este dat de extinderea ofertei de servicii in domeniul cercetarii / fiabilitatii MNSI. La nivel national, dezvoltarea laboratorului pe platforma tehnologica Baneasa asigura conditii optime de parteneriat atat cu unitatile CD cat si cu IMM-urile cu preocupari in domeniul MNSI, acestea fiind oferite de parcul tehnologic MINATECH-RO. La nivel european, oferta de servicii va fi incadrata in oferta “service cluster”-ului EUMIREL, referitor la fiabilitatea MNSI, construit de proiectul “Patent-DfMM” (PC6/ICT), in care IMT este coordonator al „workpackage”-ului de fiabilitate.

Va creste implicarea laboratorului de fiabilitate MNSI in proiecte PC7, care, desi semnificativa (3 propuneri depuse in luna mai 2007 si o propunere in pregatire pentru urmatorul „call”), este limitata de actuala dotare. Dezvoltarea capacitatii de cercetare realizata in cadrul proiectului are un impact national; ea va asigura suportul necesar pentru implicarea cercetarii romanesti intr-o directie de maxim interes pentru domeniul MNSI, ceea ce va deschide o cale importanta unor parteneriate europene pentru toate entitatile CDI din Romania cu preocupari in domeniul MNSI.