MICROSEN
Home Diseminare Stadiul
Rezultate Despre proiect Contact

 


 

 

PLAN DE REALIZARE AL PROIECTULUI

Dezvoltarea infrastructurii pentru cercetarea de fiabilitate in domeniul micro-nanosistemelor integrate

 

Faza

(Nr., denumire,termen)

activitati/ Rezultate

(Elemente de monitorizare)

Parti-cipant

Responsabilitati

Stadiul

Etapa I. Studiu privind achizitionarea dotarilor optime pentru dezvoltarea capacitatii de cercetare in domeniul fiabilitatii micro-nanosistemelor integrate. Dezvoltarea infrastructurii pentru sistem informatic de monitorizare a incercarilor, prelucrare centralizata a datelor, instruire, diseminare si crearea unei legaturi operationale laborator-client. Elaborarea paginii de web a proiectului. / 15.12.2007     

  Activitate I.I. Achizitii echipamente pentru sistem informatic de monitorizare a incercarilor, prelucrare centralizata a datelor, instruire, diseminare si crearea unei legaturi operationale laborator-client.

/ Investitie in infrastructura sistem informatic:100 mii lei;

 

IMT

 Achizitia echipamentelor necesare pentru realizarea sistemului informatic de monitorizare a incercarilor, prelucrare centralizata a datelor, instruire, diseminare si crearea unei legaturi operationale laborator-client.

realizat

Activitate I.2. Elaborarea paginii de web a proiectului / pagina de web  
Elaborarea paginii de web a proiectului
realizat

Etapa II. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru  incercari de fiabilitate complexe, in domeniul  MNSI. Montaj, punere in functiune si instruire personal pentru utilizarea sistemului informatic la monitorizarea incercarilor si prelucrarea centralizata a datelor. / 15.09.2008

Activitate II.1. Achizitii echipamente de incercari de fiabilitate complexe pentru MNSI, inclusiv amenajare spatiu / Investitie infrastructura CDI: 990 mii lei

IMT

Achizitia echipamentelor pentru incercari de fiabilitate complexe pentru cercetarea/testarea fiabilitatii MNSI; Amenajarea spatiului pentru amplasarea si punerea in functiune a noilor echipamente.

realizat

Activitate II.2. Montaj, punere in functiune si instruire personal pentru utilizarea sistemului informatic la monitorizarea incercarilor si prelucrarea centralizata a datelor. /Raport de cercetare/ punere in functiune

Montajul echipamentelor componente ale sistemului informatic si punerea lor in functiune. Instruirea personalului privind utilizarea sistemului pentru monitorizarea incercarilor si prelucrarea centralizata a datelor

realizat

Etapa III. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru analiza defectarilor in domeniul MNSI. Montaj, punere in functiune si instruire personal pentru echipamentele de incercari achizitionate.

/ 15.03.2009

Activitate III.1. Achizitii echipamente pentru analiza defectarilor in domeniul MNSI (inclusiv amenajare spatiu) /  Investitie in infrastructura

CDI: 860 mii lei

IMT

Achizitia echipamentelor pentru analiza defectarilor in domeniul MNSI;

Amenajarea spatiului pentru amplasarea si punerea in functiune a noilor echipamente.

realizat

Activitate III.2. Montaj, punere in functiune si instruire personal pentru echipamente de incercari. /Raport de cercetare/ punere in functiune

Efectuarea montajului si a punerii in functiune a echipamentelor de incercari achizitionate; Instruirea personalului privind utilizarea noilor echipamente.

realizat

Etapa IV. Montaj, punere in functiune si instruire personal pentru echipamentele de analiza defectarilor achizitionate. Extinderea capabilitatii sistemului informatic pentru instruire, diseminare si crearea unei legaturi operationale laborator-client. Extinderea acreditarii laboratorului de incercari fiabilitate MNSI. Elaborarea si diseminarea ofertei extinse de servicii a laboratorului de cercetare/ incercari fiabilitate MNSI. Pagina web de prezentare a dezvoltarii laboratorului. / 15.09.2009

Activitate IV.1 Montaj, punere in functiune si instruire personal pentru echipamentele de analiza defectarilor achizitionate.

/Raport de cercetare/ punere in functiune

IMT

Efectuarea montajului si a punerii in functiune a echipamentelor de analiza defectarilor achizitionate;

Instruirea personalului privind utilizarea noilor echipamente.

realizat

Etapa IV.2. Extinderea capabilitatii sistemului informatic pentru instruire, diseminare si creeea unei legaturi operationale laborator-client. / Raport de cercetare;

Definitivarea modulului informatic de instruire / diseminare. Stabilirea protocoalelor de comunicatie pentru legatura laborator- client.

realizat

Activitate IV.3. Extinderea acreditarii laboratorului de incercari fiabilitate MNSI - elaborare documentatie si audit

/Certificat de extindere a acreditarii

Intocmirea documentatiei pentru extindrea acreditarii laboratorului de incercari fiabilitate MNSI, exersare/ audit intern si depunerea dosarului la RENAR

realizat

Activitate IV.4. Extinderea ofertei de servicii a laboratorului de cercetare /incercari de fiabilitate MNSI. Elaborarea paginii web de prezentare a dezvoltarii laboratorului. Diseminarea ofertei de servicii. / Oferta de servicii de cercetare/ incercari a laboratorului; Pagina de web a laboratorului; Materiale de diseminare pe suport electronic si pe suport hartie.

Elaborarea ofertei de servicii extinse a laboratorul de cercetare /incercari de fiabilitate MNSI.

Elaborarea paginii web a laboratorului continand noua oferta.

Elaborarea materialelor de diseminare a ofertei de servicii si de prezentare a capabilitatii laboratorului (materiale de diseminare pe suport informnatic si pe hartie).

 realizat