Laborator de Modelare- Simulare pentru Microsisteme LAMSYS

Rezultate

 1. Crearea unui laborator care asigura o puternica infrastructura de cercetare in domeniul modelarii, simularii si proiectarii asistate de calculator pentru micro si nanosisteme, prin completarea dotarilor existente (software, hardware) astfel incat sa se poata asigura servicii stiintifice in scopul optimizarii virutale a microsistemelor prin acoperirea unei arii largi a fenomenelor investigate. Principalele echipamentele sunt utilizate in etapa de proiectare asistata de calculator si preprocesarea modelului virtual, in etapa de simulare a fenomenelor fizice, in optimizarea proiectarii tehnologice prin simularea proceselor, in postprocesarea datelor prin prelucrari de date, grafica, interpolari.
 2. Dezvoltarea de facilitati pentru   instruire prin cercetare prin amenajarea unei sali de cursuri hands-on ce permite accesul la programele de simulare.
 3. Dezvoltarea de facilitati pentru   prezentari si diseminare a ofertei de servicii si a rezultatelor de cercetare

Exemplificari ale utilizarii echipamentelor LAMSYS (rezultate de proiectare aistata de calculator, modelare si simulare a microsistemelor):

Proiecte

 • FP6 STREP “Lab-on-a-chip implementation of production processes for new molecular imaging agents” (MI Lab-on-chip)
 • FP 6 Design for Micro & Nano Manufacture Network of Excellence (PATENT-DfMM) – NoE, WP2 Modelling and Simulation Workpackage
 • CEEX Microstructuri de senzori si actuatori destinate micropozitionarii si micromanipularii - mecanice si biologice (MEMSAS)
 • FP7 Flexible Patterning of Complex Micro Structures using Adaptive Embossing Technology - FlexPAET
 • NucleuProiectare asistata de calculator pentru componente microfluidice”
 • Nucleu Studiu teoretic si experimental al  moleculelor polinucleotide: imobilizare controlata si analiza prin efect tunel
 • Nucleu Platforme microfluidice de tip lab-on chip integrate cu elemente de microelectronica si optica integrata
 • Capacitati Laborator integrat de tehnologii avansate pentru micro si nanosisteme (MICRONANOLAB)
 • FP6-IST-IP INTEGRAMplus: Integrated MNT platforms and services – Service Action;
 • FP6-IST-STREP TOXICHIP: Development of a toxin screening multi-parameter on-line biochip system;
 • PN II Parteneriate NEUROSENSE: Platforma integrata pentru monitorizarea paralela a activitatii electrofiziologice si a mediului chimic ale celulelor neuronale;
 • PN II Parteneriate IMUNOSENSE: Tehnologie pentru realizare arii de imunosenzori  miniaturizati pentru detectia ierbicidelor

Articole:

 • B. Firtat, R. Iosub, D. Necula, F. Babarada, E. Franti, C. Moldovan, “Simulation, Design and Microfabrication of Multichannel Microprobe for Bioelectrical Signals Recording”, IEEE International Semiconductor Conference (31st edition, CAS Proceedings), Vol. 1, 13-15 October, 2008, Sinaia, Romania, pp. 177–180.
 • R. Voicu, R. Muller, L.Eftime, “Design Optimisation for an Electro-Thermally Actuated Polymeric Microgripper”, DTIP of MEMS & MOEMS, April 2008, Nice, France, pp. 182–186.
 • “Design and Optimization of an Electrostatic Actuated Micromirror with Isolated Bottom Electrode on Silicon Substrate”, F. Comanescu, C. Tibeica, M. Purica, IEEE International Semiconductor Conference (31st edition, CAS Proceedings), Vol. 1, 13-15 October, 2008, Sinaia, Romania, pp.133–136.
 • R. Voicu, C. Tibeica, R. Muller, “Design and Optimization Study for a New Su-8 Electro-Termally Actuated Microgripper”, Proceedings of ‘THE’ Coatings-2008 and ICMEN-International Conference on Manufacturing Engineering, October 1-3, 2008, Kassandra-Chalkidiki, Greece.
 • C. Ravariu, A. Rusu, A. Bondarciuc, F. Ravariu, T. Niculiu, F. Babarada, V. Bondarciuc, "Modelling and Simulation of a Nanostructure for a Single Electron Technology Implementation", The 5th International Mediterranean Modelling Multiconference, 16-19 September 2008, Briatico, Italy, pp. 312-315.
 • Oana Tatiana Nedelcu, Raluca Muller, Hans G. Kerkhoff, Robert W. Barber, “Design and simulation of electroosmotic driven flow in cross channels” trimisa spre publicare, Revista Buletin Stiintific, Seria C - Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor, 2009
 • Irina Codreanu, Adam Martowicz, Alberto Gallina, Łukasz Pieczonka, Tadeusz Uhl, “Study of the Effect of Process Induced Uncertainties on the Performance of a Micro-Comb Resonator”, the 4th International Conference, Mechatronic Systems and Materials (MSM 2008), 14 - 17 July 2008, Białystok, Poland; SOLID STATE PHENOMENA, Vol 147-149 (2009), pp 716-725

 Cercetari in cadrul unor teze de doctorat:

 • Dr. Mihai Kusko „Dispozitive fotonice cu aplicaţii în comunicaţii optice”, Teza de doctorat, ianuarie 2009
 • Drd. Oana Nedelcu, „Componente pentru microfluidica integrabile in corp solid: simulare, proiectare, modelare si caracterizare”
 • Drd PhD Student Irina Codreanu Stanciu, “Estimarea variatiei parametrilor functionali ai componentelor microfluidice ca urmare a dispersiei de fabricatie”

 Cursuri, prezentari

 • Laborator “Microsenzori”, Prezentare generala si aplicatii, IMT, octombrie 2008
 • Laborator “Microsenzori”, Cursuri hands-on de proiectare asistata de calculator, modelare si simulare, IMT, noiembrie 2008
 • INTEGRAMplus hands-on course, National Institute for R&D in Microtechnologies (IMT-Bucharest), , Romania, 5th December, 2007, in the frame of IntegramPlus and μBuilder joint training Event
 • Prezentarea laboratorului LAMSYS, IMT, decembrie 2008