MICROSEN
Home Despre proiect Stadiul relizarii proiectului
Diseminare   Contact

 


 

Descrierea proiectului

inapoi

 Proiectul isi propune cresterea competitivitatii cercetarii romanesti in domeniul micro/nano-biosenzorilor (prioritatea tematica 1.7.6. Tehnologii microfluidice, micro/nano- biosenzori, laboratoare pe un cip, „microarrays”, micro- şi nanostructuri şi micro- şi nanosisteme pentru diagnosticare şi tratament medical), prin constituirea unui parteneriat multidisciplinar, reprezentativ la nivel national si dezvoltarea resurselor CD ale principaliilor parteneri. Se preconizeaza atat o dezvoltare a facilitatilor de interes national prin completari de dotare esentiale pentru obtinerea performantelor propuse, cat si accesul la infrastructuri la nivel european, cu care membrii consortiului au colaborari. In mod concret, in cadrul proiectului, se va realiza la nivel de prototip transferabil, un micro-biosenzor bazat pe colinesteraze pentru detectia de pesticide organofosforice in probe de mediu si alimente. De-a lungul ultimelor decade, biosenzorii bazati pe colinesteraze (ChE) au avut o dezvoltare importanta, ca rezultat al  obtinerii unor enzime ChE mai sensitive, a unor imobilizari ale acestora mai fiabile si al utilizarii unor micro-traductori, realizati prin micro-nanotehnologiile moderne. Proiectul este multidisciplinar, realizat de echipe specializate in microsisteme, electroanaliza, biochimie, tehnologia biosenzorilor si caracterizarea dispozitivelor. Coordonatorul proiectului, IMT, va realiza micro-traductorul amperometric, pentru aceasta fiind necesara rezolvarea problemelor complexe legate de compatibilitatea cu elementul biologic, aderenta si stabilitatea straturilor de izolare-pasivare precum si a metalizarilor multistrat. De asemenea, IMT va realiza sistemul de montaj-asamblare al micro-biosenzorului care sa permita conectarea acestuia la circuitele exterioare de alimentare si de caracterizare precum si accesul la zona activa, cu micro-electrozi, pentru operatiile tehnologice de depunere/ fixare a componentei biologice si pentru punerea in contact a analitului cu micro-electrozii. INSB va realiza studii experimentale pentru identificarea componentei biologice optime si va asigura realizarea operatiilor tehnologice pentru fixarea componentei biologice pe micro-electrozii de lucru sau pentru utilizarea acesteia in solutie. Vor fi realizate sisteme bazate pe utilizarea enzimelor de tipul colinesterazelor. Pesticidele organofosforice si, in general, agentii neurotoxici actioneaza prin inhibarea colinesterazelor, grup de enzime din sistemul nervos central. Colinesterazele sunt inhibate semnificativ de expunerea la doze subletale, proces de inhibitie ce va fi utilizat ca marker biosensibil de evaluare a contaminarii cu pesticide. Pentru utilizarea sistemului de recunoastere moleculara se va realiza o caracterizare extensiva a comportarii acestuia. Aceasta va consta in determinarea caracteristicilor analitice ale sistemului: limita de detectie, limita de determinare, domeniu de liniaritate, selectivitate, timp de raspuns, timp de regasire, stabilitatea functionala si operatioanala, reproductibilitate. Se va determina domeniul de concentratii de pesticide organofosforice pentru care inhibitia, respectiv modificarea raspunsului este cuantificabila precum si dependenta raspunsului de tipul de pesticid. Colectivul de la UPB va studia posibilitatea de obtinere si cuantificare a semnalului analitic furnizat de enzima, in situatia utilizarii unor micro-electrozi de lucru. Micro-biosenzorii realizati vor furniza date la nivel de ppb, pentru continutul de pesticide  organofosforice in produse alimentare si in probe de mediu, acesta fiind un nivel competitiv pe plan international. Certificarea acestor rezultate va fi efectuata de ECOIND prin utilizarea unor metode analitice comparative. Rezolvarea tuturor acestor probleme reprezinta dezvoltarea unor cunostinte noi in domeniu.

In cadrul proiectului, este avuta in vedere crearea unor conditii optime pentru transferul rezultatelor catre beneficiari. Se va elabora si disemina oferta de servicii stiintifice si tehnice a consortiului, la nivel national si la nivelul retelelor europene cu care consortiul este in contact. Este avuta in vedere o crestere a participarii cercetarii romanesti la proiecte in programele de cercetare europene. Masuri si actiuni speciale vizeaza facilitarea trasferului in cadrul Parcului Stiintific si Tehnologic MINATECH-RO, de pe platforma Baneasa. Interesul IMM-urilor pentru dezvoltarea unor micro-biosenzori pentru detectia de pesticide este real dat fiind necesarul mare de astfel de produse si eficienta utilizarii acestora. Noile dotari si serviciile stiintifice si tehnice care vor fi oferite de parteneri vor reprezenta o baza stiintifica si tehnica pentru atragerea si formarea unor tineri specialisti, inclusiv pentru realizarea practica a unor studii doctorale. Rezultatele stiintifice si tehnice originale vor fi diseminate (dupa protejarea acestora, urmare a depunerii unor cereri de brevetare) prin prezentarea unor comunicari stiintifice la Conferinte Internationale de prestigiu si publicarea unor articole in reviste recunoscute ISI. Sunt avute in vedere prezentarea unui numar de minim 3 comunicari stiintifice si publicarea unui numar de  2 articole. 

inapoi