MICROSEN
Home Despre proiect Stadiul relizarii proiectului
Diseminare   Contact

 


 

Echipa

inapoi

LISTA PERSONALULUI PROPUS PENTRU CONDUCEREA SI EXECUTIA PROIECTULUI

 

Nume şi prenume

Funcţia

în cadrul proiectului

Profesia,

Angajat la

Specializări

Limbi străine cunoscute

Experienţa

INCD pentru MICROTEHNOLOGIE (IMT)

Lucian GALATEANU

CS I

Director

Proiect

 

Dr. Ing.,

/IMT Buc.

Microelectronica;

Micro-nanosisteme;

Micro-biosenzori;

Fiabilitate.

Engleza, franceza

Proiectare si realizare dispozitive microelectronice pentru aplicatii cu cerinte speciale de fiabilitate;

Proiectare si realizare micro-biosenzori,

Coordonator proiecte CD nationale si participant la proiecte CD internationale

Marius

BAZU

CS I

Dr. Ing.,

/IMT Buc.

Microelectronica;

Micro-nanosisteme;

Fiabilitate.

Engleza, franceza

Proiectare componente microelectronice;

Fiabilitate componente microelectronice si  micro-nanosisteme;

Coordonator proiecte de CD nationale si internationale

Virgil

ILIAN

CS II

Drd. Ing.,

/IMT Buc.

 Microelectronica;

MicroNanosisteme

Asigurarea

 calitatii;

Standardizare;

Fiabilitate. 

Engleza, franceza

Proiectare si testare circuite integrate;

Fiabilitate -  vehicule de test, toleranta la defectare);

Asigurarea calitatii;

Standardizare (Presedinte CT17  si CT193 ale C.E.R. si ASRO).

Manea Elena

CS II

Dr.Fizician

/IMT Buc.

Tehnologie microstructuri;

 

Engleza, franceza

Tehnologie microstructuri;

Fizica electronica;

Caracterizarea suprefetelor, interfetelor si straturilor subtiri

Podaru Cecilia

CS II

Ing.chim.

/IMT Buc.

Tehnologie microstructuri;

Engleza, franceza

Tehnologie microstructuri;

Tehnologia substantelor anorganice

Iancu Eremia

 

specialist

Ing. electronist

electronica aplicata

rusa,

engleza

- Depanare electronica a echipamentelor

din linia tehnologica de procesare structuri;

- Testare si masuratori electrice de dispozitiv

Dobre Tamita

participant

tehnician

electronist ; CDS

engleza

- Operator procese de curatiri chimice si procese termice: oxidari si difuzii ; etalare rezisti. - Operator statie apa deionizata

Colotela Mircea

participant

maistru

electronist; CDS

 

Operator depuneri straturi prin LPCVD si APCVD, statie de neutralizare ape reziduale

Gheorghe Marian

participant

tehnician

electronist; CDS

 

- Operator depuneri in vid

- Intretinere electonica echipamente depuneri in vid si cuptoare de difuzie

Gheorghe Elena

participant

tehnician

electronist; CDS

 

-Operator procese fotolitografice, si corodari in plasma

Mihailescu Constantin

participant

tehnician

CDS

 

- Operator procese fotolitografice, si corodari in plasma. Intretinere masini de aliniere

Nistor Elena

participant

laborant chimist

laborant chimist; CDS

 

- Operator procese de curatiri si corodari chimice; depuneri straturi subtiri oxidice TEOS/LPCVD

Paznicu Marioara

participant

Operator CDS

CDS

 

- Operator procese de curatiri chimice si procese termice: oxidari si difuzii

Stama Vasile

participant

tehnician

CDS

 

- Operator implantari ionice si depuneri in vid prin evaporare si sputterin

INCD pentru STIINTE BIOLOGICE (INSB)

Bucur Bogdan

Resp. stiintific proiect

chimist

Dr. In chimie

CS III

Chimie analitica, Bioanaliza

Engleza

Franceza

Realizare de biosenzori, tehnici de analiza in flux, electrochimie

Litescu Simona

CS II

chimist

Dr. In chimie

Chimie analitica, Electrochimie, Biochimie

Engleza

Franceza,

Italiana

Analiza antioxidanti, analize biochimice, caracterizare sisteme biochimice.

Teodor Eugenia

CS II

biochimist

Dr.,

enzimologie

Engleza

Franceza

Imobilizare enzime,

cromatografie

Gabriela Paun

CS III

chimist

Dr. Ing

biochimie

Engleza

Franceza

Imobilizare enzime. Recuperarea si concentrarea unor principii active din plante.

Bucur Petruta-Madalina

CS

chimist

Dr. in chimie

Chimie analitica, Bioanaliza

Engleza

Realizare de biosenzori, electrochimie, imobilizare enzime

Gatea Florentina

CS III

Biochimist drd

biochimie

Engleza

Franceza

Cromatografie, extractie si concentrare de compusi

Rugina Alexandrina

CS III

Biolog drd.

 

biochimie

Engleza

Franceza

enzimologie

Diaconu Mirela

CS

chimist Doctorand,

Chimie analitica, Biosenzori

Franceza

Engleza

Biosenzori bazati pe inhibitie,

electrochimie

Neagu Elena

CS

Biolog drd.

Biologie

franceza

Extracte vegetale, enzimologie

Moroeanu Veronica

CS

Biochimist, drd

biochimie

engleza

enzimologie

Eremia Sandra

AC

chimist Doctorand,

Chimie analitica, biosenzori

Engleza, Franceza

Stagiu doctorat in Franta in domeniul biosenzorilor; Analize compusi toxici cu biosenzori enzimatici

Ioana Vasilescu

AC

chimist Doctorand,

Chimie analitica, electrochimie

engleza

Analiza de aminoacizi

Penu Ramona

AC

chimist Doctorand,

Chimie analitica

engleza

Electrochimie si cataliza

Danila Alina

AC

chimist Doctorand,

Inginerie chimica

Engleza, germana

cromatografie

Albu Camelia

AC

chimist Doctorand,

Chimie analitica, cromatografie

engleza

Analize probe cu matrice complexa

Tache Andreea

CS

Chimist

Doctorand

Chimie analitica

engleza

Electrochimie si cataliza

Baiant Elena

tehnician

(T1)

 

-

Preparare solutii, operare PC

Buzoianu Rodica

tehnician

(T1)

 

engleza

Preparare solutii, operare PC

Alionte Aurelia

tehnician

(TII)

 

-

Preparare solutii, operare PC

Balasoiu Mariana

tehnician

(TII)

 

-

Preparare solutii, operare PC

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI (UPB)

Radu Gabriel Lucian

Prof. univ.

Resp. stiintific proiect

Prof

dr. ing.

Chimie analitica,

Bioanaliza

Engleza

Franceza

Realizare biosenzori, caracterizare sisteme bioanalitice, electrochimie

Nechifor Gheorghe

Profesor

universitar

Prof

dr. ing.

Tehnologie chimica, organica, chimie fizica

Engleza

Franceza

Sinteza si caracterizare nanomateriale, Aplicatii particule submicronice

Eugenia Totu

CS

Dr. in chimie

Chimie analitica

engleza

Electrochimie

Stefan Voicu

CS

Doctorand,

Ing. chimist

Chimie analitica

engleza

Biosenzori,

Electrochimie

Craciun Mihaela Emanuela

CS

SL, Doctorand

Chimie analitica

engleza

Biosenzori,

Electrochimie

INCD pentru ECOLOGIE INDUSTRIALA (ECOIND)

PETRE JANA

CS II, Responsabil proiect

Chimist

/ECOIND

Chimie analitica

Engleza, franceza

Analize fizico-chimice cromatografice şi  spectrometrice  pentru dozarea  indicatorilor chimici organici si anorganici din factori de mediu apa, sol si namoluri;

Studii privind controlul performantelor analitice ale metodelor de analiza prin tehnici statistice;

Director proiecte in programe CALIST, Nucleu,CEEX, in parteneriat.

DUMITRU STANILOAE

CS II /cercetator

Biochimist /ECOIND

Biochimie Doctor in chimie analitica

Engleza, franceza

Analize fizico-chimice din probe de mediu si din industria farmaceutica prin tehnici spectrometrice (UV-VIS, IR, AAS), cromatografice (HPLC, GC, GC-MS).

Tratarea si epurarea apelor uzate prin procedee fizico-chimice si biologice.

Participare la proiecte nationale si internationale

NICULESCU MARCELA

CS III /cercetator

Chimist, /ECOIND

Chimie analitica

Engleza, franceza

Experienta in analiza gaz-cromatografica a poluantilor organici volatili , produse petroliere, pesticide si compusi fenolici;

Elaborare de metode noi de analiza a  unor  impurificatori specifici din ape si din sol;

Director proiecte in programe Nucleu

VASILE IANCU

CS

Chimist,

/ECOIND

Chimie analitica

Engleza, franceza

Analize HPLC si spectrometrice IR pentru poluanti organici persistenti din apa, sol si deseuri;

Analize metale grele prin tehnica AAS;

Participare la proiecte nationale si internationale

 

inapoi