MICROSEN
Home Despre proiect Stadiul relizarii proiectului
Diseminare   Contact

 


 

Obiective

inapoi

Obiectivele generale si specifice ale proiectului

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea competitivitatii cercetarii romanesti in domeniul micro/nano-biosenzorilor (prioritatea tematica 1.7.6. Tehnologii microfluidice, micro/nano- biosenzori, laboratoare pe un cip, „microarrays”, micro- şi nanostructuri şi micro- şi nanosisteme pentru diagnosticare şi tratament medical). Cresterea competitivitatii se va obtine prin constituirea unui parteneriat multidisciplinar, reprezentativ la nivel national pentru domeniul vizat  si prin dezvoltarea resurselor CD la principalii parteneri. Se preconizeaza atat o dezvoltare a facilitatilor de interes national prin completari de dotare esentiale pentru obtinerea performantelor propuse, cat si accesul la infrastructuri la nivel european, la parteneri cu care membrii consortiului au colaborari.

Obiectivul specific reprezinta o masura a competitivitatii dobandite. In cadrul proiectului, se va realiza la nivel de prototip transferabil, un micro-biosenzor pentru detectia de pesticide organofosforice in probe de mediu si alimente. In contextul necesitatii imperative de aliniere la normele si standardele Uniunii Europene in ceea ce priveste calitatea produselor alimentare, siguranta alimentara precum si calitatea mediului, micro-biosenzorii realizati in carul acestui proiect ofera un sistem simplu, rapid si sensibil pentru detectia pesticidelor (in special a insecticidelor organofosforice) din probe de mediu si din alimente. Se obtine o reducere semnificativa a duratei si a costurilor de efectuare a analizelor. Trebuie tinut cont si de faptul ca in marea majoritate a situatiilor, laboratoarele pentru analizele de rutina din Romania nu dispun de dotarea pentru analize cromatografice (care reprezinta varianta scumpa si de durata mare pentru efectuarea a determinarilor). Prin utilizarea acestor micro-biosenzori, laboratoarele de încercări vor putea efectua un control prompt şi adecvat al nivelului de contaminare cu pesticide. Micro-biosenzorii realizati vor furniza date la nivel de ppb, ceea ce reprezinta un nivel competitiv pe plan international.

Se va asigura o diseminare larga a rezultatelor atat prin pagina de web a proiectului cat si prin conectarea nemijlocita la alte retele de CD, nationale si internationale. Rezultatele originale vor fi prezentate in cadrul a 3 comunicari stiintifice la Conferinte Internationale de prestigiu in domeniu. O atentie deosebita va fi acordata diseminarii rezultatelor catre beneficiari si catre sectorul privat. Realizarea micro-biosenzorului pe platforma Baneasa, confera conditii optime de transfer catre IMM-uri, acestea fiind asigurate in cadrul Parcului Stiintific si Tehnologic MINATECH-RO.

Cresterea performatelor de CD la nivelul consortiului se ve reflecta in promovarea a 2 cereri de brevete la nivel OSIM si EPO si publicarea a 2 articole in reviste recunoscute ISI.

Detalierea activitatilor in corelatie cu obiectivele propuse

Obiectivul privind cresterea competitivitatii cercetarii romanesti in domeniul micro/nano-biosenzorilor, prin constituirea unui parteneriat multidisciplinar, reprezentativ la nivel national pentru domeniul vizat, este realizat prin activitatea de constituire a retelei de CD in domeniul micro-biosenzorilor pentru detectia pesticidelor in probe de mediu si alimente, elaborarea paginii de web a acestei retelei si conectarea la retele CD nationale si internationale, activitati propuse pentru etapa I de realizare a proiectului.

Pentru cresterea competitivitatii cercetarii romanesti in domeniul micro/nano-biosenzorilor prin dezvoltarea facilitatilor de interes national si accesul la infrastructuri la nivel european s-au prevazut urmatoarele activitati, pe etapele de realizare a proiectului:

  • Completari de dotare (etapele II, III, IV si V);
  • Schimburi de buna practica (etapa II).
  • Vizite de lucru/ pregatire (etapele III si V).

Pentru atingerea obiectivului concret, realizarea micro-biosenzorului la nivel de produs transferabil, s-a prevazut urmatoarea succesiune de activitati, pe etapele de realizare a proiectului:

  • Studiu privind directiile de dezvoltare in domeniu, pe plan mondial si pentru Romania (etapa I).
  • Elaborarea si experimentarea unor solutii noi, constructive/ tehnologice, pentru realizarea in cadrul consortiului a unui micro-biosenzor pentru detectia pesticidelor in mediul apos si in alimente, competitiv pe plan mondial (etapa II).
  • Realizarea modelului experimental de micro-biosenzor  pentru detectia pesticidelor in probe de mediu si alimente (etapa III).
  • Exp. modelului de micro-biosenzor realizat si concluzii privind imbunatatirea acestuia (etapa IV).
  • Realizarea prototipului de micro-biosenzor pentru detectia pesticidelor in probe de mediu si  alimente (etapa V).
  • Experimentarea prototipului de micro-biosenzor  pentru detectia pesticidelor in probe de mediu si alimente (etapa VI).

        Indeplinirea obiectivelor legate de diseminarea rezultatelor se regaseste atat in utilizarea si actualizarea cu caracter permanent a paginii de web a retelei / proiectului cat si in activitatile prevazute explicit la etapele IV si VI :

  • Diseminare rezultate prin participare la conferinte si publicare. Propuneri de brevetare a rezultatelor originale.

inapoi