Tehnologii cu grad scazut de poluare pentru obtinerea celulelor fotovoltaice utilizand materiale oxidice nanostructurat-NANOMATCELL

 

 

 

Parteneri

CO - Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie, IMT-Bucuresti
Director de proiect, Dr. Elena MANEA

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM
Responsabil de proiect, Dr. C-tin LOGOFATU

Institutul de Cercetari Electrotehnice- ICPE-SA
Responsabil de proiect, Dr. Dan TEODOREANU

Universitatea Politehnica Bucuresti - UPB
Responsabil de proiect, Dr. Florin. BABARADA