Date generale despre proiect

Titlul proiectului: Development of reference methods for hazard identification, risk assessment and LCA of engineered nanomaterials - NanoValid
Contract EU: 263147 Adresa web: (www.nanovalid.eu)

Proiect finantat prin programul CAPACITATI, Modul III: Proiecte pentru finanţarea participării unităţilor CDI româneşti în proiecte internaţionale PC7.


Total budget of more than 13 mio EUR

Proiect coordonat de NordMijlo AB Sweden, Rudolf Reuther

Grant Agreement No.: 263147 (2011-2015)
FP7-NMP-2010-LARGE-4
Effective Date: 2011-11-01
Responsabil proiect din partea IMT Bucuresti - Dr. Mihaela Kusko

Consortiu

Consortiul NanoValid este format din 29 parteneri din 19 tari.

Descrierea proiectului

Acest proiect isi propune sa adune metodele actuale de testare analitica si a toxicitatii in vederea unei intercalibrari si validari a acestora. Acolo unde este necesar, metodele si materialele testate vor fi modificate, adaptate si validate, fiind dezvoltate noi metode de referinta, in cooperare cu institutiille internationale implicate in acest domeniu al standardizarii, precum si cu cele din industrie. Fezabilitatea metodelor de caracterizare si testare va fi evaluata prin intermediul studiilor de caz, pentru a determina o imbunatatire a sistemelor actuale de monitorizare precum si dezvoltarea unor strategii pentru risk management.