E-News, proiect TGE-PLAT - Nr. 8
Tehnologiile Generice Esentiale (TGE) aplicate in beneficiul IMM-urilor din România.

Pentru informatii detaliate privind celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
31 August 2018
Activități în cadrul proiectului TGE-PLAT

Activitățile de tip A.  Stimularea transferului de cunoștințe

 • Sub-activitatea A1. Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate
  Va invitam sa accesati Broșura privind oferta de expertiză, servicii CD și echipamente a IMT București  pentru domeniile microsenzori, componente fotonice, dispozitive și sisteme pentru unde milimetrice.  În broșură sunt prezentate expertiza, facilitățile tehnologice și serviciile de simulare/modelare/proiectare asistată de calculator, de procesare tehnologică, de caracterizare, de fiabilitate și caracterizare în înalta frecvență, pe care IMT le pune la dispoziție partenerilor din industrie. 
 • Sub-activitatea A3. Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile și  organizarea de evenimente tematice.
  În cadrul A3 au continuat întalnirile individuale cu întreprinderile, în cadrul unor vizite la IMT sau la sediul unor firme interesate de colaborare.
  În luna noiembrie va avea loc al treilea eveniment tematic. Informațiile vor fi afișate pe pagina de web a proiectului. (www.imt.ro/TGE-PLAT)
 • Sub-activitatea A.4. Instruirea personalului organizației de cercetare implicat în activitățile de tip A.
  Din seria de articole/ prezentări scrise de experții ITT din proiect pe temele cursurilor: proprietate intelectuală, transfer tehnologic și inovare, vă prezentăm un nou articol cu titlul: Proprietatea intelectuală si protecția ei. Vor urma alte prezentari referitoare la concepte de bază, metode și instrumente științifice de suport pentru un transfer tehnologic eficient, potențial generator și catalizator al inovării in companiile industriale colaboratoare ale IMT-București, prezente și viitoare.
 • Sub-activitatea A.5. Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe.
  Specialiștii ITT din proiect au identificat noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștinte și discuta oportunitatile de colaborare cu Centre de Transfer Tehnologic.

Activitățile de tip B și C.

A fost lansat apelul de proiecte de tip B- accesul intreprinderilor la facilitati, instalatii, echipamente si tip C- Activitati de transfer de abilitati/ competente CD si de sprijinire a inovarii: http://www.imt.ro/TGE-PLAT/apel_proiecteB,C.php.

Apelul de proiecte este cu depunere continua, pana la epuizarea fonsurilor alocate.

Activitățile de tip D.  Activități de cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă

Începând din 8 martie a.c. au intrat în implementare cele 6 proiecte de cercetare-dezvoltare in colaborare efectiva cu firme:

 • Sistem de imagistică pasivă cu unde milimetrice pentru scanarea rapidă a persoanelor, cu aplicație in domeniul securității (ACCENT PRO 2000 SRL-IMT)
 • Sistem Optic Formator de imagine de înaltă calitate, cu elemente optice difractive, în domeniul spectral LWIR, destinat sistemelor multisenzor (PRO OPTICA SA-IMT)
 • Platformă senzitivă cu senzor SAW pentru detecția de gaze inflamabile, potențial explozive (SC ROM-QUARTZ SA- IMT)
 • Dezvoltarea unei tehnologii pentru realizarea de microparticule holografice metalice de securitate (SC OPTOELECTRONICA-2001 SA- IMT)
 • Sistem optic formator de imagine folosind componente "Free-Form" (FF) și tehnologie de realizare a acestora (ROVSOL SRL- IMT)
 • Microsenzori electrochimici pentru detecția rapidă și selectivă a pesticidelor (SC DDS DIAGNOSTIC SRL - IMT)

Pentru acest tip de proiect buget prevazut a fost epuizat.

Informații de interes privind activitatea din IMT

Misiunea laboratorului este cercetarea, dezvoltarea și educaţia în domeniul micro și nano-fluidicii. Principala preocupare a laboratorului este modelarea, simularea și proiectarea dispozitivelor microfluidice de tipul lab-on-a-chip pentru aplicaţii în diagnoze clinice și medicină regenerativă.

Laboratorul de micro- și nano-fluidică este rezultatul proiectului multidisciplinar POSCCE, O.2.1.2 Nr. 209, ID 665, Fabrică microfluidică pentru auto-asamblarea asistată a nanosistemelor (MICRONANOFAB), care a reunit specialişti din domeniul micro- nanotehnologiei, chimiei, biologiei moleculare, și care a avut ca obiectiv fundamental realizarea până la nivel de prototip a unui sistem microfluidic integrat capabil să dozeze, să încapsuleze și să livreze la ţintă, diferite substanţe pentru tratament medical.

O prezentare a acestuia puteți vizualiza aici.

Competiții și informații de interes pentru firme


Potențiale linii de finantări deschise pentru organizații de cercetare-dezvoltare și pentru societăti comerciale:

  • POC, 1.2.1 Start-up și Spin-off - Secțiunea C
   Activități eligibile: Activități de CD,  Achiziția de servicii pentru CD, Achiziția de servicii de consultanța pentru inovare, Achiziția de servicii suport pentru inovare, Activitați pentru introducerea in producție și realizare produs/ proces/tehnologie/serviciu, Activități de procurare de materii prime și materiale necesare realizării proiectului, Activități pentru inființarea și inregistrarea spin-off-urilor.
   Termen limită: 31 decembrie 2023.

  • EEA Grants - Proiecte Colaborative de Cercetare
   Scop: Finanțarea proiectelor colaborative de cercetare care urmăresc dezvoltarea cunoștințelor bazate pe cercetare în România.
   Arii tematice: Energy; Environment; Health; Social sciences and humanities, including gender studies and social inclusion studies; ICT; Biotechnology.
   Pentru identificarea partenerilor aveti la dispoziție Baza de date căutare parteneri pentru granturile EEA și norvegiene.
   Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 1 octombrie 2018 


  • MecanismulFinanciar SEE 2014-2021. Programul dezvoltarea IMM-urilor in Romania. Primul apel de proiecte

   Programul va finanța proiecte propuse de întreprinderi românești în unul din cele trei arii de interes: 1.Inovare verde în industrie, 2. Creșterea albastră
   3. TI&C. Companiile mari pot solicita pana la 2.000.000 Euro iar IMM- urile pot solicita intre 50.000 si 200.000 Euro cu o rata de cofinantare diferita de la o activitate la alta pentru urmatoarele investitii si activitati. Gasiti aici toate detaliile competiei, inclusiv un ghid in limba romana.
   Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 1 noiembrie 2018, ora 13- ora Romaniei.

  • Cecuri de inovare
   Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) şi UEFISCDI continuă competiția Cecuri de Inovare. Cecurile de inovare trebuie să rezolve probleme CDI punctuale ale beneficiarilor, care nu pot fi rezolvate intern și care necesita o abordare cu potenţial real pentru noi produse /servicii cu impact în piață.
   Cererile de finanţare se depun în regim continuu, până la epuizarea bugetului.
   Detalii privind condiţiile de participare sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/cecuri-de-inovare

  ____________________________

Ministerul Cercetării și Inovării în parteneriat cu Întreprinderea Comună ECSEL JU și Universitatea de Vest din Timișoara, vă invită la evenimentul: ”Info Day ECSEL JU”. Evenimentul va avea loc în data de 14 septembrie 2018 începând cu ora 10:00.

Vă invităm să consultati programul evenimentului. Participarea este gratuită însă înregistrarea este obligatorie. Înscrierile la eveniment se pot face aici.

__________________________

 • TRANSFERUL TEHNOLOGIC ȘI FIRMELE INOVATIVE: CONCEPTE, METODE ȘI INSTRUMENTE ȘTIINȚIFICE SUPORT
  Serie de prezentări -

Sub această denumire generică, s-a deschis o serie de prezentări de concepte de bază, metode și instrumente știintifice de suport pentru un transfer tehnologic eficient, transfer potențial generator și catalizator al inovării în companiile industriale colaboratoare ale IMT-București, prezente și viitoare.

Vă propunem spre studiu un nou articol: Proprietatea intelectuală si protecția ei - autor Dr. Nicolae (Nichi) Varachiu, IMT-București, specialist proprietate intelectuală și transfer tehnologic în cadrul proiectului TGE PLAT.

Informații privind evenimente de interes general pentru domeniul proiectului

 • Academia Română va organiza,in luna Noiembrie 2018, doua evenimente: 

  • 6 noiembrie 2018, "Forum Românii în micro- si nanoelectronică" (vom reveni cu detalii).
  • 7 noiembrie 2018, a 17-a editie a "Seminarului Național de Nanoștiință și Nanotehnologie" (SNN 2018), in colaborare cu INCD pentru Microtehnologie-IMT București  (vom reveni cu detalii).

  ____________________________

 • INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CONFERENCE 2018 ( CAS), eveniment IEEE, organizat anual de catre INCD pentru Microtehnologie-IMT București

Cea de-a 41-a ediție a Conferinței Internationale de Semiconductori se desfașoară anul acesta în intervalul 10- 12 octombrie 2018, la Sinaia. Informații complete se gasesc la adresa www.imt.ro/cas

Programul preliminar poate fi consultat aici.

Tematicile conferinței sunt: Nanoscience and Nanoengineering; Micro- and nanophotonics and Optoelectronics; Microwave and Millimeter Wave Circuits and Systems; Microsensors and Microsystems; Modelling; Semiconductor Devices; Integrated Circuits.

Lucrările acceptate și prezentate la conferintă vor fi publicate în CAS 2018 Proceedings și ulterior vor fi disponibile pe IEEE Xplore Digital Library.
CAS 2018 vă oferă oportunitatea de a interacționa cu specialisti de renume invitați din mediul academic și industrial, din țări precum Franța, Germania, Irlanda, Italia, Japonia, Olanda, România, Serbia, ce vor prezenta cele mai noi rezultate ale cercetărilor în domeniile conferintei.

Management Comunicare TGE-PLAT