CANCELLAB

Laborator de analiza pe un cip pentru detectia activităţii celulelor tumorale

Finantat de:

Despre proiect Rezultate estimate Obiective Impactul proiectului Parteneri
¤ Impactul proiectului proiectului [inapoi la pagina principala]

Rezultatele proiectului vor conduce la imbunatatirea calitatii vietii sub diferite aspecte: social, economic, de mediu.

 • Impactul tehnico-ştiinţific este relevat prin: Deschiderea unor noi direcţii de cercetare, oportunităţi de perfecţionare şi dezvoltare a sferei de interes pentru tinerii cercetători cu efect în limitarea exodului către alte ţări; Documentarea, metodologia de lucru, rezultatele experimentale şi concluziile constatate vor fi puse la dispozitia specialiştilor in domeniu şi vor constitui punctul de plecare pentru alte teme de cercetare; Colaborări cu alte instituţii din tară şi străinătate cu preocupări similare; In implementarea obiectivelor proiectului sunt antrenaţi 7 tineri (cu vârste sub 30 ani) doctoranzi, iar experimentele realizate de către ei în cadrul proiectului vor putea fi folosite în tezele de doctorat.

 • Impactul social al proiectului este major, prin deschiderea unor noi direcţii de cercetare pentru creşterea gradului de sănătate a populaţiei permiţând rezultate terapeutice net superioare şi o mai bună şi rapidă reintegrare socio - profesională a bolnavilor. Problemele pe care le poate soluţiona proiectul au o adresabilitate socială şi profesională de maximă importanţă, care poate fi rezumată astfel:
  • Crearea unor noi locuri de muncă şi deschiderea unor noi direcţii de cercetare, cu implicaţii pe termen mediu şi lung asupra asigurării stabilităţii şi perfecţionării personalului, în condiţiile în care subfinanţarea cercetării din fonduri publice este deja evidentă;
  • Creşterea gradului de sănătate a populaţiei prin reducerea numărului bolnavilor expuşi eşecurilor terapeutice;
  • Scăderea riscului de recidivă tumorală şi metastazare prin dezvoltarea unor metode specifice şi eficiente de realizare a unor vehicule test pentru detecţia precoce a celulelor melanom;
  • Efortul material şi impactul psihologic asupra pacientului şi familiei acestuia se reduce simtitor;
  • Evidenţiază perspectiva de creştere a cercetării ştiinţifice prin noi oportunităţi de participare a tinerilor în programe de cercetare şi crearea a noi locuri de muncă;
  • De asemenea, proiectul aduce importante beneficii sociale prin reducerea perioadei de reintegrare în circuitul socio – economic a pacienţilor (la locul de muncă, în familie şi în societate). Experimentele fizice şi biochimice care sunt prevăzute pentru realizarea obiectivelor proiectului, respectă condiţiile referitoare la bioetică, la deversarea fluidelor reziduale şi degajarea vaporilor în atmosferă. Conform acestui principiu, nu se pune problema afectării echilibrului natural al mediului înconjurător şi resurselor naturale, dar nici a stării de sănătate a personalului din laborator, deci nu există riscul apariţiei unor boli profesionale care să aibă un impact social negativ asupra personalului şi familiilor acestora.

 • Impactul economic: prin abordarea unor cercetări complexe, adesea la frontiera cunoaşterii, cu aplicabilitate în domeniul ştiinţelor vieţii, se aduc contribuţii importante la creşterea competitivităţii instituţiilor partenere în proiect prin crearea premiselor pentru dezvoltarea unor procese şi dispozitive noi, inovative, cu funcţionalitate ridicată.
  În cadrul proiectului se crează un colectiv puternic, multidisciplinar, capabil să abordeze probleme de interfaţă in domeniul bio-nano-ingineriei.
  Colaborarea între cercetare şi industrie dezvoltată şi consolidată în cadrul proiectului este extrem de importantă şi pentru creşterea vizibilităţii cercetării în sfera de interes a agenţilor economici.
  Impactul economic poate fi evaluat şi prin reducerea cheltuielilor pentru sănătate ale populaţiei, prin stabilirea unui algoritm de diagnostic şi terapie eficient, economii substanţiale la nivel de cheltuieli de spitalizare prin diminuarea medicaţiei, reducerea numărului zilelor de spitalizare şi reducerea costurilor aferente diagnosticării şi tratamentului. Nanosistemele autoasamblate destinate să livreze medicamente sau gene doar în anumite celule sau în anumite ţesuturi pentru bioimagistică sunt fără indoială de importanţă foarte mare pentru diagnosticul şi tratamentul diverselor patologii şi pot deveni fezabile din punct de vedere economic. In contextul bolii neoplazice aceste cheltuieli sunt foarte ridicate. Proiectul vine să sprijine un nou segment aflat în dezvoltare - îngrijirile medicale la domiciliu, care permit reducerea substanţială a cheltuielilor, comparativ cu regimul de spitalizare. Permite apariţia unor noi locuri de muncă în domeniile medicaţiei opioide şi ale promovării produselor medicale, contribuind la dezvoltarea economică, creşterea cifrei de afaceri şi obţinerea de profit (creşterea produsului intern brut).

[inapoi la pagina principala]

¤ Proiect coordonat de:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie- IMT Bucuresti
http://www.imt.ro/

 

¤ Proiect in parteneriat cu: [mai multe detalii]

 • SPITAL LOTUS SRL
 • SC DDS Diagnostic SRL
Informatii generale   Contact
Proiect finantat in cadrul Programului Parteneriate in domenii de Cercetare Prioritate, Cercetare Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa PN-II-PT-PCCA-2013-4.
Contract Nr. 208/2014.
 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie- IMT Bucuresti
Director de proiect: Dr. Catalin Marculescu
E-mail: catalin[dot]marculescu[at]imt[dot]ro
Tel:  +40-21-269.07.70; +40-21-269.07.74;
Fax: +40-21-269.07.72; +40-21-269.07.76;
Website: www.imt.ro

Copyright © 2014 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti. Toate drepturile rezervate.