CANCELLAB

Laborator de analiza pe un cip pentru detectia activităţii celulelor tumorale

Finantat de:

Despre proiect Rezultate estimate Obiective Impactul proiectului Parteneri
¤ Obiectivele proiectului [inapoi la pagina principala]

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

 • crearea unui parteneriat de durata al cercetarii stiintifice cu industria, care sa depaseasca limitele temporare ale proiectului;
 • realizarea demonstratorului dispozitivului „lab-on-a-chip” integrat pentru detectia precoce a melanomului;
 • implementarea, optimizarea proceselor si transferul rapid al rezultatelor catre partenerii industriali.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Implementarea unor noi metode performante pentru modelarea si monitorizarea activitatii celulare prin detectie moleculara amplificata plasmonic de nanoparticule si spectroscopie de impedanta electrochimica.
 • Sinteza, fabricarea si autoasamblarea nanosistemelor; biofunctionalizarea nanosistemelor cu biomolecule sau biopolimeri.
 • Studii si experimente preliminarii asupra diverselor tehnici de investigatie spectroscopica a rezonantei plasmonice localizate pe nanoparticulele metalice cu aplicatii în biodetectie.
 • Modelarea, proiectarea si realizarea biosenzorilor pentru detectia activitatii celulelor melanom, dar si detectia “label free” în panel a unor biomarkeri importanti în pronosticul si monitorizarea evolutiei melanomului malign.
 • Modelarea, proiectarea, optimizarea si realizarea biochipului demonstrator.
 • Interpretarea si validarea rezultatelor prin corelarea cu analize clinice actuale.
 • Diseminarea rezultatelor – caracter permanent. Generarea unui impact pozitiv în comunitatea stiintifica internationala prin publicarea rezultatelor cercetarii în jurnale internationale cotate în sistemul ISI Thomson.
 • Publicarea rezulatelor cercetarii în reviste internationale de prestigiu este o autentificare a calitatii cercetarii, iar obiectivul propus – la nivelul publicatilor - este in concordanta cu cerintele unui nivel competitiv în domeniu.
 • Identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor originale obtinute în cadrul proiectului.
 • Formarea si dezvoltarea resursei umane implicate în realizarea proiectului. Tinerii doctoranzi (7) si doctori (3 cu doctoratul sustinut în ultimii 4 ani si cu varste sub 33 ani, inclus fiind si directorul proiectului) vor fi implicati în toate aspectele realizarii obiectivelor proiectului, acestia avand posibilitatea sa lucreze sub supravegherea atenta a cercetatorilor experimentati.

[inapoi la pagina principala]

¤ Proiect coordonat de:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie- IMT Bucuresti
http://www.imt.ro/

 

¤ Proiect in parteneriat cu: [mai multe detalii]

 • SPITAL LOTUS SRL
 • SC DDS Diagnostic SRL
Informatii generale   Contact
Proiect finantat in cadrul Programului Parteneriate in domenii de Cercetare Prioritate, Cercetare Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa PN-II-PT-PCCA-2013-4.
Contract Nr. 208/2014.
 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie- IMT Bucuresti
Director de proiect: Dr. Catalin Marculescu
E-mail: catalin[dot]marculescu[at]imt[dot]ro
Tel:  +40-21-269.07.70; +40-21-269.07.74;
Fax: +40-21-269.07.72; +40-21-269.07.76;
Website: www.imt.ro

Copyright © 2014 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti. Toate drepturile rezervate.