Realizarea de interfete biohibride siliciu-proteine cu aplicatii in bionanodetectie

 

 

Obiectivele generale

Obiective specifice ale proiectului:

Obiectivul 1: Bio-functionalizarea suportului solid (Si, Si nanocristalin, Au/Si; Au/PS)
(a) studierea si experimentarea unor metode de obtinerea de materiale nanocompozite  multifunctionale cu proprietati controlate (PL) cu potentiale aplicatii in (bio)senzori;
(b) studierea si experimentarea unor metode de obtinerea a nanoparticulelor de Au, uniforme si reproductibile cu potentiale aplicatii in SERS sau in retele de nanoelectrozi;
(c) studierea si experimentarea metodei de autoasamblare (SAM) a unor molecule de tioli pe suprafete nanostructurate Au/Si si Au/Si nanocristalin pentru functionalizari specifice, stabilizarea suprafetei, linker chimic intre substrat si biomolecule;
(d) studierea si experimentarea atasarii covalente a moleculelor de proteine pe suprafeta Si prin grupari amino, carboxil, hidroxil si tiol cu aplicatii in bionanodetectie (SEIR, SERS, spectroscopie de fluorescenta in tehnologia microarray-urilor cu proteine);

Obiectivul 2: Biodetectia de proteine 
(a) Caracterizarea suprafetelor de siliciu nanostructurate si functionalizate; Mono- sau multistraturile organice subtiri (50 nm), covalent legate sau depuse pe suportul de siliciu, pe PS sau pe Au anterior mentionate, vor fi caracterizate prin diferite metode: diferite tehnici de microscopie, elipsometrie, difractie de raze X, metode polarografice.
(b) Biodetectia de proteine atasate de suprafata prin spectroscopie IR (SEIR), Raman (SERS) si Fluorescenta

Obiective secundare
- acumularea de cunostinte pentru dezvoltare de microdispozitive cu arhitecturi supra-moleculare;
- optimizarea biointerfetei Si-biomolecula in corelatie cu aplicatii specifice.
- stabilirea parametrilor de intrare pentru proiectarea unei platforme de testare a interfetelor biohibride pe un chip de Si, cu care sa se poate efectua masuratori electrice si optice in timp real;