Activități din proiect dedicate firmelor

 

Sunt prezentate succint activitățile de tip A (pregătire a transferului de cunoștințe) și cele de tip B, C, și D (care necesită cofinanțare din partea întreprinderii).

Activitatea A- Stimularea transferului de cunoștințe

Sub-activitatea A.2Asistentă directă acordată întreprinderilor. Se va acorda asistență directă pentru identificarea din oferta de expertiză disponibilă a organizației de cercetare a rezultatelor CD care se potrivesc cu nevoile și cerințele afacerii întreprinderii care sunt posibilitățile concrete de sprijin din partea organizației de cercetare. Activitățile de asistență se vor desfășura la solicitarea întreprinderilor respective și au scopul de a prezenta care este potențialul ofertei institutului, furnizând anumite detalii necesare pentru ca aceștia să își poate formula solicitările. Se vor conveni practicile de confidențialitate pentru a proteja informațiile legate de perspectivele de afaceri ale firmei etc.

Sub-activitatea A.3 Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile și  organizarea de evenimente tematice
Se va căuta sa se acorde asistență întreprinderilor pentru solicitări punctuale: asistenţă tehnologică, consiliere pentru managementul inovării, consiliere și expertiză pentru validarea ideii/soluției (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa și implementa soluțiile tehnice inovative potrivite), consiliere pentru obținerea, protejarea şi comercializarea drepturilor de proprietate industrială, consiliere referitor la utilizarea standardelor și a reglementărilor pe care le conțin, consiliere pentru acces la diverse surse de finanțare a CDI (inclusiv programe naționale/europene și instrumente financiare). Acțiunile cele mai importante sunt întâlnirile individuale (bilaterale) cu întreprinderile și evenimentele tematice.

  • Organizarea de evenimente tematice la care vor fi invitate atât firmele care deja și-au exprimat interesul în colaborare, precum și alte firme identificate pe parcursul derulării proiectului. Se va urmări atragerea unui număr cât mai mare de firme. La aceste evenimente vor fi invitați și vorbitori din alte organizații (universități, firme străine) și se vor prezenta și evaluări ale evoluției pe plan mondial a unui domeniu de interes, inclusiv direcții CD complementare preocupărilor institutului. Un rol special va fi acordat potențialului aplicativ al tehnologiilor generice esențiale (TGE), în mod special posibilităților noi oferite de dezvoltarea domeniului nanotehnologiilor (de exemplu folosirea grafenei, strat monoatomic de atomi de carbon).
  • Organizarea de întâlniri bilaterale (IMT-firma) în cadrul unor vizite reciproce. Întâlnirile vor avea un caracter exploratoriu, pentru identificarea cerințelor și posibilităților de valorificare a cercetării desfășurate de IMT în domeniul proiectului.

Activitatea B- Accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente

Sub-activitatea B.1 Acces la infrastructură/ laboratoare/ echipamente CD

  • Asigurarea de servicii la comandă, sub forma de analize, testări, procese tehnologice (acces întreprinderilor la servicii efectuate de personal specializat din echipa de implementare) pe bază de contracte notificate spre aprobare la OI.
  • Acces direct la unele echipamente din infrastructura CD a IMT (după o instruire prealabilă a specialiștilor din firme) pe bază de contracte notificate spre aprobare la OI.

Sub-activitatea B.2 Accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-științifice
IMT va pune la dispoziția firmelor, pe baza unor reglementari volume din biblioteca institutului, altă documentație științifică și tehnică.

Sub-activitatea B.3 Închiriere de spații pentru activitățile  întreprinderii
Se vor putea închiria spații de lucru pentru firmele care doresc să își înființeze puncte de lucru pentru aparatura proprie, pe bază de contract contracte notificate spre aprobare la OI.

Activitatea C- Activități de transfer de abilități/competente CD și de sprijinire a inovării

Sub-activitatea C.1.1 Activități de cercetare industrială contractuale

Sub-activitatea C.1.2 Activități de dezvoltare experimentală contractuale

Sub-activitatea C2Detașare de personal cu înaltă calificare
IMT detasează la solicitarea întreprinderii personal cu înaltă calificare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, din organizația de cercetare în întreprinderi, într-o funcție nou creată în cadrul întreprinderii, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului.

Activitatea D- CD în colaborare efectivă

Sub-activitatea D.1 Cercetare industrială în colaborare efectivă

Sub-activitatea D.2 Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă