LABORATOR DE DIFRACTOMETRIE DE RAZE X DE INALTA REZOLUTIE (LADRIX)
 
Home | Obiective | Activitati | Servicii | Rezultate | Contact |        

 

ACTIVITATI

Etapa I Studiu prospectiv de piata privind echipamentul modular de caracterizare nedistructiva de inalta rezolutie a materialelor avansate prin metode de difractie si imprastiere a radiatiilor X

Activitate I.1. Stabilirea caracteristicilor tehnice, metode de analiza, module/accesorii suplimentare si configuratii experimentale necesare configurarii unui difractometru de raze X de inalta rezolutie pentru analize aprofundate de laborator a materialelor avansate

Activitate I.2. Studierea ofertei de piata a firmelor producatoare, a conditilor de livrare, instalare, utilizare, capabilitatilor si posibilitatilor de extindere/modernizare a difractometrelor de inalta rezolutie

Activitate I.3. Diseminare

Activitate I.4. intretinere, reparatii, amenajare spatiu

Etapa II Elaborarea documentatiei de achizitie si licitatie (caiet de sarcini), organizarea licitatiei si achizitia difractometrului modular de inalta rezolutie, a modulelor suplimentare si a consumabilelor necesare pe perioada de garantie

Activitate II.1. intretinere reparatii amenajare spatiu interior

Activitate II.2. intocmire caiet de sarcini pentru achizitia echipamentului

Activitate II.3.Lansare cereri de oferte si organizarea licitatiei pentru achizitia echipament

Activitate II.4. Evaluarea documentatiilor depuse si stabilirea ofertei castigatoare si configuratiei echipamentului, conform cerintelor caietului de sarcini

Activitate II.5. Achizitia echipamentului, a modulelor suplimentare si a consumabilelor necesare pe perioada de garantie

Etapa III infiintarea unui laborator nou de caracterizare morfo-structurala a materialelor avansate prin metode de difractie/imprastiere de raze X

Activitate III.1. Montaj echipament si module suplimentare

Activitate III.2. Perfectionarea personalului