NANO-HF

 

Componente nanoelectronice in domeniul frecventelor inalte bazate pe nanostructuri de carbon pentru comunicatii si monitorizarea mediului.

 

Home
Consortiu
Rezumat
Obiective

Activitati

Date financiare

Rezultate

Diseminare
Lik-uri utile
 

back

Obiective generale si rezultate estimate a fi obtinute

Obiectivele generale ale proiectului sunt:
-dezvoltarea nanoelectronicii bazate pe nanostructuri de carbon
-implementarea unor nanotehnologii care sa permita realizarea unor componente bazate pe CNT la frecvente inalte (HF) cu aplicatii in comunicatii si mediu
-realizarea a trei demonstratoare care sa fructifice proprietatile CNT si grafen si care sa valideze tehnologiile propuse
- cresterea interesului tinerilor si industriei pentru nanoelectronica prin organizarea de workshpuri de nanoelectronica focalizate pe perspectivele industriale ale acestui domeniu.
Pentru realizarea acestor obiective generale, se urmaresc urmatoarele obiective specifice:

Obiectivele specifice proiectului sunt:

1.Modelarea si caracterizarea comportarii nanotuburilor de carbon (CNT) in domeniul microundelor
2.Tehnogolgii pentru CNT si caracterizarea acestora in microunde
3. Imbunatatirea performantelor rezonatoarelor miniaturale de microunde prin integrarea cu filme CNT (demonstrator 1-senzor gaz FBAR acoperit cu CNT)
4. Dispozitive nanoelectronice circuite simple pentru comunicatii (demonstrator 2- tranzistor FET/ CNT)
5.Nanoelectronica pe un singur strat atomic (demonstator 3- nanosistem multifunctional realizat pe grafen)
6.Organizarea a trei workshopuri de nanoelectronica si perspective sale in industrie.
7.Studiu de piata si implementare tehnologica realizat de un IMM.
4. Detalierea activitatilor in corelatie cu obiectivele propuse