Tehnologii cu grad scazut de poluare pentru obtinerea celulelor fotovoltaice utilizand materiale oxidice nanostructurat-NANOMATCELL

 

 

Rezultate

New! Etapa 2- Rezumatul etapei

**************************

Proiectul ofera doua categorii de rezultate:

 • Procese tehnologice noi dezvoltate intr-o tehnologie cu grad scazut de poluare care permite realizarea de celule fotovoltaice cu eficienta crescuta
 • Realizarea unui dispozitiv performant pe baza de materiale oxidice nanostructurate care va putea fi introdus in fabricatie.
 • Un produs certificat in conformitate cu standardele internationale.

Rezultatele estimate a fi realizate sunt:

 • simulari procese tehnologice neconventionale din fluxul de fabricatie al celulelor solare cu straturi nanostructurate
 • obtinere de noi structuri oxidice semiconductoare din TiO2
 • proiectare, modelare dispozitive fotovoltaice
 • caracterizarea morfologica a filmelor subtiri nanostructurate prin metode microscopice ultraperformante; AFM, SEM si XPS
 • masuratori: spectroscopie UV-VIS-IR, FTIR
 • conductibilitate electrica
 • masuratori electro-optice in simulator solar (factor forma, eficienta.)
 • testare celule
 • studii de degradare a performatelor celulelor solare in conditii controlate de temperatura si umiditate

dar si rezultate absolut necesare ca:

 • Analiza tehnico-economica
 • Specificatia tehnica de realizare
 • Documentatia tehnica de realizare
 • Prezentarea si demonstrarea utilitatii demonstratoarelor;
 • Comunicarea si publicarea rezultatelor. (sunt estimate min.6 asticole ISI si min.10 comunicari )
 • Brevetarea rezultatelor  
 • Formarea si perfectionarea resurselor umane inalt specializate intr-un domeniu cu mare potential aplicativ si deschidere europeana