Abordări inovative în tratamentul și controlul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2

Rezultate estimate Obiective Impactul proiectului Parteneri

¤ Scopul si obiectivele proiectului

Scopul proiectului este realizarea și testarea unui sistem microfluidic de tipul „lab-on-a-chip” inovativ și eficace cu rol în controlul infecției SARS-CoV-2 la pacienții cu forme medii și severe. Proiectul propune realizarea unui dispozitiv microfluidic de tipul „lab-on-a-chip”, „Point-of-care”, pentru detecția SARS-CoV-2 din probe de exsudat nazo-faringian, ieftin, fabricabil în masă, care integrează atât metode de amplificare nanoplasmonice moderne cât și metode de detecție a materialului amplificat, capabil să realizeze detecții cu o sensibilitate și specificitate crescute într-un timp mult mai scurt comparativ cu metodele convenționale de diagnostic.

[mai multe detalii]

 

¤ Noutăți/ Evenimente/ Rezultate/ Progresul proiectului

Nou! Aparitii in presa

Nou! Rezultatele proiectului. Etapa 2_05.12.2021

Rezultatele proiectului. Etapa 1_31.12.2020

[mai multe detalii]

¤ Date generale despre proiect:

  • Durata proiectului: 25 mai 2020-5 decembrie 2021
  • Bugetul proiectului: 3.000.000 RON
  • Domeniu de prioritate publică: Sănătate

¤ Consortiu proiect:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie- IMT Bucuresti
http://www.imt.ro/
- -coordonator

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Sfânta Parascheva" Iaşi
Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași
Spitalul Clinic de Pneumoftziologie Iași
DDS Diagnostic SRL

¤ Impactul socio-economic și de mediu al proiectului

- Impactul asupra diminuării pandemiei de COVID-19  în comunitate este redat prin posibilitatea de detecție rapidă, în câteva ore de la primele simptome ale pacientului. Prin identificarea rapidă a rezultatului este diminuat riscul transmiterii virusului SARS-CoV-2 la nivel comunitar.
- Rezultatele cercetării estimează dezvoltarea unor metode inovative de amplificare și detecție SARS-CoV-2 din probe de tip exudat faringian și nazal, cu aplicabilitate într-o gamă largă de domenii (sănătate, siguranță, economie)
Impact economic:
- Crearea de locuri de muncă și implicarea activă a tinerilor absolvenți, specialiști în activitățile de dezvoltare experimentală;
- Intensificarea expertizei de cercetare a echipelor partenere în conformitate cu obiectivele din termenii de referinţă ai proiectului; - Crearea unui portofoliu de IMM-uri competitive care au acces facil la rezultatele cercetării pentru implementarea și fabricarea testelor moderne; (iv)
- Impunerea parteneriatului acestui proiect la nivel european în direcțiile de cercetare Covid19 prin tehnologiile abordate pentru tratamentul și controlul infecțiilor virale;
- Valorificarea infrastructurii achiziționate anterior prin proiecte din fonduri structurale, naționale / internaționale prin dezvoltare a noi tehnologii, procese și metode.

[mai multe detalii]

¤ Rezultatele proiectului

- metoda optimizată și validată de detecție a SARS-CoV-2
- dezvoltarea unui sistem microfluidic integrat pentru detecția moleculară a SARS-CoV-2.

[mai multe detalii]

 
 
Informatii generale   Contact

Proiect finantat de Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetarii Dezvoltarii si Inovarii -UEFISCDI, in cadrul PNIII, Programul 2- Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare-dezvoltare şi inovare, domeniul de prioritate publică “Sănătate”, Competiţia SOLUŢII -2020 -1.
Contract Nr. 15Sol/15.06.2020

 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie- IMT Bucuresti
Director de proiect: Dr. Marioara AVRAM
E-mail: marioara[dot]avram[at]imt[dot]ro
Tel:  +40-21-269.07.70; +40-21-269.07.74;
Fax: +40-21-269.07.72; +40-21-269.07.76;
Website: www.imt.ro

Copyright © 2020-2021 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie-IMT Bucuresti. Toate drepturile rezervate.