„Accelerating Innovation in Microfabricated Medical Devices - Moore4Medical

Cod SMIS 2014+ 137529, Contract de finanţare nr. 15/1.1.3H/342/390018/ 19.03.2021

 

Contact

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie IMT Bucureşti
Director de proiect: Dr. Bogdan Firtat
E-mail: [email protected]

 

__________________________________________________________

Moore4Medical este finantat in cadrul Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking (ECSEL JU) in colaborare cu European Union’s H2020 Framework Programme (H2020/2014-2020) si autoritatile nationale, in baza acordului H2020-ECSEL-2019-IA-876190.


Cod SMIS 2014+ 137529, contract nr. 15/1.1.3H/342/390018/ 19.03.2021. Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020.
Perioada derularea proiectului în perioada 19.03.2021 - 30.06.2023.
Valoarea totală a proiectului este de 5.879.700,03 lei, asistenţă financiară nerambursabilă este de 5.873.750,00 lei din care suma de 4.699.000,00 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 1.174.750,00 lei din bugetul naţional.

 


Contact

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie
IMT Bucureşti

Director de proiect: Dr. Bogdan Firtat
E-mail: [email protected]