„Accelerating Innovation in Microfabricated Medical Devices - Moore4Medical

Cod SMIS 2014+ 137529, Contract de finanţare nr. 15/1.1.3H/342/390018/ 19.03.2021

 

Echipa proiectului

FÎRTAT Ionuț – Bogdan, Director de Proiect / CS III
MOLDOVAN Carmen – Aura, Responsabil activități /CS I
ANGHELESCU Adrian, Membru/Cercetător/CS III
BRAȘOVEANU Costin, Membru / IDT
MUSCALU George Stelian, Membru/Cercetător/CS
ION Marian, Membru/Cercetător/CS III
DINULESCU  Silviu, Membru/Cercetător/CS
SAVIN Mihaela, Membru/Cercetător/CS
DRAGOMIR David Cătălin, Membru/Cercetător/CS
MIHĂILESCU Carmen Marinela, Membru/Cercetător/CS III
PANDURU Nicolae Mircea, Membru/Cercetător/CS III
POPESCU  Alina – Mihaela (I+M), Membru/Cercetător/
Responsabil documentații de raportare/CS III
GHINEA Ioana, Membru/Subinginer
MIHĂILĂ Silviu, Membru/Tehnician/T I
CÎRSTEA Doina, Membru/Tehnician/T I
PÂRVULESCU Cătălin Corneliu, Membru/IDT III
DUMITRESCU Vasile, Membru/IDT III
BRĂTAN  Mariana, Membru/Tehnician/T I
PAZNICU Marioara, Membru/Tehnician/T I
FRANȚI Eduard, Membru/Cercetător/CS III
IONESCU Narcis Octavian, Membr /Cercetător/CS III
MIREȘTEANU Ionica, Membru/Expert informare și publicitate
MLADENOVIC Damir, Membru/Cercetător/CS
GHEORGHE Marin, Membru/Tehnician/T I
AVRAM Marius Andrei, Membru/Cercetător/CS III
AVRAMESCU Viorel Marian, Membru/Cercetător/CS III
SIMON Constantina, Responsabil financiar
OANCEA Marilena, Responsabil achiziții publice

 

__________________________________________________________

Moore4Medical este finantat in cadrul Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking (ECSEL JU) in colaborare cu European Union’s H2020 Framework Programme (H2020/2014-2020) and autoritatile nationale, in baza acordului H2020-ECSEL-2019-IA-876190.


Cod SMIS 2014+ 137529, contract nr. 15/1.1.3H/342/390018/ 19.03.2021. Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020.
Perioada derularea proiectului în perioada 19.03.2021 - 30.06.2023.
Valoarea totală a proiectului este de 5.879.700,03 lei, asistenţă financiară nerambursabilă este de 5.873.750,00 lei din care suma de 4.699.000,00 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 1.174.750,00 lei din bugetul naţional.

 


Contact

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie
IMT Bucureşti

Director de proiect: Dr. Bogdan Firtat
E-mail: [email protected]