„Accelerating Innovation in Microfabricated Medical Devices - Moore4Medical

Cod SMIS 2014+ 137529, Contract de finanţare nr. 15/1.1.3H/342/390018/ 19.03.2021

 

Rezultate

Rezultate estimate

 • Specificatiile de sistem pentru dispozitive implantabile
 • Specificatiile platformei de tip organ-pe-chip
 • Proiectul electrozilor implantabili
 • Proiectul sistemului microfluidic pentru platforma de tip organ-pe-chip
 • Electrozi implantabili fabricati
 • Sistemul microfluidic optimizat pentru platforma de tip organ-pe-chip
 • Electrozi implantabili caracterizati electric
 • Electrozi implantabili caracterizati din punctul de vedere al biocompatibilitatii
 • Interfata fluidic-electric optimizata
 • Proiectul final al sistemului microfluidic pentru platforma de tip organ-pe-chip
 • Electrozi implantabili integrati si asamblati
 • Platforme de tip organ-pe-chip testate
 • Raport de testare comparativa
 • Specificatii tehnologice pentru procesul de electrodepunere electrozi
 • Electrozi pentru stimulare si inregistrare fabricati
 • Proiectul electronicii de citire a semnalelor neuronale
 • Raport asupra modelarii stimularii prin camp electric

 

__________________________________________________________

Moore4Medical este finantat in cadrul Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking (ECSEL JU) in colaborare cu European Union’s H2020 Framework Programme (H2020/2014-2020) and autoritatile nationale, in baza acordului H2020-ECSEL-2019-IA-876190.


Cod SMIS 2014+ 137529, contract nr. 15/1.1.3H/342/390018/ 19.03.2021. Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu Orizont 2020.
Perioada derularea proiectului în perioada 19.03.2021 - 30.06.2023.
Valoarea totală a proiectului este de 5.879.700,03 lei, asistenţă financiară nerambursabilă este de 5.873.750,00 lei din care suma de 4.699.000,00 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 1.174.750,00 lei din bugetul naţional.

 


Contact

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie
IMT Bucureşti

Director de proiect: Dr. Bogdan Firtat
E-mail: [email protected]