E-News, proiect TGE-PLAT - Nr. 14
Tehnologiile Generice Esentiale (TGE) aplicate in beneficiul IMM-urilor din România.

Pentru informatii detaliate privind celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
28 Februarie 2020
Activități în cadrul proiectului TGE-PLAT

Activitățile de tip A.  Stimularea transferului de cunoștințe

 • Sub-activitatea A1. Identificarea și formularea ofertei de expertiză și rezultate
  Va invitam sa accesati Broșura privind oferta de expertiză, servicii CD și echipamente a IMT București  pentru domeniile microsenzori, componente fotonice, dispozitive și sisteme pentru unde milimetrice.  În broșură sunt prezentate expertiza, facilitățile tehnologice și serviciile de simulare/modelare/proiectare asistată de calculator, de procesare tehnologică, de caracterizare, de fiabilitate și caracterizare în înalta frecvență, pe care IMT le pune la dispoziție partenerilor din industrie. 

 • Sub-activitatea A2. Asistentă directă acordată întreprinderilor și A3. Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile.
  Au continuat întâlnirile cu firme interesate de oferta de expertiză a IMT.

 • Sub-activitatea A3. Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile și  organizarea de evenimente tematice
  Au continuat întâlnirile cu firme interesate de oferta de expertiză a IMT. Acestea si-au manifestat interesul pentru incheierea de contracte de tip D și B.

 • Sub-activitatea A.5. Identificarea de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe.
  Specialiști din echipa proiectului au participat si sustinut prezentari la evenimente in scopul identificarii de noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștinte.
  („Impactul sistemelor ciber-fizice asupra societății și a industriei”, eveniment-dezbatere organizat de Academia Română ce a avut loc in data de 20 februarie 2020, Academia Română.
  "Promovarea tehnologiilor neconvenționale eco-eficiente de recuperare a metalelor utile din deșeuri industriale prin crearea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe cu agenți economici"-TRANSECOTEH, 21 ianuarie 2020, Camera de Comert si Industrie a Romaniei).

Activitățile de tip B și C.

Vă reamintim că este deschis apelul de proiecte de tip B- accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente și tip C- Activitați de transfer de abilitați/ competențe CD și de sprijinire a inovării: http://www.imt.ro/TGE-PLAT/apel_proiecteB,C.php. Apelul de proiecte este cu depunere continuă, până la epuizarea fondurilor alocate.

Activitățile de tip D.  Activități de cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă

A avut loc o nouă competiție de proiecte tip D (activități de CD în colaborare efectivă) în cadrul TGE-PLAT. Detaliile și rezultatele competiției sunt disponibile la adresa: https://www.imt.ro/TGE-PLAT/competitie2_proiecteD.php.

În cadrul primei competiții de proiecte tip D au fost finanțate 6 proiecte de cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă cu firme începând din 8 martie 2018, sunt in implementare 5, 1 s-a incheiat:

 • Sistem de imagistică pasivă cu unde milimetrice pentru scanarea rapidă a persoanelor, cu aplicație in domeniul securității (ACCENT PRO 2000 SRL-IMT).
 • Sistem Optic Formator de imagine de înaltă calitate, cu elemente optice difractive, în domeniul spectral LWIR, destinat sistemelor multisenzor (PRO OPTICA SA-IMT)
 • Dezvoltarea unei tehnologii pentru realizarea de microparticule holografice metalice de securitate (SC OPTOELECTRONICA-2001 SA- IMT)
 • Sistem optic formator de imagine folosind componente "Free-Form" (FF) și tehnologie de realizare a acestora (ROVSOL SRL- IMT)
 • Microsenzori electrochimici pentru detecția rapidă și selectivă a pesticidelor (SC DDS DIAGNOSTIC SRL - IMT).
 • Platformă senzitivă cu senzor SAW pentru detecția de gaze inflamabile, potențial explozive (SC ROM-QUARTZ SA- IMT)- Proiect finalizat.

Diseminarea proiectului

În cadrul evenimentului „Impactul sistemelor ciber-fizice asupra societății și a industriei”, eveniment-dezbatere organizat de Academia Română ce a avut loc în data de 20 februarie 2020, Academia Română, Dr. Raluca Muller a susținut prezentarea cu titlul "“Servicii tehnologice și de cercetare acordate firmelor prin proiectul TGE-PLAT”.

Informații de interes pentru firme

 • Transferul Tehnologic și firmele inovative: Concepte, metode și instrumente științifice suport
  Serie de prezentări - Sub această denumire generică, s-a deschis o serie de prezentări de concepte de bază, metode și instrumente știintifice de suport pentru un transfer tehnologic eficient, transfer potențial generator și catalizator al inovării în companiile industriale colaboratoare ale IMT-București, prezente și viitoare.

Vă propunem spre studiu un nou articol: Grupele de procese și domeniile de cunoștințe ale managementului de proiect în procesul de inovare și transfer tehnologic"- autor Dr. Nicolae (Nichi) Varachiu, IMT-București, specialist proprietate intelectuală și transfer tehnologic în cadrul proiectului TGE PLAT. Toate articolele pot fi consultate aici.

Competiții și evenimente de interes pentru firme

I. Noua competiție tip D (activități de CD în colaborare efectivă) în cadrul TGE-PLAT, proiect POC-G.

A avut loc o nouă competiție de proiecte tip D (activități de CD în colaborare efectivă) în cadrul TGE-PLAT. Detaliile și rezultatele competiției sunt disponibile la adresa: https://www.imt.ro/TGE-PLAT/competitie2_proiecteD.php.

II. Finanțări active prin Programele de Fonduri Structurale

III. Apel de proiecte #RIS3BI. Termen limită 10 martie 2020.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) București Ilfov invită companiile, universitățile, institutele de cercetare-dezvoltare, entitățile de inovare și transfer tehnologic, parcurile științifice și tehnologice, administrațiile publice locale, clusterele, structurile de sprijinire a afacerilor și reprezentanții societății civile, entitățile interesate de dezvoltarea și implementarea unor proiecte de inovare (individual sau în parteneriat), să dea curs prezentului apel de idei de proiecte în scopul conturării priorităților finale ale RIS3 BI precum și construirii portfoliului  de proiecte aferent Strategiei de Specializare Inteligentă București-Ilfov pentru perioada de programare 2021-2027.

Puteți înainta un proiect de specializare inteligentă, corelat cu domeniile și soluțiile de specializare identificate, completând fișa de proiect anexată. Împreună cu fișa de proiect se pot transmite materiale suplimentare considerate relevante de către promotorul/promotorii ideii de proiect in vederea susținerii proiectului la adresa de mail:  [email protected]. Termenul limită pentru depunerea proiectelor a fost prelungit până pe data de 10 martie 2020.

Mai multe detalii pot fi accesate aici.

IV. HorizonEU- Cel mai ambițios program cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare, Data: 03 Martie 2020, incepand cu orele 9. Universitatea ”Politehnica” București, Splaiul Independenței nr. 313, București, Sector 6, Sala Amfiteatru AN010 "Radu Voinea", clădirea rectoratului

Eveniment organizat de Asociația "Măgurele Science Park" impreună cu Ministerul Educației și Cercetării, care va reuni participanți din rândul: mediului de cercetare; • mediului academic; • companiilor, cu precădere al întreprinderilor mici și mijlocii; • autorităților publice; • asociațiilor profesionale și organizațiilor care sprijină mediul de afaceri; • mass-mediei.

Evenimentul se doreste a fi o primă initiativă a asociației "Măgurele Science Park" pentru promovarea surselor de finanțare dedicate activităților de cercetare și inovare, precum și crearea cadrului de identificare și stabilire a parteneriatelor, în scopul creșterii participării României, prin propuneri de proiecte, la apelurile acestui program european.

Pentru a participa la acest eveniment, înregistrarea se face la adresa: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfOFDwJak7tjiQGKp…/viewform
Programul si detaliile evenimentului sunt disponibile aici.

V. Apelul de proiecte MANUNET III 2020. Termen limita pentru pre-propuneri este 17 martie 2020, ora 12. .

Apelul pentru propuneri de proiecte MANUNET III 2020, pentru cresterea competitivitatii  EU  in domeniul  industriilor de   fabricatie,  proiecte transnationale, cu risc ridicat C-D,  propuse de firme si de partenerii stratregici ai acestora.

Propunerile de proiecte trebuie să demonstreze: Orientarea către piață; Participarea activă a întreprinderilor; Aplicarea și utilizarea practică a tehnolgiilor de fabricație; Expertiza partenerilor din propuneri în domeniile de competență declarate; Valoarea adaugată prin cooperare transnațională; Scara de impact și poziționare în piață a solicitanților; Gradul ridicat de inovare și risc științific și tehnic.

Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea finală de proiect care vor fi evaluate la nivel național/regional pe următoarele criterii comune: excelență, impact, calitatea și eficiența implementării.

Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale/regionale de finanțare.
Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).

Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de maxim 2 ani.
Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 17 martie 2020, ora 12:00 (CET).
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale este 16 iulie 2020, ora 12:00 (CET).

VI. Competiţie deschisă proiecte Eureka

În cadrul Programului 3 - Subprogramul 3.5 Alte inițiative și programe europene și internaționale, a fost lansată competiția pentru Proiecte Eureka Tradițional (Network), Eureka Cluster, Eurostars, aprobată prin ordinul Ministrului Cercetarii și Inovării nr. 652/28.10.2019.Depunerea cererilor de finanțare este continuă.

Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă din 7 noiembrie 2019 la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.

VII. The 26th World Smart Systems and Micromachine Summit 2020.

A 26-a ediție anuală a Micromachine Summit va avea loc în acest an în România, singura țară din  estul Europei care este membră. Această ediție este organizată de INCD Microtehnologie în perioada 4-9 mai 2020, la București. Tema ediției 2020 este "Climate change" -  understanding the causes, monitoring the effects and define the mitigation actionsDetalii suplimentare pot fi găsite la adresa https://mms2020.imt.ro/). Participarea este pe bază de invitație.

Management Comunicare TGE-PLAT