TRANSFERUL TEHNOLOGIC SI FIRMELE INOVATIVE:
CONCEPTE, METODE SI INSTRUMENTE STIINTIFICE SUPORT

_____________________________

Sub aceasta denumire generica, deschidem o serie de prezentari de concepte de baza, metode si instrumente stiintifice de suport pentru un transfer tehnologic eficient, transfer potential generator si catalizator al inovarii in companiile industriale colaboratoare ale IMT-Bucuresti, prezente si viitoare.

I. Tehnologie, transfer tehnologic, TRL (Tehnology Readines Level), inovare – notiuni introductive

Consideram ca un prim pas este de a defini la un nivel cat mai general dar utilizabil a notiunii de tehnologie, definitie insotita de formularea cat mai clara a crieriilor operationale aferente.

Dupa World Intellectual Property Organization (WIPO), tehnnologia este un set de cunostinte sistematice de fabricare a unui produs sau de acordare a unui serviciu in industrie, agricultura sau comert.

Nu orice set de cunostinte se constituie intr-o tehnologie; detaliem in continuare cele trei criterii esentiale pe care trebuie sa le indeplineasca (cumulativ, nu separat) cunostintele incluse intr-o tehnologie:

  • Cunostintele trebuie sa fie sistematice, adica bine organizate, in scopul furnizarii de solutii la o anumita problema
  • Cunostintele trebuie sa existe intr-un anumit loc, intr-un inscris sau in intelectul unei persoane
  • Cunostintele trebuie directionate in vederea atingerii unui scop util in industrie, agricultura sau comert
    ..........
    "Scopul final al oricarui transfer tehnologic de succes este inovarea."

Va invitam sa parcurgeti intregul articol care este disponibil AICI.
___________________________________________

II.  Firmele inovative și managementul inovării

Inovarea este scopul final al oricarui transfer tehnologic de succes, fiind inteleasa tipic ca introducerea a ceva nou si folositor, cuprinzand: expoatarea cu succes a ideilor noi, introducerea pe piata a ceva nou si procesul de a face imbunatatiri prin introducerea a ceva nou. Pe scurt, urmare a unui proces creativ se genereaza idei noi, care dupa ce “sunt aduse la viata”, adica aplicate cu succes in practica, transformand potentialul inovativ al ideilor in inovare.

Desi este primordial pentru firmele bazate pe tehnologii, in interiorul unei firme inovarea nu este necesara doar in domeniul pur tehnic/tehnologic, adica inovarea tehnologica (technology innovation) dar poate fi si: • inovare a modelului de afacere (business model innovation) • inovare a abordarii de marketing (marketing innovation) • inovare a modului de organizare a firmei (organizational innovation) • inovare a proceselor (process innovation) • inovare a produselor (product innovation) • innovare a oferirii serviciilor (service inovation) • inovare a lantului de aprovizionare si livrare (supply chain innovation) • inovare a abordarii laturii finaciare (finacial innovation) • inovare in organizarea si interfata sociala (social innovation)

Va invitam sa parcurgeti intregul articol care este disponibil AICI.
___________________________________________

III. Proprietatea intelectuală si protecția ei

Ideile pot rămâne in intelectul unei persoane, pot fi publicate in reviste de specialitate sau, când îndeplinesc anumite condiții, pot fi protejate prin metode specifice protecției proprietății intelectuale, in particular proprietății industriale ca: brevetul de invenție, modelul de utilitate, topografia produselor semiconductoare TPS, desenul sau modelul industrial, marca etc.

Va invitam sa parcurgeti intregul articol care este disponibil AICI.

___________________________________________

IV. Strategii de experimentare in laboratorul de cercetare pentru accelerarea drumului spre TRL 7-8-9, autor Dr. Nicolae Varachiu

Articolul prezinta principalele tipuri de strategii de experimentare / testare utilizate in practica, cu avantajele si limitarile fiecareia; folosirea lor adecvata, fiind baza, punctul de plecare in metodologiile si uneltele specifice pentru validarea precoce a conceptelor rezultate in activitatile de cercetare-dezvoltare. Fiind astfel posibila o rapida si eficienta trecere a acestor concepte inca din TRL 3-4 catre TRL 7-8-9; de fapt este vorba despre o abordare de tip concurent, mai mult decat una secventiala, liniara.

___________________________________________

V. Transferul de tehnologie, inovarea si INDUSTRIA 4.0 / Smart Manufacturing"

___________________________________________

VI. “Commission Staff Working Document on Technology Infrastructures”

Acest document a fost elaborat de Comisia Europeana si publicat la Bruxelles in 8 aprilie 2019.
S-a observat ca una dintre barierele principale pentru o transformare eficienta a industrieie europene este lipsa de intensificare  (scale-up) a difuziei in societate a noilor tehnologiilor revolutionare. Industria in general, dar in special IMM-urile ar avea nevoie de acces la infarstructuri tehnologice adecvate pentru a-si putea dezvolta si testa ideile cu potential inovativ, pentru o patrundere cu succes pe piata a produselor sau serviciilor rezultate.
Prezentul document se bazează pe concluziile unei analize efectuate de Comisie asupra investițiilor realizate de UE prin diverse programe de finanțare. Analiza a fost efectuată în cooperare cu statele membre, factorii de decizie politică și părțile interesate relevante, în special utilizatorii și furnizorii de infrastructuri tehnologice. Astfel, de-a lungul anului 2018 s-a obtinut feedback si au fost discutii cu IMM-uri, firme mari industriale, Regiuni si State Membre ale Uniunii Europene, fiind inventariate si infrastructurile tehnologice de-a lungul Europei.
Ca o incununare a acestor activitati, in 14 noiembrie 2018 a avut loc la Bruxelles si un Workshop de validare intitulat "European approach on Technology Infrastructures - How to ensure success". 
Dr. Nicolae Varachiu, director al CTT al IMT Bucuresti si specialist Transfer Tehnologic si Proprietate Intelectuala in cadrul proiectului TGE-PLAT, a fost invitat la acest workshop de validare unde a fost si unul dintre raportori (pentru detalii legate de acest document va rugam sa il contactati la [email protected]).

VII. Dificultăți în experimente, atenuabile (mitigated) prin abordări statistice și principii de bază, suport în proiectarea unui experiment"

Observarea unui fenomen, înregistrarea condițiilor in care are loc, ocupa un loc crucial in descoperirile științifice, iar descoperirea legilor naturii constituie un pas important, o baza solida pentru toate creațiile materiale, invențiile si inovațiile produse de omenire de-a lungul timpului; dar doar observarea pasiva a fenomenelor, proceselor, nu este suficienta in procesul de creație, de construcție a ceva nou si util: avem nevoie si de „stimularea”, crearea unor evenimente care sa ne aducă informații suplimentare.

VIII. Proiectarea robustă (Robust Design), instrument eficient în procesul de transfer tehnologic și inovare"- autor Dr. Nicolae (Nichi) Varachiu, IMT-București, specialist proprietate intelectuală și transfer tehnologic în cadrul proiectului TGE PLAT.

Articolul prezintă abordări și metode de cercetare-dezvoltare si proiectare, utile procesului de transfer tehnologic și inovare, care țin de laboratoarele de cercetare și de legătura și colaborarea care trebuie sa existe intre acestea și firmele beneficiare ale transferului de tehnologie. Vom insista în particular pe conceptul de proiectare robusta, Robust Design în literatura si practica anglo-saxonă.

IX. Managementul de proiect – suport al transferului tehnologic si al inovarii"

X. Grupele de procese și domeniile de cunoștințe ale managementului de proiect în procesul de inovare și transfer tehnologic"

XI. Maparea domeniilor de cunoștințe cu grupele de procese ale managementului de proiect și principalele documente ale managementului unui proiect"

XII. Două fațete ale inovării: creativitatea și disciplina"

In deschiderea acestei serii -TRANSFERUL TEHNOLOGIC și FIRMELE INOVATIVE: CONCEPTE, METODE și INSTRUMENTE ȘTIINȚIFICE SUPORT, în articolul Tehnologie, transfer tehnologic, TRL (Tehnology Readines Level), inovare din buletinul #6, arătam că scopul final al oricărui transfer tehnologic este inovarea; inovarea înțeleasă tipic ca introducerea cu succes a ceva nou și folositor, cuprinzând exploatarea cu succes a ideilor noi, introducerea pe piață a ceva nou sau procesul de a face îmbunătățiri prin introducerea a ceva nou, spre beneficiul societății în general.

XIII. Conceptul / produsul nou adus la TRL 7-8 încă din laborator, pornind de la ambele „capete”: nevoia clientului /utilizatorului și capabilitatea procesului de fabricație -studiu de caz-"

XIV. Analiza propagării variației (intrări - ieșiri) – instrument pentru aducerea unui nou concept / produs la TRL 7-8 încă din laboratorul de cercetare-dezvoltare-studiu de caz" (continuare din #17)

XV. Protecția proprietății intelectuale, liant și garant pentru co-opetiție, inovarea deschisă și știința deschisă"

XVI. "Stiința deschisă ca suport pentru transferul de tehnologie și inovarea de succes"

XVII. "Transferul de tehnologie eficient, premisa inovării de succes"